Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Adoracja błagalna Christianity - Articles - Miłosierdzie Boże
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Adoracja błagalna
   

Miłujcie się! 3/2009 → Miłosierdzie BożePoniżej zamieszczamy kolejny fragment orędzia przekazanego przez Pana Jezusa rumuńskiej siostrze zakonnej, która w ukryciu adorowała Go w Eucharystii w czasie komunistycznych prześladowań w Rumunii. Orędzie to Jezus kieruje do każdej i każdego z nas.

Jezus w Eucharystii:

Ja, Słowo Wcielone, potwierdzam: Bóg jest Nieskończonym Bogactwem sam w sobie, podczas gdy człowiek jest niedostatkiem i nędzą nieskończoną. Człowiek, jako stworzenie, może się wzbogacać tylko w Bogu, bo od Niego otrzymuje wszelkie dobra.

Zwrócona ku Bogu modlitwa błagalna jest podstawowa w życiu człowieka, a zjednoczenie ze Mną w tej modlitwie absolutnie konieczne, jeśli dusza dąży do doskonałości chrześcijańskiej. Bóg jest Dobrocią, Celem adoracji, Miłością, która daje siebie i daje wszystko, ale chce, by człowiek prosił, by uznał swoją całkowitą zależność od Tego, który jest Wszystkim i może wszystko.

Możliwość zwrócenia się z prośbą do Boga jest dla człowieka wielkim przywilejem i radością, bo korzy się on przed Nieskończoną Doskonałością i pragnie w niej uczestniczyć. Modlitwa błagalna jest więc wyrazem doskonałości człowieka, otwarciem się duszy na nieskończone bogactwo Boże: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam!”. Ale ludzie, przywiązani przede wszystkim do rzeczy tego świata, do swoich interesów osobistych, przejściowych, mają często tak fałszywe wyobrażenie o modlitwie błagalnej. Uważają Boga za dostawcę dóbr materialnych albo lekarza, zainteresowanego tylko ich dobrym samopoczuciem i zdrowiem. Modlitwa jest w ich oczach rodzajem czeku, którym spłacają należność wobec swego dobroczyńcy. Dlatego powtarzam obecnemu wiekowi słowo Ewangelii: „Nie wiecie, o co prosicie!”. Nie umiecie prosić. Robicie z Boga służącego, który ma być do waszej dyspozycji, aby zaspokajać wasze pragnienia i przyjemności. I jeśli wasza prośba nie jest wysłuchana, gniewacie się na Boga.

Tak! Ludzie współcześni nawet w modlitwie zachowują postawę kupiecką, pobożność handlową. I dlatego dla was wszystkich najważniejszą prośbą, jaką powinniście skierować do Mnie, jest ta, którą wyrazili moi apostołowie: „Panie, naucz nas się modlić”.

Z mojej Eucharystii daję wam tę samą wspaniałą odpowiedź, którą im wtedy dałem: „gdy się modlicie, mówcie: »Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczany naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Bo Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki wieków. Amen«”.

Pierwszą część modlitwy Ojcze nasz Ja też mówię w Eucharystii, w imieniu całego Ciała Mistycznego, a wy, Kościół i ludzkość, wy macie się jednoczyć ze Mną w tej boskiej modlitwie błagalnej. Głowa i członki tworzą jedno serce modlące się w tej samej intencji. O co proszę Ja, krwawiący w Eucharystii, w imieniu wszystkich ludzi, w imieniu całego wszechświata? Uznając Boga jako Ojca i umieszczając Go w centrum adoracji, w centrum czci i modlitwy, proszę Go, by został poznany, uczczony, uwielbiony przez wszystkich, przez ich myśli, życie, ich słowa i czyny. Ojciec jest pierwszą i nieskończoną Wartością dla wszystkich, a Ja proszę, żeby ludzkość cała czciła Jego Boską Rzeczywistość i majestat. Święć się Imię Twoje!

Bóg jest Ojcem! On jest istotą i źródłem życia, władcą życia wiecznego. Ja, Syn Ojca, zrodzony przez Ojca, wcielony w człowieka, Ja w imieniu wszystkich ludzi proszę: Przyjdź Królestwo Twoje, Twoje panowanie we wszystkich duszach i życiu ludzi przeze Mnie, Króla Eucharystii. Proszę, aby przez mój Kościół, który natchnąłem, aby modlił się ze Mną, przyszło Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Królestwo Boga, panowanie w duszach i świecie, może nadejść tylko wtedy, jeśli ludzie będą pełnić Wolę Ojca, jeśli każdy i każda będzie wypełniał(a) Plan Bożej Opatrzności Ojca – sam(a), jego (jej) rodzina, jego (jej) kraj i naród, ludzkość, której jest cząstką, jako wielka rodzina Boża. Niech współpracuje z planem Bożym jako Kościół i świat przez inkorporację każdego człowieka i całej ludzkości z moim Ciałem Mistycznym, żeby żyć moim życiem w Eucharystii. To dlatego proszę Ojca: Bądź wola Twoja!

Ludzie są skłonni pełnić swoją wolę i zastępując Boga, sami chcą być prawem dla siebie, a więc żyć bez wiary i bez prawa. Często – a szczególnie w tym wieku – ludzie są prowadzeni przez ducha Lucyfera: „Nie będę służył!”. Dlatego proszę, aby była pełniona Wola Ojca na ziemi, tak jak jest pełniona przez aniołów i świętych w niebie, którzy są na zawsze nastawieni na Wolę Boga, służą chwale i majestatowi Bożemu, podejmując decyzję najwyższą: „Służymy”. W ten sposób wypełniam w Eucharystii modlitwę błagalną zwróconą do Ojca. W jej centrum mieszczą się sprawy Boże: aby został uznany, uwielbiony, uczczony posłuszeństwem majestat wieczny Boga, w którym stworzenie odnajduje swoje szczęście. W ten sposób człowiek otwiera sobie horyzonty i drogę do swego wiecznego przeznaczenia: Bóg jest wypełnieniem jego życia, celem najwyższym, na który ma skierować całą swoją istotę i swoje życie ziemskie. (cdn.)

 

tłum. Anna Jasielska

oprac. Katarzyna Czarnecka

 

Redakcja „Miłujcie się!” otrzymała od wizjonerki prawa autorskie do całości orędzia.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: