Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2009
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2009 → WstępPrzez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus całą ludzkość ogarnął nieskończonym Bożym Miłosierdziem. Zmartwychwstając, definitywnie przezwyciężył wszelki grzech i śmierć: „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?...” (1 Kor 15, 55).

Zmartwychwstanie Chrystusa, a także Jego męka i śmierć jest faktem, który przekracza historię – i dlatego ta zbawcza rzeczywistość nieustannie jest obecna w sakramentach Kościoła. Jeżeli w sakramencie pokuty szczerze wyznajemy swoje grzechy i z czystym sercem przyjmujemy Jezusa w Komunii św., to otrzymujemy „lekarstwo na nieśmiertelność, antidotum na śmierć”, gwarancję naszego zmartwychwstania. „Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii – pisze Jan Paweł II – nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca” (encyklika Ecclesia de Eucharistia, 18).

Wszystkim naszym Czytelnikom, Dobrodziejom i Kolporterom życzymy, aby radość Świąt Zmartwychwstania stała się Waszym udziałem i przyniosła całkowitą ufność w nieskończone Boże Miłosierdzie. Tylko wtedy będzie zanikała wszelka nerwowość, zamartwianie się, lęk przed przyszłością – ponieważ będziemy doświadczać nieskończonego miłosierdzia zmartwychwstałego Chrystusa i Jego mocą przezwyciężać wszelkie słabości, pokusy i grzechy, a na końcu swojego ziemskiego życia zwyciężymy śmierć.

Z całego serca dziękujemy Wam za wszelkie ofiary przesłane na fundusz wydawniczy Miłujcie się! i podejmowanie przez Was dzieła „adopcji” czytelników z krajów misyjnych. Dzięki Waszej ofiarności możemy drukować i za darmo wysyłać nasze pismo do Afryki, Indii, krajów byłego ZSSR oraz do Europy Wschodniej. Prosimy gorąco, byście – w takim stopniu, w jakim pozwalają Wam Wasze możliwości – wszyscy włączyli się w to dzieło „adopcji”. Bądźcie także misjonarzami w swoim środowisku i zdobywajcie nowych czytelników w Polsce.

Zmartwychwstając, Jezus zwyciężył wszelkie zło. Pozwalajmy Mu, aby tego zwycięstwa dokonywał również w nas. Pamiętamy o każdej i każdym z Was w codziennej redakcyjnej modlitwie różańcowej w koronce do Bożego Miłosierdzia oraz w cotygodniowej Mszy św. ofiarowywanej w Waszych intencjach. Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem

 ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: