Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Trzeba iść pod prąd Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Trzeba iść pod prąd
   

Świadectwo,
Miłujcie się! 2/2008 → Ruch Czystych SercMam dwadzieścia cztery lata i wraz ze swoim chłopakiem moim Bartoszem, w dniu jego imienin, przystąpiłam do Ruchu Czystych Serc. Jesteśmy ze sobą cztery lata.

Dzień, w którym staliśmy się udziałowcami tej szczytnej idei, był dla nas wyjątkowy i piękny. Poprosiliśmy znajomego księdza, aby był świadkiem naszego świadomego zawierzenia Chrystusowi. Przyrzeczenie złożyliśmy przed relikwiami bł. Karoliny, w kaplicy pod jej wezwaniem. Następnie przyjęliśmy Komunię św., a ksiądz pomodlił się za nas.

Przystąpiliśmy do RCS, bo stwierdziliśmy, że nie ma innej drogi do radości, szczęścia i prawdziwej miłości jak tylko przez Chrystusa. Codzienna modlitwa, cząstka różańca, koronka do Miłosierdzia Bożego i lektura Pisma św. daje każdemu z nas ogromną siłę do pokonywania własnych słabości i niedostatków. Jest jak światło, które rozjaśnia umysł i wskazuje drogę postępowania na każdy dzień – czy to w rodzinie, czy w pracy, czy w miłości.

Po przystąpieniu do RCS zauważyłam, że wzbudziło się we mnie pragnienie Boga, wręcz tęsknota za Nim i potrzeba częstego przyjmowania Jezusa w Komunii św.

Tak wiele radości i ładu wprowadził Pan w nasze życie i serca dzięki RCS! Łatwiej jest wybaczyć, trzymać język na wodzy, pokonywać własne wady i puścić w niepamięć wszystkie przykrości. Takie postępowanie daje nam ogromny pokój wewnętrzny. Oczywiście, trzeba od siebie wymagać. Oboje widzimy, że tylko ta droga, po której idziemy teraz, jest właściwa. Cieszę się, że w dniu ślubu będziemy mogli ofiarować sobie najpiękniejszy prezent – naszą czystą miłość. Jesteśmy ze sobą już dość długo i, dzięki Bogu, nie złamaliśmy się. To, co oferuje współczesny świat – „wolność”, która rodzi zniewolenie seksualne – jest już przestarzałe i prowadzi do rozpaczy oraz zagubienia. Teraz trzeba iść pod prąd i stawiać sobie wymagania, takie jak w RCS. To jest dopiero wyzwanie i powód do chluby w Jezusie Chrystusie!

Dorota i Bartosz

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: