Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Zwycięstwo przez modlitwę Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Zwycięstwo przez modlitwę
   

Autor: Antoni Zięba,
Miłujcie się! 5/2010 → Rodzina12 października 2010 r. minęło 30 lat od rozpoczęcia w Polsce Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Krucjaty, która doprowadziła do cywilizacyjnego przełomu – bezprecedensowego przejścia w warunkach demokratycznych od „legalności” aborcji do prawnej ochrony nie narodzonych dzieci.

W roku 1980, w warunkach kryzysu i ciemnej nocy komunizmu, postawiliśmy sobie za cel zniesienie ustawy aborcyjnej. Po ludzku wydawało się to niemożliwe. Rządzący wówczas reżim propagował aborcję i uniemożliwiał jakąkolwiek społeczną dyskusję na ten temat poprzez cenzurę w mediach, przez zakaz nie tylko wydawania jakichkolwiek gazet na ten temat, materiałów w obronie życia, ale nawet ulotek. Pamiętam, jak nielegalne było zrobienie więcej niż 10 kserokopii jakiegokolwiek druku bez zatwierdzenia go wcześniej w odpowiednim komunistycznym urzędzie. Nie mogłem wykonać zwykłej nawet pieczątki z ewangelicznym cytatem bez odpowiedniego zezwolenia! Lekarze i pielęgniarki odmawiający dokonywania tzw. przerywania ciąży tracili pracę. Osoby głoszące naukę Kościoła w tym względzie były szykanowane i zastraszane. Kobieta udająca się do lekarza na pierwszą wizytę w związku z ciążą często słyszała pytanie: usuwamy czy rodzimy?

W takich to warunkach garstka katolików świeckich, kilka osób zaledwie, współpracujących z Instytutem Teologii Rodziny kierowanym przez dr Wandę Półtawską – członkinię Papieskiej Rady ds. Rodziny – oraz Kurią Metropolitalną w Krakowie postanowiła zacząć realizować ten cel właśnie od modlitwy. Rok wcześniej zostaliśmy umocnieni pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Papież wtedy w Warszawie powiedział: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”. Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania Krucjaty były słowa sługi Bożego Jana Pawła II: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia” (Nowy Targ, 8 VI 1979 r.).

Warto uświadomić sobie, jak bardzo tragiczne były to czasy. Rok 1980 to oficjalnie 138 000 aborcji rocznie, de facto było ich 3- – 4-krotnie więcej. Mamy potwierdzone opracowania naukowe mówiące nawet o 600 000 aborcji rocznie w Polsce w tych czasach! Dlatego za pierwszy cel Krucjaty postawiliśmy sobie „przebudzenie świadomości społecznej co do problemu zabijania nie narodzonych dzieci i uczulenie społeczeństwa na wartość życia oraz odpowiedzialności za każde poczęte życie ludzkie”.

Jako drugi cel sformułowaliśmy: „modlitwę w intencji doprowadzenia do anulowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczętego dziecka”. Ustawy, która spowodowała śmierć ponad 20 milionów polskich nie narodzonych dzieci.

W pierwszym okresie modlitwy, najbardziej intensywnym, 3-miesięcznym, o osiągnięcie tego celu modliło się ok. tysiąca osób z całej Polski. Ci ludzie przez 3 miesiące codziennie uczestniczyli w pełny sposób, z przyjęciem Komunii św., we Mszy św. w intencjach Krucjaty. Wspomagały ich kolejne dwa tysiące ludzi, którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku nie mogli uczestniczyć codziennie we Mszy św., ofiarowując swe cierpienie w intencji obrony życia.

Jakie były efekty tej modlitwy? Odpowiedź brzmi: wielkie. To, co jest głównym polskim sukcesem, to nie ustawa chroniąca życie, która, podkreślmy, jest niezbędna – ale zmiana świadomości społecznej. Ta prawda, niewygodna dziś dla wielu chcących widzieć w ustawie chroniącej życie restrykcje narzucone społeczeństwu przez Kościół katolicki lub przez inne „średniowieczne instytucje”, jest widoczna w spadku liczby aborcji jeszcze PRZED wprowadzeniem jej ustawowego zakazu. Kolejność tego procesu była taka: zmiana świadomości społecznej i polityków, potem dopiero ustawa. W roku 1992, poprzedzającym uchwalenie Ustawy, mieliśmy zarejestrowanych 11 640 aborcji – tj. prawie dwunastokrotnie mniejszą liczbę niż tę z roku 1980!

W ostatnim raporcie CBOS dotyczącym aborcji czytamy: „W ostatnich latach zmalało również poparcie dla prawa do aborcji, jeśli kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej (o 15 punktów od 2002 roku) lub po prostu nie chce mieć dziecka (o 9 punktów od 1999 roku)”. Za aborcją bez ograniczeń opowiada się obecnie zaledwie 5% respondentów.

W 2005 r., wobec zmian w społeczeństwie, opracowaliśmy nowy program Krucjaty, bardziej odpowiadający współczesnej sytuacji. Po pierwsze: prowadzimy modlitwę dziękczynną za wielkie dobro, które już się wydarzyło. Mamy też dwa cele błagalne: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nie narodzonego, chorego, w podeszłym wieku oraz o wprowadzenie precyzyjnej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci (uzupełnienie art. 38. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Na bazie tych doświadczeń wyrosła ogólnoświatowa modlitwa World Prayer for Life, do której zachęcam każdego. Jej mottem są słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (nr 100).

dr inż. Antoni Zięba

(współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i World Prayer for Life; z referatu wygłoszonego na V Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, Rzym 7.10.2010 r.)

Uczestnik Krucjaty na jeden rok zobowiązuje się do modlitwy w powyższych intencjach:

– codziennie odmawiając wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej lub dziesiątek różańca świętego;

– uczestnicząc raz w miesiącu w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej; osoby chore oraz będące w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy.

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
www.krucjata.org
e-mail: modlitwa at krucjata org

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: