Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc Małżeństw (2/2011) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżeństw (2/2011)
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Miłujcie się! 2/2011 → RodzinaJeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników (List do Hebrajczyków 10,26-27).

„Odrzućcie wszystko, co nieczyste” (Jk 1,21)

Dzisiaj możemy się łatwo przekonać, jakiego spustoszenia dokonuje grzech w otaczającym nas świecie, jak straszne są skutki aborcji i dla zabitego dziecka, i dla rodziców, którzy stali się mordercami, i dla lekarzy, którzy za pieniądze pozbawiają życia ludzi. Co roku w krajach Unii Europejskiej zabija się ok. 1,2 mln poczętych dzieci. Aborcja stanowi pierwszą przyczynę śmierci w UE, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. Gdyby tym dzieciom pozwolono się urodzić, problem demograficzny starzejącej się Europy zostałby rozwiązany.

Rodzina z definicji jest nastawiona na rodzenie i wychowywanie potomstwa (Gaudium et spes, 48). Płodność jest darem i celem małżeństwa (KKK 2366) i korzystając z tego daru, małżonkowie współpracują z Bogiem Stwórcą. Stosowanie antykoncepcji, a nawet sama mentalność antykoncepcyjna (czyli nastawienie małżonków do współżycia seksualnego wykluczające płodność) jest grzechem ciężkim, ponieważ wyraża sprzeciw wobec zamysłu Bożego i odmowę współpracy z Nim. Co więcej, stosując środki antykoncepcyjne, małżonkowie łamią przysięgę małżeńską, w której sami przecież mówili: „Chcemy przyjąć potomstwo, którym nas Bóg obdarzy”. Nie możemy mówić „chcemy przyjąć”, myśląc jednocześnie „nie chcemy przyjąć”. Albo tak, albo nie.

Metody naturalne natomiast „oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności” (KKK 2370). Pozwalają one małżonkom podejmować odpowiedzialne decyzje oraz postępować zgodnie z własnym sumieniem i wielkodusznym rozeznaniem dotyczącym liczby dzieci. Ponadto obserwacje cyklu płodności kobiety mogą być wykorzystane w leczeniu niepłodności. Doktor M. Barczentewicz, prezes Fundacji „Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej”, mówi: „Pierwsza najważniejsza rzecz: respektowanie fizjologii kobiety. (...) Cała diagnostyka i leczenie szanuje mechanizm biologiczny. To jest ekologia łona kobiety”. Dzięki temu naprotechnologia osiąga niezwykle wysoką skuteczność w porównaniu z metodą in vitro: ok. 30% par bezskutecznie starających się o zapłodnienie metodą in vitro doczekało się dzieci po terapii w programie naprotechnologii. Łatwo zauważyć, że respektowanie praw Bożych, wpisanych w nasze ciało, idzie w parze z respektowaniem objawionych Praw: podczas gdy w programie in vitro musi zginąć 92,5% poczętych dzieci, naprotechnologia nie wymaga ofiar ludzkich. Dziecko zostaje tu poczęte w sposób ludzki, dzięki normalnemu współżyciu małżonków, wyrażającemu ich wzajemną płodną miłość.

Bóg obdarzył nas życiem oraz zdolnością przekazywania życia, a Pan Jezus przez swoją mękę i śmierć pokazał, jak straszliwe są konsekwencje naszych grzechów. Wybierzmy więc życie w wolności od grzechu, w świętości, w miłości i jedności małżeńskiej. Niech nasza miłość małżeńska nie zostanie skalana antykoncepcją, myśleniem aborcyjnym, zdradą, pornografią lub jakimś innym grzechem. Niech znajduje swój najwyższy wyraz właśnie w bezinteresownym darze z siebie i w przekazywaniu życia. Jeżeli zaczniemy szanować plany Boże i żyć w zgodzie z naszą ludzką naturą, Bóg będzie nam błogosławił i otaczał nas swoją miłością. Umożliwimy Bogu, by był obecny w naszym życiu, gdyż Wszechmocny Bóg nie może być tam, gdzie Go nie chcą i gdzie rozmyślnie niszczą to, co On z miłością stworzył.

Mirosław Rucki

W artykule wykorzystano dane z książek „NAPROTECHNOLOGY. Ekologia płodności”, Kraków 2009, oraz „»...wybierz więc życie« (Księga Powtórzonego Prawa 30,19)”, Poznań 2010. Obie książki są dostępne w naszej księgarni internetowej.

Jezus zaprasza małżonków pragnących coraz pełniej odkrywać znaczenie i istotę powołania do życia w małżeństwie do włączenia się w codzienny program życia łaską sakramentu małżeństwa w Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Aby to uczynić, porozmawiajcie ze sobą oraz zrezygnujcie wspólnie z antykoncepcji i innych „pomysłów tego świata” na niszczenie jedności małżeńskiej. Odrzućcie ten grzech, pójdźcie do spowiedzi, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. wspólnie odmówcie Modlitwę zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi nas z największych upadków i leczy nasze najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów.

Oddajemy Ci naszą pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz z naszą płciowością. Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla naszych dzieci dobrymi wychowawcami, własną postawą i własnym świadectwem ukazującymi drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za bł. Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia. Amen!”.

Prosimy, poinformujcie redakcję o Waszym przystąpieniu do RCSM, przysyłając nam swój adres, swoje daty urodzenia oraz datę przystąpienia do RCSM. Wówczas wpiszemy Was do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

Z Chrystusowym błogosławieństwem
ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: