Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ratujmy małżeństwa! Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ratujmy małżeństwa! Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 4/2009 → Rodzina„Jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny”

(Jan Paweł II)

Dramatyczna walka szatana z człowiekiem sięga najgłębszych pokładów naszego istnienia: sfery płciowości, rodziny i małżeństwa. Jesteśmy świadkami ciągłego pomniejszania wartości rodziny w społeczeństwie, a świeckie media zachęcają do niewierności, do przypadkowych kontaktów seksualnych, a w konsekwencji – do zburzenia małżeństwa i rodziny. Jako ludzie wierzący powinniśmy jednak docenić ogromny dar, który otrzymaliśmy od Stwórcy i który Pan Jezus podniósł do godności sakramentu.

Pismo Święte ostrzega: „napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej” (2 Kor 6, 1). Korzystajmy więc z tej łaski, jaką jest sakrament małżeństwa, i walczmy o nierozerwalność związku małżeńskiego, zgodnie z nauką Jezusa. Nie chodzi przecież o jakieś tam ludzkie wymysły, które miałyby rzekomo utrudniać życie. Chodzi o wolę Boga względem małżonków, jak to napisał św. Paweł: „Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: żona niech nie odchodzi od swego męża! (...) Mąż również niech nie oddala żony” (1 Kor 7, 10-11).
To nie księża ustanowili nierozerwalność małżeństwa. Ustanowił to sam Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel, który przez sakrament małżeństwa chce nam błogosławić.

Jest oczywiste, a nawet normalne, że małżonkowie przeżywają trudne chwile, konflikty, problemy. To jest nieodłączny element naszego ludzkiego życia. Ośmielam się nawet stwierdzić, że wiara w Boga, gorliwa modlitwa i ciągłe przyjmowanie Eucharystii nie zapewnią nikomu „bezproblemowego” życia. Jezus wyraźnie uczy, że ludzie, którzy Mu zaufali, będą napotykać w życiu różne trudności. Jednocześnie obiecuje, że posłuszeństwo Jego słowom gwarantuje rozwiązanie każdego problemu: „Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany” (Łk 6, 47-48). Warto więc podjąć wysiłek posłuszeństwa Jezusowi, przyjąć do wiadomości, że On ma zawsze rację oraz że ma także moc uzdrawiać nas z naszych boleści i rozwiązywać nasze problemy. Warto odrzucić nawet wszelką myśl o zdradzie, rozwodzie lub o innych rzeczach, które mogą zagrażać jedności małżeńskiej. Warto podjąć wysiłek modlitwy w intencji małżeństw, szczególnie tych, które przeżywają kryzys.

„Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny. O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się zobowiązany prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy przez wiarę poznają w pełni wspaniały zamysł Boży, mają jeszcze jeden powód, ażeby wziąć sobie do serca rzeczywistość rodziny w naszych czasach, tych czasach próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób szczególny. Polecenie to jest konkretne i wymagające” – pisał do nas Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio.

Jedną z form odpowiedzi na Jego wezwanie jest udzielanie pomocy potrzebującym małżeństwom poprzez krucjatę modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem. Każdy, kto tę krucjatę podejmuje, zobowiązuje się do codziennego odmawiania modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem oraz dziesiątka różańca przez okres sześciu miesięcy. Można również ofiarować częstą Komunię św. w intencji zagrożonych małżeństw lub złożyć inny dobrowolny dar duchowy. Krucjatę może podjąć każdy, kto tego pragnie. Ufni we wszechmoc Boga, który jest jedynym źródłem uzdrawiającej miłości, nie szczędźmy trudu i ofiary, by właśnie w ten sposób nieść pomoc zagrożonym rozpadem małżeństwom!

Mirosław Rucki

Modlitwa codzienna krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem:

„Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Twój Syn Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia małżonkom i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja – i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest poważnie zagrożony. Proszę Cię, Dobry Ojcze, przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo Bogarodzicy Maryi, o uratowanie wszystkich małżeństw zagrożonych rozpadem, niezależnie od przyczyn. Proszę, aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę, mogło być obdarowane cudem przemiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoja chwała i by na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen”.

Informację o przyłączeniu się do tego dzieła prosimy przesyłać na adres:

Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin ks. dr Dariusz Orłowski

pl. Powstańców Wielkopolskich 1

65-075 Zielona Góra

ddr@kuria.zg.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: