Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc Małżeństw Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżeństw (2/2009)
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Miłujcie się! 2/2009 → RodzinaNatychmiast po stworzeniu pierwszego człowieka, mężczyzny i kobiety, Bóg ustanowił małżeństwo: „ci dwoje będą jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Dlaczego więc rozdzielamy swoje ciała prezerwatywami, dlaczego niszczymy małżeńską jedność duchową przez swoją postawę antykoncepcyjną? Wiele tracimy, nic nie zyskując...

Największym jednak dramatem w tej sytuacji jest grzech odmowy współpracy z Bogiem. Jeżeli Bóg zaplanował dla Waszego małżeństwa potomstwo, któremu Ty odmawiasz prawa do istnienia, to tym samym popełniasz grzech nieposłuszeństwa względem Boga! Małżeństwo jest powołaniem – powołaniem do spełnienia konkretnej misji, polegającej na współpracy z Bogiem w dziele stworzenia. Podstawową wspólnotą Kościoła jest rodzina, otwarta na miłość i płodność. Taka rodzina jest „ikoną Trójcy Świętej”, mówiąc słowami Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedynie w takich rodzinach, skierowanych na miłość Boga i na posłuszeństwo Jego prawom, człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia płynącego z harmonii z Bożym planem.

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, ażeby w sakramencie małżeństwa stanowili nierozerwalną jedność, żeby byli dla siebie nawzajem wsparciem w trudnych chwilach, by dzielili się radością i miłością. Bóg chciał, aby z tej świętej i czystej miłości przychodziły na świat dzieci, kochane i akceptowane, którym rodzice poświęcą czas i uwagę. Nie jest to żaden utopijny ideał – to jest normalność, jaką Bóg przewidział dla człowieka. Jeżeli postępujemy inaczej, postępujemy nienormalnie. Warto jednak włożyć odrobinę wysiłku w byciu posłusznym Bogu, żeby do tej normalności powrócić.

Miłość małżeńska wymaga nieustannego pogłębiania życia wewnętrznego przez osobisty kontakt z Jezusem w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Wymaga wewnętrznej dyscypliny i ciągłej pracy nad sobą. Domaga się wzajemnego zaufania oraz wzajemnego wspierania się i nieustannego przebaczania. Nie osiągnie się szczęścia i prawdziwej jedności w małżeństwie bez systematycznej pracy, bez przyznawania się do błędów i bez ich naprawiania.

Sakrament małżeństwa daje niezwykłą moc, płynącą ze specjalnej łaski, jaką Bóg obdarza małżonków. W konfesjonale Jezus uczy nas przebaczać, otrzymywać przebaczenie oraz zaczynać od nowa. W Eucharystii Jezus daje każdemu wierzącemu – a w szczególności małżonkom – moc przemieniania się według woli Bożej. Wspólna modlitwa małżonków, a zwłaszcza modlitwa różańcowa i czytanie Pisma św., umacnia więzi w rodzinach i ukazuje wizję wspólnej przyszłości, budowanej na wartościach chrześcijańskich, na czystej miłości oraz na przebaczeniu. Nie zaniedbujmy tych podstawowych elementów, na których można zbudować prawdziwie szczęśliwe małżeństwo i rodzinę.

 Mirosław Rucki 

Wszystkich małżonków zachęcamy do podjęcia radosnego trudu odkrywania tego wielkiego skarbu, jakim jest trwała obecność Chrystusa w sakramencie małżeństwa. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków do włączenia się do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Wstępując do RCSM, zobowiązujecie się do takiego uporządkowania swoich codziennych zajęć, aby znalazł się wśród nich stały czas przeznaczony na modlitwę, na pracę oraz na odpoczynek. Zobowiązujecie się również do codziennego odmawiania Modlitwy zawierzenia RCSM, aby pamiętać o obowiązku życia zgodnego z łaską i wymaganiami, jakie stawia Jezus obecny w sakramencie małżeństwa. Tylko w ścisłym zjednoczeniu z Jezusem będziecie mogli realizować swoje najważniejsze powołanie, jakim jest dojrzewanie do miłości, czyli stawanie się świętymi – a więc takimi, jakimi Bóg pragnie, abyście byli.

Tym, co najcenniejszego jako rodzice możecie dać swoim dzieciom, jest wasza wzajemna miłość małżeńska. Radość miłości rodzi się tylko w stanie łaski uświęcającej – a więc w sercach czystych, całkowicie oddanych Jezusowi. Trzeba więc każdego dnia prosić na modlitwie o dar czystego serca, natychmiast powstawać z każdego ciężkiego upadku w spowiedzi świętej oraz przyjmować Jezusa w Eucharystii. Pan Jezus pragnie każdego dnia uzdrawiać Wasze małżeńskie relacje, uczyć Was wzajemnego przebaczania, współcierpienia i cierpliwego niesienia brzemion współmałżonka.

Aby włączyć się do RCSM, wystarczy pragnienie pójścia przez życie z Jezusem, któremu się przekazuje funkcję Głowy Rodziny. Zachęcamy Was gorąco: pójdźcie razem ze swoimi współmałżonkami do spowiedzi, a po przyjęciu Komunii św. wspólnie odmówcie Modlitwę zawierzenia RCSM:

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa, która jest naszym najcenniejszym skarbem. Tylko u Ciebie znajdziemy lekarstwo i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Dlatego przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., często przyjmować Komunię św. i uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, stron internetowych, programów ani filmów o treściach pornograficznych, propagujących niewierność małżeńską i rozpustę. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia.

Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji, bezwarunkowej miłości do siebie nawzajem oraz do naszych dzieci. Prosimy Cię o odwagę w codziennym życiu, abyśmy pomimo presji otoczenia unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość, abyśmy byli dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą. Przemieniaj nas na swój obraz i podobieństwo, byśmy mogli świadczyć o Twojej bezwarunkowej, przebaczającej i uświęcającej miłości.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Amen!”.

Odmawiajcie wspólnie tę modlitwę każdego dnia, aby przypominać sobie zobowiązania wynikające z sakramentu małżeństwa. Możecie poinformować redakcję o swoim przystąpieniu do RCSM, przysyłając nam swój adres, datę zawarcia sakramentu małżeństwa, swoje daty urodzenia oraz datę swego dołączenia do RCSM. Będziemy mogli wtedy wpisać Was do Księgi czystych serc i przesłać Wam specjalne błogosławieństwo.

Dzielcie się z innymi skarbem wiary i własnego doświadczenia życia w łasce sakramentu małżeństwa przez napisanie i przesłanie do redakcji świadectwa. Niech Jezus pogłębia i umacnia Waszą wzajemną miłość.

Z Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski wraz z zespołem redakcyjnym 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: