Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (2/2011) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (2/2011)
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2011 → WstępPodczas orędzia wielkanocnego w 1986 r. Jan Paweł II mówił, że Zmartwychwstały Chrystus wciąż pragnie powstawać z martwych w życiu każdego człowieka: „Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus. (...) Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie, wierząc, miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne zwycięstwo”. Błogosławiony Jan Paweł II już jest w niebie, w całej pełni uczestniczy w radości ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i wszelkim złem. W najróżniejszych naszych trudnościach i potrzebach zwracajmy się do Niego o orędownictwo u Boga, naśladujmy przykład Jego heroicznej wiary i ufności Bożemu Miłosierdziu. Błogosławiony Jan Paweł II dzisiaj na nowo kieruje do nas swój apel: „Módlcie się i uczcie się modlitwy, czy­tajcie i rozważajcie słowo Boże, umac­niajcie więź z Chrystusem w sakramen­cie pokuty i Eucharystii (...)” (Poznań, 3 czerwca 1997 r.).

Kochani Czytelnicy! Życzymy Wam, aby radość Zmartwychwstania przeniknęła Wasze serca. Jest to radość z osobistego spotkania z Chrystusem przebaczającym wszystkie nasze grzechy w sakramencie pokuty i radość nieba po przyjęciu Go czystym sercem w Komunii św. Dzielcie się tą radością ze wszystkimi. Chrystus rzeczywiście umarł, zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Definitywnie zwyciężył śmierć, grzech i szatana. To do Niego należy ostatnie słowo. W Zmartwychwstaniu Chrystusa zło w sposób ostateczny zostało przezwyciężone dobrem, kłamstwo – prawdą, nienawiść – miłością. Zmartwychwstały Pan zaprasza wszystkich ludzi do udziału w swoim zwycięstwie. Równocześnie prosi każdą i każdego z nas, abyśmy głosili innym radosną prawdę Ewangelii, abyśmy byli świadkami prawdy o Jego Zmartwychwstaniu.

W tym dziele ewangelizacji Polski i świata ważną rolę pełni „Miłujcie się!”, które jest obecnie wydawane w 12 językach. Wydrukowaliśmy pierwszy numer w języku amharskim dla Etiopii. Rozpoczynamy dystrybucję pierwszego wydania po hiszpańsku w Ameryce Łacińskiej. Matka Boża, która jest Redaktorką Naczelną tego pisma, prosi Was o wspieranie tego dzieła ewangelizacji swoją modlitwą, ofiarowywaniem cierpienia – i jeżeli to jest możliwe – również ofiarami pieniężnymi. Zdobywajcie nowych czytelników „Miłujcie się!”. W tym celu możemy przesyłać Wam promocyjne egzemplarze. Prosimy, dzielcie się skarbem swojej wiary, świadectwami doznanych łask i uzdrowień, pisząc i wysyłając je na adres redakcji. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was radością i pokojem!

Z darem codziennej modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: