Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 1/2010
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2010 → WstępKochani Czytelnicy!

Sytuacja współczesnego świata uświadamia nam, że „stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między »kulturą śmierci« i »kulturą życia«. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy” (Jan Paweł II, Evangelium vitae, 28). „Kultura śmierci”, którą tworzą siły zła, panuje tam, gdzie ludzie są pogrążeni w niewoli grzechu i nie chcą pozwolić ogarnąć się wszechmocą Bożego Miłosierdzia przez regularne korzystanie z sakramentu pokuty, codzienną ufną modlitwę oraz uczestniczenie w Eucharystii. Największym nieszczęściem dla człowieka nie jest choroba, śmierć lub jakieś kataklizmy, lecz trwanie w stanie grzechu śmiertelnego oraz życie takie, jakby Boga nie było.

To jest największy dramat, gdyż wtedy człowiek, pogrążony w duchowej śmierci, zamknięty jest na prawdę, miłość i życie wieczne. Nie ulegajmy śmiercionośnej propagandzie „kultury śmierci”, nie pozwólmy, aby grzech trzymał nas w swojej niewoli. Każdego dnia zawierzajmy całe swoje życie Chrystusowi przez Maryję, módlmy się gorliwie i wytrwale, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu, wszystkie swoje cierpienia ofiarujmy Chrystusowi i natychmiast powstawajmy z każdego ciężkiego upadku, przystępując do sakramentu pokuty, aby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej.

Święty Paweł zachęca: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany” (1 Tm 6, 6-12).

Dziękujemy Wam za wspieranie dzieła ewangelizacji poprzez Miłujcie się!, które drukujemy w 10 językach i rozprowadzamy w krajach misyjnych Afryki, Azji, byłego ZSRR oraz Europy Wschodniej. Otrzymujemy kolejne prośby o druk naszego czasopisma po chińsku, hiszpańsku, francusku i holendersku. Prosimy Was zatem o dalszą duchową i materialną pomoc, o „adoptowanie” czytelników na misjach, o zdobywanie nowych czytelników Miłujcie się! w Polsce. Każdego dnia w redakcji ogarniamy Was modlitwą różańcową, koronką do Bożego Miłosierdzia, a raz w tygodniu w Waszych intencjach odprawiana jest Msza św. Matka Boża prosi, abyśmy razem ewangelizowali świat poprzez Miłujcie się!.

Z serca Wam dziękuję i błogosławię. Z darem modlitwy

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: