Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Rita – święta od małżeńskich spraw trudnych i niemożliwych Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Rita – święta od małżeńskich spraw trudnych i niemożliwych
   

Autor: Świadectwo,
Miłujcie się! 1/2011 → Ruch Wiernych SercChcę wam powiedzieć o nbsp;Świętej, której może nie znacie – o Ricie z Cascii, Włoszce. To właśnie Jej wstawiennictwu zawdzięczam uratowanie mojego małżeństwa, mojej małżeńskiej miłości oraz szczęścia rodzinnego, kiedy sama nie widziałam już światełka w tunelu swojego życia.

Jestem mężatką od 21 lat, mam czworo dzieci i oddanego, wiernego męża. Sama także byłam mu wierna do czasu, kiedy 6 lat temu poznałam męża swojej koleżanki i nagle się w nim zakochałam z wzajemnością. Wcześniej myślałam, że to mnie nie będzie dotyczyło, że nigdy mnie to nie spotka – a jednak Pan wystawił mnie na próbę… Stało się dokładnie tak, jak mówi Biblia: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 List do Koryntian 10, 12-13).

Moją wolą było trwać przy mężu i dzieciach, ale moje serce i myśli były ciągle przy tamtym. Trwałam w amoku i choć fizycznie męża nie zdradzałam, to była to zdrada duchowa. Byłam jednocześnie szczęśliwa i bardzo nieszczęśliwa. Miałam ogromne wyrzuty sumienia. Wyrządzałam krzywdę swojemu mężowi, a także swej koleżance; również sama cierpiałam, spotykając się z jej mężem.

Świętą Ritę, tę prawą rękę św. ojca Pio, który jest moim ulubionym Świętym, znam od 8 lat. Czułam jednak, że o pomoc muszę prosić nie jego, ale świętą kobietę, i to właśnie ją: żonę, wdowę, matkę dwóch synów, zakonnicę augustiankę, patronkę od spraw niemożliwych i beznadziejnych, bo ja nie widziałam wyjścia z tej sytuacji. Jak widać, zakochanie nie zawsze prowadzi do szczęścia...

Zaczęłam się więc modlić o wyjście z tej trudnej sytuacji. Powtarzałam bez przerwy: „Święta Rito, ratuj!”. Pojechałam z całą rodziną do jej sanktuarium w Nowym Sączu. Modliłam się nieustannie. Po pół roku „on” oświadczył mi, że mnie „już nie pożąda” – to był sukces! Właśnie taki był pierwszy cel moich modlitw – ocalić jego małżeństwo (ma dwoje dzieci). Zostałam wysłuchana!

Moja radość była ogromna. Ale walka o moje małżeństwo trwała dalej – minęły jeszcze 3 lata, zanim gorące uczucia i tęsknota do innego opuściły mnie zupełnie i wróciłam duchem oraz sercem do swojego męża.

Dokonało się to ostatecznie w tym roku, kiedy to pojechałam w pielgrzymce dziękczynnej na odpust przy relikwiach św. Rity w Nowym Sączu.

Wiem, czuję, jestem pewna, że to jej wstawiennictwo, jej pomoc zaowocowały tym, co wydawało mi się niemożliwe – na nowo pokochałam swojego męża; tęsknię za nim i chcę z nim być do końca życia – nie z obowiązku, ale z potrzeby serca. Czuję się tak, jakbym na nowo stanęła ze swoim mężem na ślubnym kobiercu i raz jeszcze – świadomie i z radością – wybrała jego.

Tak czuję każdego dnia, jak też opiekę oraz uważne spojrzenie św. Rity. Za jej wstawiennictwem Bóg mnie wysłuchał i rozwiązał mój problem: powróciła miłość, której już nie było. Niemożliwe, po ludzku sądząc, stało się możliwe. Ona nie zawodzi – przekonajcie się! Zacznijcie się modlić przez Jej wstawiennictwo, a ona Wam pomoże w tym wszystkim, co tylko zgodne jest z wolą Bożą. Potrzeba jedynie cierpliwości, bo trzeba samemu (samej) zmienić się wewnętrznie, by łaska, o którą prosimy, była nam udzielona. Ja dojrzewałam do tego 4 lata. Warto było czekać!!!

Jestem dziś inną kobietą – szczęśliwą oraz wolną wewnętrznie i z wdzięcznością wysławiam Boga całym swoim życiem!

Marianna

Modlitwa o wyproszenie łaski w sytuacjach beznadziejnych, za przyczyną świętej Rity

Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz świętej Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji, i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił(a) nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

(Tekst modlitwy za: M. Majdan: Święta Rita, PROMIC, Warszawa 2008)

Zachęcamy każdego, kto przeżywa kryzys w małżeństwie, do włączenia się do Ruchu Wiernych Serc. Do RWS może przystąpić każdy, kto pragnie zachować wierność sakramentowi małżeństwa, bez względu na problemy i trudności, nawet bez względu na zdradę ze strony współmałżonka. Konieczne jest mocne postanowienie zachowania wierności małżeńskiej i wierności Kościołowi, wyznanie swych grzechów w sakramencie pojednania, przyjęcie Komunii św. oraz zawierzenie się Jezusowi słowami Modlitwy zawierzenia Ruchu Wiernych Serc:

Modlitwa zawierzenia Ruchu Wiernych Serc

     Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i że umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa. Jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.

     Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę i ciało. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.

     Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego. Pozwól mi trwać w wierności w mojej trudnej sytuacji i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).

     Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga codzienna modlitwa – różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia, uczestnictwo we Mszy św. oraz częste przystępowanie do Komunii św. Zobowiązuję się do powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty. Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa.

     Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci. Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, tak abym zawsze potrafił(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) się wytrwale modlić.

     Postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca. Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego.

     Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a).Amen.

Prosimy, poinformujcie nas o swoim wstąpieniu do RWS. Prześlemy Wam wówczas specjalne błogosławieństwo i wpiszemy Was do Księgi wiernych serc. Ogarniamy Was naszą modlitwą!

Red.

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: