Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Potrzeba dusz adorujących Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Potrzeba dusz adorujących
   

Autor: Katarzyna Czarnecka,
Miłujcie się! 1/2011 → Miłosierdzie BożeZamieszczamy kolejny fragment orędzi Pana Jezusa przekazanych w czasach komunistycznych rumuńskiej zakonnicy z Dzieła Adoracji Eucharystycznej. Całość orędzi została wydana przez nasze Wydawnictwo Agape w książce pt. Dialogi eucharystyczne.

Jezus w Eucharystii:

Jestem miłością wynagradzającą. Jestem Arcykapłanem, który we Mszy św. i tabernakulum kontynuuje i odnawia wynagradzającą ofiarę Krzyża za wszystkie nieprawości ludzkie, przez które jest obrażany wiekuisty Majestat Ojca i chwalebnej Trójcy: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Istnieje zasadnicza więź w Eucharystii pomiędzy Ofiarą eucharystyczną i sakramentem Eucharystii, pomiędzy ofiarą miłości, która wynagradza, i Sakramentem Miłości, który po ofiarowaniu siebie [Ojcu] daje się ludziom.

Prawdziwa miłość nie może znieść obelg wymierzonych przeciw honorowi osoby ukochanej i za wszelką cenę, nawet za cenę życia, chce je naprawić.

To jest to, co uczyniłem na krzyżu, a teraz czynię w Eucharystii: składam aż po kres wieków ofiarę miłości i wynagrodzenia Ojcu, składając Mu przez ofiarę dowód największej miłości: „Ojcze, ofiarowuję samego siebie… aby świat widział, że kocham Ojca…”.

Ofiara i ekspiacja najwyższa, którą jestem sam, wskazują także światu miłość miłosierną Boga wobec ludzi.

Ojciec, przez miłość dla Niego i dla ludzkości, prosił Mnie, aby przyjąć Wcielenie i ofiarę zbawczą, aby rodzaj ludzki zjednoczony ze Mną, swoją Głową, jako jedno Ciało Mistyczne, mógł przez wszystkie wieki mieć nieskończoną ofiarę ekspiacyjną i móc ją składać mojej wiecznej sprawiedliwości i miłości.

Na krzyżu i bez ustanku w Eucharystii składam samego siebie i całe swoje Ciało Mistyczne w ofierze Ojcu, błagając: „Ojcze, przebacz im…”. Jestem Ofiarą Najwyższą, Głową Ciała Mistycznego. Ale gdzie są jego członki, które składają się razem ze Mną jako ofiary ekspiacji w zjednoczeniu ze Mną, z Matką Miłosierdzia, z moim Kościołem ciągle prześladowanym? Jestem spragniony niezliczonej rzeszy ofiar wynagradzających w Dziele Adoracji.

Szczególnie dziś, kiedy ludzkość wpadła w przepaść grzechów i cierpień najgłębszą w historii, koniecznie potrzeba ofiarnych dusz adorujących i wynagradzających, które połączą swoje cierpienia z cierpieniami całej ludzkości, z moim najwyższym Wynagrodzeniem, razem z Bożą Matką Współodkupicielką, Kościołem powszechnym, a szczególnie z tą jego częścią, która jest Kościołem krwawiącym.

Wzniosłe powołanie! Zrozum je i podejmij – Ty jesteś moją ofiarą, ofiarą mojej Eucharystii przez adorację.

Oddaj Mi siebie jako ofiarę miłości w tym samym duchu, w którym się ofiarowałem, i nadal to czynię, Ojcu na krzyżu, na ołtarzu i w tabernakulum. Tylko miłość ma moc wynagradzać przez ofiarę: „Będziesz miłował Pana, Boga swego. Będziesz miłował bliźniego swego…”.

Ofiarowuj się Mnie w ofierze liturgicznej i w jej przedłużeniu w tabernakulum. Złącz się ze Mną przede wszystkim w ofierze mego Ciała i Krwi, które dokonuje się, gdy przyjmujesz Komunię Świętą. Wtedy przyjmuję cię jako ofiarę wynagradzającą i daję ci moc ekspiacji, którą sam mam jako Ofiara najwyższa.

Ofiarowuj Mnie bez przerwy Ojcu, Trójcy Przenajświętszej, jako Ofiarę najwyższą razem z Matką Baranka i Pasterza – Pasterza, który daje życie za swoje owce, z Kościołem i ludzkością, a szczególnie razem z Dziełem Adoracji.

Stań się ofiarą wynagradzającą godną mego wybrania i zaufania.

Dusza adorująca:

Jezu, ofiaro najwyższa ekspiacji za grzechy moje i całego świata! Oddaję się Tobie jako ofiara adorująca i wynagradzająca. Wiem, że sama z siebie jestem niczym, ale Tyś mnie stworzył jako najlichszego członka swego Ciała Mistycznego, żeby mnie zjednoczyć ze sobą, z Matką i Kościołem w tej samej ekspiacji.

Oddaję Cię Ojcu jako najwyższe wynagrodzenie, jednocząc w tej ofierze cierpienia Niepokalanego Serca, Kościoła, Dzieła Adoracji, swoje cierpienia i ludzkości. Chcę być godną ofiarą, żyjącą wyłącznie w adoracji Ciebie.

Moja dusza składa Ci akt wynagrodzenia, śpiewając:

„Jezu przybity do krzyża
i krwawiący dziś na ołtarzu,
miłość do Ojca uczyniła
z Ciebie dar wynagrodzenia.
Grzech świata jest bezmierny,
kto za niego będzie wynagrodzeniem?
Ty, Baranek, uzyskujesz dla nas
przebaczenie u źródła miłosierdzia.
Jednoczę się w wynagrodzeniu, gdy ofiarowujesz się Ojcu
razem z Matką za ludzkość,
i chcę cierpieć tak,
jak Ty mnie o to prosisz!
To w Twoim Kościele cierpienia
chcę razem z Tobą się poświęcić.
Niech przyjdzie dzień wyzwolenia
przez Twoją Boską Krew…”.

tłum. Anna Jasielska,
oprac. Katarzyna Czarnecka

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: