Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc Małżeństw Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżeństw (1/2008)
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2008 → Rodzina„Nie ma »wielkiej tajemnicy«, którą jest Kościół i ludzkość w Chrystusie, bez tej »wielkiej tajemnicy«, jaką jest »jedno ciało«… to znaczy małżeństwo i rodzina” (Jan Paweł II: List do rodzin, 19).

Jezus Chrystus apeluje do każdej i każdego z nas, abyśmy się tak wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował (por. J 15, 12). Tylko w takiej miłości wyraża się sens naszego życia, a także prawda o ludzkiej seksualności. Tak więc, w swej istocie, również ludzka seksualność ma wyrażać Bożą miłość poprzez cielesno-duchową jedność małżonków. Taka jest prawda, którą objawił Jezus o ludzkiej seksualności i o małżeństwie. Jest to nowina radosna, a równocześnie bardzo wymagająca. Jest tak dlatego, że prawdziwa miłość każdemu człowiekowi bez wyjątku zawsze stawia wysokie wymagania.

Mówiąc o znaczeniu ludzkiej seksualności, Jezus dotyka najgłębszych pokładów człowieczeństwa – a więc największych tęsknot i pragnień, a także największej naszej biedy i nędzy spowodowanej przez egoizm i grzechy. Spragnieni miłości i pogrążeni w wielorakim złu, nie będziemy mogli odnaleźć sensu naszej seksualności bez Jezusa Chrystusa. Jeżeli odrzucimy objawioną nam prawdę o ludzkiej seksualności, stracimy sens naszego życia oraz radość i prawdziwe szczęście. Objawiając nam prawdę o nas samych i naszej płciowości, Jezus nie tylko wyraźnie pokazuje, co jest dla nas dobre, a co niszczy nasze szczęście i miłość, ale przede wszystkim daje nam swoją łaskę, aby uwalniać nas z niewoli grzechów, leczyć wszystkie nasze zranienia i uzdalniać nasze serca do takiej miłości, jaką On nas kocha. Czyż nie jest to wspaniała i radosna nowina?

Dlaczego więc nauka Kościoła o ludzkiej seksualności spotyka się z tak wielkim sprzeciwem? Dlaczego z taką wrogością wielu ludzi odrzuca naukę Jezusa ukazującą wielkie zło antykoncepcji, rozwodów czy wspólnego mieszkania przed ślubem? Ci ludzie w swojej ignorancji i zaślepieniu grzechem nie zdają sobie sprawy, jak wspaniałe znaczenie Bóg nadał współżyciu seksualnemu.

Ojciec Święty Jan Paweł II stwierdził, że poprzez naszą seksualność Bóg powołuje nas do „miłości oblubieńczej”, która nadaje ostateczny sens „naszemu bytowaniu w świecie” (16.01.1980). Co więcej, Jan Paweł II stwierdza, że jeżeli nie zrozumiemy objawionej prawdy o ludzkiej seksualności, nie będziemy w stanie zrozumieć chrześcijaństwa (List do rodzin, 19). Pismo św. zaczyna się historią pierwszego małżeństwa Adama i Ewy, a kończy opisem zaślubin Chrystusa z Kościołem. Miłość Boga do ludzi w Starym Testamencie przedstawiona jest w obrazie miłości męża do żony. W Nowym Testamencie Bóg w Jezusie Chrystusie poślubia nas na wieki – czyli wprowadza w najściślejszą komunię ze sobą. Ten odwieczny plan zjednoczenia w miłości ludzi ze sobą Bóg zawarł w prawdzie o znaczeniu płciowości i małżeństwa.

Aby coraz pełniej odkrywać znaczenie i istotę powołania do życia w małżeństwie, Jezus zaprasza małżonków do włączenia się w codzienny program życia łaską sakramentu małżeństwa w Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Aby to uczynić, pójdźcie do spowiedzi, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. wspólnie odmówcie Modlitwę zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddajemy Ci naszą pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz z naszą płciowością. Przyrzekamy trwać w świadomości, że Twoja obecność w sakramencie małżeństwa jest naszym najcenniejszym skarbem i tylko u Ciebie znajdziemy lekarstwo i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Dlatego przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym pójściu pod prąd, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Sługą Bożym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia. Amen!”.

Poinformujcie redakcję o Waszym przystąpieniu do RCSM, przysyłając nam swój adres, daty urodzenia oraz datę przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

Z Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: