Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Dojrzewanie do miłości Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Dojrzewanie do miłości
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2009 → Ruch Czystych SercJednym z najważniejszych wyzwań ludzkiego życia jest dojrzewanie do miłości. Jest ono nierozerwalnie powiązane z wiarą w Boga, z odkrywaniem i doświadczeniem Jego miłości i miłosierdzia.

Pismo św. stwierdza, że „miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (…) Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 7-8). Co więcej, wiemy z Objawienia, że Jego miłość „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

Pragnienie tej czystej i wiecznej miłości wpisane jest w duszę i ciało każdego chłopaka i każdej dziewczyny. Jest ono równocześnie wołaniem Jezusa w naszych sumieniach o czyste serce: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Miłość bowiem nie zrodzi się „w duszy przewrotnej, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech” (Mdr 1, 4).

Jeżeli w Twoim sercu rodzi się miłość, to pamiętaj, że przez to doświadczenie Jezus wzywa Cię, abyś w codziennej modlitwie całkowicie zawierzał(a) Mu siebie oraz tę osobę, którą kochasz. Pamiętaj, że jedynym źródłem miłości jest Bóg, a do jej unicestwienia w nas prowadzą grzechy nieczystości. Dlatego musisz uczynić wszystko, aby nie dać się zniewolić przez zło. Natychmiast powstawaj z każdego grzechu ciężkiego w sakramencie pokuty, często przyjmuj do swego serca Jezusa w Komunii św., módl się żarliwie oraz podejmuj codzienną walkę z pokusami i własnym egoizmem. Tylko na tej drodze dojrzewa się do miłości. Pamiętaj, że miłość nieskończenie przerasta wszystkie uczucia i doznania zmysłowe. Dlatego stany uczuciowe, emocje i cała sfera związana z seksualnością muszą być podporządkowane prawu miłości, które mówi, że człowiek jako osoba ma stawać się bezinteresownym darem dla innych. Traktowanie drugiego człowieka lub własnego ciała jako przedmiotu zaspokajania pożądliwych myśli i pragnień jest poniżeniem i uprzedmiotowieniem ludzkiej osoby. Dlatego grzechy nieczystości są wielkim złem: niszczą ludzką godność, uśmiercają w człowieku miłość i pogłębiają egoizm. Biblia uświadamia nam, że „ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. (…) Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! (…) Strzeżcie się rozpusty. (...) Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6, 13. 15. 18-20).

Pan Bóg zarezerwował współżycie seksualne tylko dla kobiety i mężczyzny, którzy są zjednoczeni sakramentem małżeńskim. Wtedy ich intymna duchowo-cielesna jedność jest znakiem tego sakramentu. Doświadczenie współżycia seksualnego w małżeństwie, jako całkowitego i na zawsze ofiarowania siebie oraz przyjęcia daru osoby współmałżonka, staje się źródłem wzajemnego uświęcenia. Cała dziedzina seksualna należy więc do sfery sacrum, w której Bóg jest obecny ze swoją stwórczą miłością. Nic więc dziwnego, że siły zła pragną uczynić sferę płciowości miejscem sporu człowieka z Bogiem. To ojciec kłamstwa, szatan, twierdzi, że najważniejsza jest przyjemność seksualna, i dlatego zachęca do odrzucenia VI i IX przykazania – a więc do współżycia przed ślubem, zdrad małżeńskich, do pornografii, masturbacji i wszystkich innych grzechów nieczystości. Współżycie przed ślubem, zdrada małżeńska, pornografia to naprawdę wielkie zło, które zabija miłość i wprowadza w przerażającą otchłań duchowej śmierci i zniewolenia przez siły zła. Biblia jasno mówi, że „kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego” (1 Tes 4, 8).

Dla wszystkich par, które nie mają sakramentu małżeństwa, poważnym wykroczeniem przeciw cnocie czystości są namiętne pocałunki i pieszczoty, które z natury swojej pobudzają i prowadzą do seksualnego współżycia. To, że się kochacie, nie upoważnia Was to takich gestów, które są zarezerwowane tylko dla małżonków. Dopiero w sakramencie małżeństwa Pan Jezus da Wam prawo do tego rodzaju wyrazów wzajemnej miłości. Podczas spotkań narzeczeńskich konieczna jest więc samodyscyplina. Chłopak powinien zachowywać się wobec swojej dziewczyny jak rycerz, który broni jej przed własnym egoizmem. Natomiast dziewczyna powinna wychowywać swego chłopaka, nie prowokować u niego pożądliwych myśli ani pragnień i nie pozwalać mu, aby traktował ją jak erotyczną zabawkę.

Zaproszenie do Ruchu Czystych Serc

Można kochać tylko czystym sercem, a czyste serce może stworzyć w nas tylko Jezus Chrystus, mocą swojej Boskiej miłości i swego miłosierdzia. To się stanie tylko wtedy, gdy codziennie będziemy wyrażać naszą zgodę i poddawać się Chrystusowej kuracji leczenia i uzdrowienia, tak aby Pan Jezus mógł nas podnosić z każdego grzechu, uzdrawiać wszystkie nasze duchowe rany oraz wyzwalać nas ze wszelkich zniewoleń spowodowanych przez grzechy nieczystości, przez pornografię, narkotyki, alkohol itp.

Pan Jezus zaprasza wszystkich bez wyjątku do podjęcia najważniejszej życiowej misji, jaką jest dojrzewanie do miłości. Oddaj więc Jezusowi na leczenie swoje serce, takie, jakie jest, i ucz się od Niego kochać czystą miłością we wspólnocie Ruchu Czystych Serc. Pan Jezus wszystkich zaprasza do tego ruchu, czyli do podjęcia największej i najważniejszej przygody życia – wspinaczki na najwyższy duchowy szczyt, któremu na imię jest Miłość. Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie:

1. Zobowiązanie do codziennej modlitwy. Chodzi o nawiązywanie osobistej relacji z Bogiem. O wartości modlitwy nie decydują uczucia, lecz szczera wola całkowitego oddania się Bogu. Zdecydowanie przełamuj każdą niechęć do modlitwy, oddawaj ją Chrystusowi i z żelazną konsekwencją codziennie módl się różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia, rozważaj teksty Pisma św., jak najczęściej uczestnicz w ciągu tygodnia we Mszy św. i adoruj Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

2. Zobowiązanie do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pojednania, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej.

3. Zobowiązanie do systematycznej pracy nad sobą – przez kształtowanie w sobie silnej woli, przezwyciężanie swych egoistycznych postaw i zachowań. W tym celu trzeba uporządkować sobie dzień przez napisanie takiego planu codziennych obowiązków, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, na pracę oraz na odpoczynek. Stawiaj sobie wysokie wymagania w nauce i pracy, ale ucz się też kultury odpoczynku. Kładź się wcześnie spać, ponieważ sen pomiędzy godz. 21 a 24 najlepiej regeneruje organizm. Wstawaj wcześnie, aby rano był czas na modlitwę i na gimnastykę. Uprawiaj jakiś rodzaj sportu, bo to jest najlepszy sposób czynnego odpoczynku.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia RCS:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czaso­pism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

Prosimy, prześlij nam swoje świadectwo i powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, żebyśmy mogli wpisać Cię do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia.

Każdego dnia modlimy się za Ciebie – i Ty również pamiętaj o nas.

Z błogosławieństwem Chrystusa

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: