Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2007
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2007 → WstępKochani Czytelnicy!

Żyjemy w 90. roku od objawień fatimskich. Prawie wiek minął od tamtych wydarzeń, a przecież ich wymowa nie tylko nie blednie, ale nabiera ciągle aktualnych i nowych zabarwień.

Jak towarzyszyła objawieniom nienawiść środowisk ateistycznych, tak i dzisiaj wrogowie Kościoła i religii nie ustają w wysiłkach, aby Boga przedstawić jako niepotrzebnego, urojonego, przeszkodę dla ludzkiej wolności, przyczynę nietolerancji i ciemnogrodu. Daremne zabiegi: Bóg może się posłużyć małymi dziećmi, jedną ubogą zakonnicą towarzyszącą umierającym na ulicy, inną zamkniętą w klauzurze, a stamtąd promieniejącą radością, jeszcze inną zagazowaną w bezimiennym tłumie skazańców, aby zadać kłam propagandzie, że „Boga nie ma”.

On jest – jest miłością, miłosierdziem, więc zesłał nam Matkę, aby chroniła, przestrzegała, ratowała. Ona nie zamyka oczu na całe zło, które się dzieje. „Jest ważną rzeczą, żeby ludzie się nawrócili i prosili o przebaczenie grzechów. Niech już więcej nie obrażają Pana Boga, który i tak już jest bardzo obrażany” – mówiła 13 października 1917 r. „Jeśli się ludzie nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział”.

Trzeba brać te słowa poważnie. Widzimy, jak się mszczą ludzkie grzechy i błędy popełniane w relacjach między narodami, w traktowaniu środowiska naturalnego i samej natury człowieka. Maryja przypomina, że żaden człowiek – a szczególnie chrześcijanin – nie może się uchylać od odpowiedzialności za losy świata. Każdy ma to zadane na miarę swojego pola wpływu.

Nie jest obojętne, kto kieruje takimi organizmami społecznymi, jak państwo, ministerstwo czy samorząd terytorialny. Jeśli to człowiek kompetentny, uczciwy, szanujący życie ludzkie, to maleńkie i to dojrzałe, wierny prawom Dekalogu, kto z energią przeciwstawi się patologiom, krzywdzie, demoralizacji dzieci i młodzieży – można przypuszczać, że w tym zakresie będzie się ludziom działo lepiej, a Bóg nie będzie obrażany. Są duże pola działania, są też mniejsze – ale odpowiedzialność każdego na miarę jego możliwości.

Przed każdym pełnoletnim Polakiem stoi prawo i przywilej wyboru tego, kto będzie ustanawiał prawo w Polsce, kto będzie decydował, rządził, kierował państwem – a więc nami wszystkimi. Pójście do urn wyborczych i głosowanie świadome i kompetentne na tego, kto zapewnia najlepiej przestrzeganie prawa stanowionego przez ludzi i danego przez Boga – to jest obowiązek człowieka odpowiedzialnego.

Na Miłujcie się! spoczywa obowiązek przypomnienia, że orędzie fatimskie wzywa do konkretnych postaw i zachowań. Naszą postawą świadczymy o tym, czy słowa Boże są dla nas wiążące czy nie. Łączmy się w gorliwej modlitwie i ewangelizacji. Módlmy się za Polskę, za siebie nawzajem, czytelnicy za Miłujcie się!, RCS i RCSM; my w intencji czytelników odmawiamy codziennie różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego, a raz w tygodniu jest odprawiana za Was wszystkich Msza św. Niech Chrystus eucharystyczny zaspokoi wszystkie pragnienia Waszych serc!

 ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: