Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Kochani Czytelnicy! Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 3/2007
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2007 → WstępW tym roku przeżywamy 90. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Orędzie fatimskie jest jasne i jednoznaczne: ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło. Największym zagrożeniem dla człowieka, rodziny i narodu jest więc trwanie w grzechu, czyli życie takie, jakby Boga nie było – a więc praktyczny ateizm. Jan Paweł II tak mówił w Fatimie 13 maja 1982 r.: „Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga. Świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli. Oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka. W rzeczywistości wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka – jeżeli jest zdecydowane – prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga (por. Mt 7, 23; 10, 33), do potępienia. Czy Matka, która całą miłością, jaką budzi w Niej Duch Święty, pragnie zbawienia każdego, może milczeć w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Nie, nie może. Tak więc, ponieważ orędzie Matki Bożej Fatimskiej jest orędziem macierzyńskim, jest ono silne i jednoznaczne. Brzmi poważnie. Brzmi jak mowa Jana Chrzciciela nad brzegiem Jordanu. Nawołuje do pokuty. Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca różaniec. Orędzie jest skierowane do każdego człowieka”.

Fatimskie orędzie jest ciągle aktualne, przypomina o konieczności codziennej modlitwy, regularnego przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii. Matka Boża prosi każdą i każdego z nas o włączenie się w dzieło ratowania siebie, swoich najbliższych, Polski i świata. Wiemy, że tylko miłość Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Chrystus potrzebuje jednak naszej zgody, aby mógł działać przez nas i docierać swoją miłością do największych grzeszników. Jesteśmy więc wezwani do zjednoczenia się z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, aby nas uczyła żywej wiary, która ma się wyrazić: 1. W odwróceniu się od grzechu i życiu zgodnie z zasadami moralnymi oraz nauką Kościoła katolickiego; 2. W codziennej modlitwie, na którą powinien składać się różaniec i czytanie Pisma św.; 3. W praktyce pierwszych piątków i sobót miesiąca w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy własne i świata; 4. W comiesięcznej spowiedzi i jak najczęstszym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii, a także – jeżeli to jest możliwe – poście o chlebie i wodzie w środy i piątki. Niech przykład bezkompromisowego poszukiwania prawdy w życiu św. E. Stein oraz jej wstawiennictwo u Boga pomogą nam w dobrych postanowieniach życia na co dzień w duchu fatimskiego orędzia.

Kochani Czytelnicy! Serdecznie dziękujemy Wam za nieustanne wspieranie naszej misji ewangelizacyjnej modlitwą, cierpieniem i ofiarami. W sposób szczególny polecamy naszą pracę redakcyjną modlitwie ludzi chorych. My w redakcji pamiętamy codziennie o Was w modlitwie różańcowej, koronce do Bożego Miłosierdzia, a raz w tygodniu w Waszych intencjach jest sprawowana Msza św. Spisujcie i przesyłajcie do naszej redakcji świadectwa doznanych łask, uzdrowień, nawróceń. Matka Boża zachęca i prosi, abyście dzielili się skarbem wiary z innymi na łamach Miłujcie się!. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, pozostanie z Wami na zawsze.

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: