Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Kochaj czystym sercem Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Kochaj czystym sercem
   

Autor: redakcja,
Miłujcie się! 3/2008 → Ruch Czystych SercCzyż nie jest to zastanawiające, że spośród przykazań Dekalogu dwa z nich odnoszą się do płciowości i seksualności człowieka?

Jak bardzo ważna musi to być dziedzina ludzkiego życia, skoro sam Stwórca ochrania ją przykazaniami.

Nie można się więc dziwić, że Ojciec Święty Jan Paweł II przez prawie pięć lat, podczas środowych katechez (od 5.09.1979 r. aż do 28.11.1984 r.), mówił o teologii ludzkiego ciała – czyli o płciowości, seksualności i tajemnicy sakramentu małżeństwa. W obliczu zatrważającej ignorancji w tej dziedzinie, również wśród ludzi wierzących, Jan Paweł II przypomniał naukę Kościoła katolickiego. Mówił, że Bóg, stwarzając człowieka, wpisuje w jego serce pragnienie niezniszczalnej miłości. Tylko taka miłość może zaspokoić ludzkie dążenie do szczęścia. Dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy tak się wzajemnie kochali, jak On nas kocha. W sposób szczególny ma to się urzeczywistniać w intymnej miłości mężczyzny i kobiety, którą Bóg pieczętuje znakiem sakramentu małżeństwa. Małżeństwo, jako sakrament, staje się obrazem i ikoną Trójcy Świętej. Stosunek seksualny ma więc objawiać niewidzialną tajemnicę miłości Boga we wzajemnej miłości małżonków, co więcej, ma być dla nich uczestnictwem w życiu i miłości Trójcy Świętej. W Bożych planach współżycie seksualne powinno zawsze wyrażać bezinteresowny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa osoby – osobie współmałżonka, w Jezusie Chrystusie, na zawsze. Wtedy takie współżycie seksualne będzie doznaniem nie tylko zmysłowej przyjemności, ale przede wszystkim ucztą duchowo-cielesną, doświadczeniem wzajemnej miłości w miłości Boga, źródłem uświęcenia, świętym znakiem sakramentu małżeństwa. Takie doświadczenie współżycia seksualnego jest możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim, gdy małżonkowie mają serca czyste i dojrzałe do miłości, a więc gdy są w stanie łaski uświęcającej. W Bożej pedagogii zawsze najważniejsza jest miłość, a przyjemność seksualna i stany uczuciowe muszą być podporządkowane prawu miłości – czyli całkowitemu, bezinteresownemu darowi z siebie na zawsze.

W tym kontekście widać, jak strasznym złem są świadomie i dobrowolnie popełniane grzechy nieczyste: współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, stosowanie antykoncepcji oraz każde świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej przez masturbację, petting, seks oralny, akty homoseksualne, oglądanie pornografii itd. Czyny te łamią Boże przykazania, gdyż są przeciwieństwem bezinteresownego daru z siebie, egoistycznym aktem koncentracji na sobie, który wprowadza człowieka w piekło egoizmu, uzależniając go od doznań seksualnych i zniewalając tak, jak to czynią narkotyki czy alkohol. Są grzechami śmiertelnymi, bo niszczą dar czystego serca, rujnują człowieka, wprowadzając go w stan śmierci ducha i zniewolenia przez siły zła. Matka Boża podczas objawień w Fatimie powiedziała bł. Hiacyncie, że grzechami, które najwięcej ludzi wprowadzają w rzeczywistość piekła – czyli w straszny stan absolutnego egoizmu – są grzechy nieczystości cielesnej. To nie są więc jakieś nic nie znaczące grzeszki, lecz czyny, które zabijają miłość i prowadzą do największego nieszczęścia, jakim jest utrata życia wiecznego. Pamiętaj, że Chrystus tylko w sakramencie małżeństwa daje prawo do wyrażania wzajemnej miłości we współżyciu seksualnym. „Dlatego, że cię kocham, nigdy przed ślubem nie pójdę z tobą do łóżka” – tylko taka postawa jest sprawdzianem tego, czy Twój chłopak (Twoja dziewczyna) naprawdę Cię kocha. Jeżeli ktokolwiek będzie Ci proponował współżycie przed ślubem, to jest to znak ordynarnego egoizmu. Aby prowadzić życie seksualne, jak tego pragnie Bóg, trzeba przygotowac się do sakramentu małżeństwa, przyjmując dar czystego serca. Jest to wielki skarb, który się zdobywa w trudzie pracy nad sobą i tylko razem z Jezusem.

Jezus pragnie szczęścia każdej i każdego z Was. Chce nadać sens Twojemu życiu, chce wypełnić pustkę, którą odczuwasz. Chce Ci ofiarować pełnię życia. Dziś zaprasza Cię do szczególnej bliskości ze sobą w Ruchu Czystych Serc. Niezależnie od tego, jaka była Twoja przeszłość, możesz zawierzyć się Jezusowi. Możesz rozpocząć najpiękniejszą przygodę swojego życia – dorastanie do miłości. Jezus ma moc nieustannie podnosić Cię z Twojego upadku, leczyć wszystkie rany Twego serca – i chce to zrobić, ale szanuje Twoją wolność i czeka na Twoje „tak”. Możesz Mu dzisiaj ofiarować swoją bezsilność, swoją niemoc i zniechęcenie. Możesz Mu zawierzyć Twoje marzenia, oczekiwania i nadzieje. Daj Mu swoje życie takie, jakie ono jest, i pozwól Mu Cię przemieniać. Nie bój się odrzucić tego wszystkiego, co jest tylko ułudą szczęścia. Jeśli tylko zechcesz, Jezus da Ci radość życia w pełni.

W swoim wyborze Jezusa i radykalizmu życia Ewangelią nie jesteś sam(a). Już tysiące młodych ludzi, takich jak Ty, zawierzyło swoje życie Jezusowi, wstępując do Ruchu Czystych Serc. Podjęli oni trudne wyzwanie codziennego życia w czystości serca – ale na tej drodze nie idą sami: idą z Jezusem, który zmartwychwstał. Ty także możesz odkryć radość życia z Jezusem! Jeśli chcesz zawierzyć Mu swoje życie i przystąpić do Ruchu Czystych Serc, wyznaj szczerze Jezusowi swoje grzechy w sakramencie pokuty, przyjmij Go w Komunii św. i odmów następującą Modlitwę zawierzenia: 

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«).

Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym pójściu pod prąd, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca.

Amen!”.

Prześlij na adres redakcji informację o swoim przystąpieniu do Ruchu, podaj swoje imię, nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia i przystąpienia do RCS, abyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Każdego dnia odnawiaj swoje zawierzenie. Zapraszaj Jezusa do swojego życia, by mógł w nim działać, by mógł Cię przemieniać. A jeśli upadniesz, czym prędzej powstawaj. Powracaj do Tego, który czeka na Ciebie w sakramencie pokuty, bo chce Ci okazać miłość, przebaczając Ci Twoje grzechy.

Nie zapominaj o podjęciu wysiłku konkretnego wyznaczenia sobie planu dnia, w którym nie zabraknie miejsca na modlitwę, rzetelną pracę i odpoczynek. W ten sposób unikniesz marnowania bezcennego czasu, który jest darem nie tylko dla Ciebie, ale i dla innych – bo „czas to miłość”.

Jeśli już trwasz w Ruchu Czystych Serc, to Jezus dziś wzywa Cię do odnowienia Twojego zawierzenia, do jeszcze większej ufności, do większej bliskości, po podjęcia pracy nad sobą z jeszcze większym zapałem. Z pomocą Jego łaski podejmij trud rozwijania w sobie życia duchowego – odkrywaj niewyczerpane bogactwo codziennej Eucharystii, pozwól się wychowywać Jezusowi w regularnej spowiedzi św. Adorując Go w Najświętszym Sakramencie, pozwalaj, by kształtował w Tobie przestrzeń dla Ducha Świętego. Pozwól Mu działać w Tobie i przez Ciebie. W codziennych wydarzeniach odkrywaj Bożą obecność i dziel się Bożą miłością z innymi, dając osobiste świadectwo, bo zostałeś(-łaś) posłany(-a), aby ogłaszać innym słowa życia, które otrzymałeś(-łaś). Pan Jezus prosi Cię, abyś dał(a) temu osobiste świadectwo, spisując je i przesyłając na adres redakcji.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: