Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Sydney 2008 Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Sydney 2008
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2008 → Temat numeruAustralia, od czasu jej odkrycia przez Portugalczyków, była nazywana „Wielką Południową Ziemią Ducha Świętego”. Właśnie na tej ziemi, w Sydney, w dniach od 15 do 20 lipca 2008 r. odbyły się centralne obchody Światowych Dni Młodzieży.

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas ŚDM w Kolonii w 2005 r. zaprosił młodzież całego świata na spotkanie w Sydney w 2008 r. – pod hasłem: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).

Australia jest jednym z najbogatszych krajów w świecie, ale pomimo wielkiego dobrobytu pogłębia się w społeczeństwie australijskim pustynia duchowa, coraz więcej jest tam ludzi bogatych i zarazem nieszczęśliwych. Wiele osób opływa w materialne bogactwa, ale jednocześnie doświadcza wielkiej duchowej nędzy, wewnętrznej pustki, nieokreślonego lęku i poczucia braku sensu życia. Dzieje się tak, ponieważ ludzie ci odrzucili największy duchowy skarb, jakim jest żywa wiara w Boga. Porzucenie przez wielu Australijczyków praktyk religijnych, lekceważenie Dekalogu i zasad moralnych, życie takie, jakby Boga nie było – to wszystko przyczyniło się do tego, że – według oficjalnych danych rządowych – bogata Australia jest trzecim krajem na świecie, jeśli chodzi o liczbę samobójstw wśród młodzieży. Jedynie 49 proc. dorosłych żyje tu w związkach małżeńskich. Nieustannie rośnie liczba rozwodów i separacji. Ponadto w wyniku demoralizacji i kryzysu małżeństwa jest tam obecnie 22 tys. bezdomnej młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. W zastraszającym tempie rośnie wśród australijskiej młodzieży narkomania i przestępczość.

Przyjazd Ojca Świętego Benedykta XVI wraz z setkami tysięcy radosnej, pełnej entuzjazmu wiary młodzieży z całego świata był dla Sydney i całej Australii wielkim błogosławieństwem i znakiem, że tylko Chrystus żyjący i nauczający w Kościele katolickim jest dla każdego człowieka jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Rozmodlona młodzież we wspólnocie z papieżem ukazała mieszkańcom Sydney niezwykłą potęgę Bożego Ducha. Ci młodzi ludzie promieniowali radością wiary, czystością serca, która ma swe źródło w zjednoczeniu z Jezusem na modlitwie i w sakramentach pokuty i Eucharystii. Orędzie Ojca świętego poparte przykładem zgromadzonej młodzieży było skierowane do wszystkich: Tylko w Bogu w Trójcy jedynym, którego objawił nam Jezus Chrystus, i w Jego Kościele możemy znaleźć niezniszczalne szczęście, którego szukamy. Bóg jest jedynym źródłem miłości, która przezwycięża wszelkie zło i śmierć. Daje nam siebie jako miłość w darze Ducha Świętego. Miłość Boża to Duch Święty. Żeby ten Dar codziennie przyjmować i już teraz cieszyć się życiem i miłością, czyli uczestniczyć w trynitarnym życiu Boga, trzeba z wiarą się modlić, przystępować do sakramentów i tak zdyscyplinować swoje życie, aby całe postępowanie było podporządkowane wymaganiom, jakie stawia Ewangelia.

Cd. na str 49.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: