Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Wstęp Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2008
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2008 → WstępZ radością pragnę poinformować, że wydaliśmy książkę V. Messoriego Znak dla niewierzących. Jest to pasjonująca historia Cudu z Calandy – cudu przywrócenia amputowanej nogi po przeszło dwóch latach od jej odcięcia. Lektura tej książki, przetłumaczonej na wiele języków, przemienia serca czytelników, przyczynia się do pogłębienia wiary, zmiany myślenia, a także do nawrócenia ateistów, którzy szczerze szukają prawdy. Konfrontacja Cudu z Calandy z ideologią walczącego ateizmu wyraźnie pokazuje, że to nie wiara w Boga, lecz ateizm opiera się na urojeniu. Zachęcam do nabycia tej książki i propagowania jej w swoim środowisku.

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r. z niezwykłą mocą podkreślił, że Kościół i każdy(-a) z nas osobiście jest wezwany(-a), by głosić całemu światu orędzie Bożego Miłosierdzia. Ta misja głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia jest szczególnie nagląca dzisiaj, gdy „przed ludzkością jawią się (…) niespotykane dotąd zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jakby Boga nie było, a nawet stawia samego siebie na Jego miejscu. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić »wielkim nieobecnym« w kulturze i społecznej świadomości narodów. »Tajemnica nieprawości« wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata”.

Jedyny ratunek oraz jedyna nasza nadzieja zbawienia Polski, Europy i świata jest w przylgnięciu do źródeł Bożego Miłosierdzia, a są nimi sakramenty pokuty i Eucharystii. Nie może być dla człowieka większego nieszczęścia od trwania w stanie grzechu śmiertelnego. Wtedy człowiek nie tylko sam jest głęboko nieszczęśliwy, ale także swoją postawą i zachowaniem unieszczęśliwia innych. Dlatego po popełnieniu grzechu ciężkiego trzeba natychmiast pójść do spowiedzi i tak uporządkować swoje życie, żeby codzienna modlitwa była najważniejszą czynnością dnia, przygotowującą do spotkania  z Jezusem w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W jednym ze swoich orędzi, których publikację rozpoczynamy w tym numerze Miłujcie się!, Jezus powiedział: „Jestem stale z wami, obecny w Eucharystii jako Bóg i Człowiek, Odkupiciel i Zwycięzca przez moją chwalebną krew. Ale ludzie tego wieku nie wierzą we Mnie i nie czczą Mnie. Tymczasem mówię wam, że w Tajemnicy Wiary, w ofierze i sakramencie ołtarza znajduje się jedyna nadzieja zbawienia dla Kościoła i ludzkości. Jedyny ratunek znajduje się w adoracji”. Niech ten apel Chrystusa nie pozostanie bez odpowiedzi. Zawierzajmy Jego Miłosierdziu siebie, nasze rodziny, Ojczyznę, a szczególnie zatwardziałych grzeszników, aby otwarli swoje serca na dar Bożego przebaczenia.

Prosimy również o modlitwę w intencjach naszej redakcji. Pan Jezus potrzebuje Waszego zaangażowania w dzieło ewangelizacji Polski i świata poprzez Miłujcie się!, które wydajemy już w 10 językach. Dziękujemy za modlitwę i materialne wsparcie. Dzielcie się doświadczeniem wiary, piszcie i przesyłajcie do redakcji swoje świadectwa. Każdego dnia modlimy się za Was na różańcu i koronką do Bożego Miłosierdzia, a raz w tygodniu odprawiana jest Msza św. w Waszych intencjach.  Z serca Wam błogosławię!

 

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: