Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Absurdalność niewiary w Boga Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Absurdalność niewiary w Boga
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2010 → Temat numeruDo ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, lub odrzucają Jego istnienie, Stwórca kieruje słowa otrzeźwienia i opamiętania: „Mówi głupi w swoim sercu: »Nie ma Boga«” (Ps 53, 2).

Następnie wyjaśnia: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz Bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy ” (Rz 1, 20). Kto? Ci, „którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18). Każdy, kto szczerze szuka prawdy i „przez nieprawość nie nakłada” prawdzie pęt, wcześniej czy później na pewno znajdzie i spotka jedyne źródło szczęścia i miłości, jakim jest Bóg.

Fred Hoyle, wybitny astrofizyk angielski, wskazuje na absurdalność niewiary w Boga i wiary w przypadkowe powstanie życia; stwierdza, że jest to tak niedorzeczne, jakbyśmy wierzyli, że trąba powietrzna po przejściu przez skład złomu poskładałaby nowego boeinga.

Słynny angielski filozof Antony Flew, który od 1950 r. był symbolem i guru ateizmu naukowego, w 2004 r. publicznie wyznał swoją wiarę w istnienie Boga Stwórcy. Odkrycie kodu DNA przekonało go o istnieniu najwyższej Boskiej inteligencji, która stworzyła cały wszechświat.

Uznanie istnienia Boga jest jednak dopiero pierwszym etapem na drodze do Jego poznania. To sam Bóg najpełniej objawił prawdę o sobie, stając się prawdziwym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Przez przyjęcie Objawienia i przylgnięcie w wierze do osoby Chrystusa wchodzi się na fascynującą drogę życia wewnętrznego i poznawania, przez wiarę i miłość, prawdy o Bogu jednym w trzech Osobach, gdyż tylko taki Bóg jest miłością i taką prawdę o sobie nam objawił.

Jezus Chrystus nieustannie apeluje do naszych sumień, abyśmy przez żywą wiarę nawiązywali z Nim osobisty kontakt w codziennej modlitwie. Wtedy w sakramencie pokuty będzie mógł nas uwalniać z niewoli grzechów, a w Eucharystii leczyć wszystkie zranienia i wprowadzać w życie i miłość Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Aby nam pomóc wejść na trudną drogę wiary, Pan Jezus daje czytelne znaki wzywające do nawrócenia. Mówi: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie” (J 4, 48).

Jednym z najbardziej czytelnych Bożych znaków wzywających do nawrócenia są trzy obrazy, które nie zostały namalowane przez człowieka, lecz są dziełem samego Boga. Są to: 1. Całun Turyński, pośmiertne trójwymiarowe odbicie w negatywie fotograficznym całego ciała Jezusa na całunie grobowym; 2. Odbicie twarzy Zmartwychwstającego Jezusa na chuście z Manoppello; 3. Obraz Matki Bożej z Guadalupe.

Wszechstronne badania naukowe stwierdzają, że wszystkie te obrazy są acheiropoietos – czyli że nie był i nie jest w stanie ich uczynić największy ludzki geniusz. Takie są fakty, o których mówią naukowe badania. Jeżeli człowiek je przyjmie i z pokorą otworzy swoje serce na miłość i nieskończone Boże miłosierdzie, wtedy rozpocznie się proces jego duchowej przemiany. Wejdzie na drogę, która zaprowadzi go do niezniszczalnego szczęścia w zjednoczeniu z Bogiem. Jeżeli natomiast „przez swoją nieprawość nałoży prawdzie pęta” i odrzuci Boże znaki wzywające go do nawrócenia, to wtedy dalej będzie szedł drogą do wiecznego bezsensu i zguby wiecznej.

ks. M. Piotrowski TChr

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: