Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz
   

Autor: Editorial Staff,
Miłujcie się! 5/2010 → Miłosierdzie BożeAby doświadczyć wszechmocnej miłości Jezusa, zastosuj ten najprostszy i równocześnie najskuteczniejszy sposób, który daje nam On sam: „Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz. 1578); „Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat” (Dz. 699).

Aby nam pomóc w całkowitym zawierzeniu i oddaniu Mu siebie, Pan Jezus dał nam, poprzez św. Faustynę, Dzienniczek oraz obraz swojego Miłosierdzia. Jezus mówi: „Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076); „Boleje serce moje nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie... Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim” (Dz. 379); „Jak Mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze Mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej Miłości” (Dz. 1447). „Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. (...) Pomimo niewyczerpanej miłości mojej nie dowierzają Mi, nawet śmierć moja nie wystarcza im” (Dz. 50).

W tych pełnych bólu słowach, które Jezus skierował do św. Faustyny, jest wyrażona główna przyczyna tej podstawowej i największej choroby człowieka, jaką jest grzech. Ta najgorsza choroba spowodowana jest nieufnością, słabą wiarą, podejrzliwością lub niewiarą człowieka do Boga. W ten sposób człowiek sam zamyka się i nie pozwala Chrystusowi, aby go zbawiał, wyzwalał go z więzów zła, przemieniał go i uzdrawiał swoją miłością. Tylko Jezus może uzdrowić poranione ludzkie wnętrze, a więc przezwyciężyć grzech, który jest źródłem wszystkich nieszczęść oraz przyczyną chorób duszy i ciała.

Przyjmowanie miłosiernej miłości Jezusa dokonuje się w codziennej modlitwie, a szczególnie w sakramentach pokuty i Eucharystii. Jezus nie obiecuje nam życia na ziemi bez cierpienia, ale dając nam do niesienia krzyż, On sam niesie najcięższą jego część. Wtedy nasze cierpienie staje się, w całkowitym poddaniu się woli Zbawiciela, drogą zbawienia, źródłem ogromnych, wspaniałych łask.

Jezus pragnie, abyśmy Mu całkowicie zaufali i pragnęli tylko jednego – by Jego wola spełniała się w naszym życiu. Wtedy będziemy Jezusowi za wszystko dziękować: za cierpienie i za radość, za chorobę i za zdrowie, za życie i za śmierć – ponieważ będziemy mieć w naszych sercach największy skarb i drogocenną perłę – Jego miłość (por. Mt 13, 44-46).

MP

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: