Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Pan, Bóg twój, jest Bogiem wiernym Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Pan, Bóg twój, jest Bogiem wiernym
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 3/2011 → Ruch Wiernych Serc„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Ewangelia wg św. Marka 10,11-12).

„Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw” (Księga Powtórzonego Prawa 7,9). Wierność jest tak głęboko zakorzeniona w naturze Boga, że po prostu nie da się pomyśleć o Nim inaczej, jak tylko w kategoriach wierności. Dzięki tej właśnie wierności na Bogu można polegać: „On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy” (Księga Powtórzonego Prawa 32,4). Bóg nie daje obietnic bez pokrycia, Bóg nie zawiera przymierza, jakiego by nie dochował, dlatego jest pewny, jak skała, a Jego dzieła są doskonałe. Psalmista wyraża przekonanie: „Pan jest wierny we wszystkich swych słowach” (Księga Psalmów 145,13), a Nehemiasz stwierdza: „A słowa Twego dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny” (Neh 9,8).

Właśnie z takim Bogiem małżonkowie zawierają przymierze, udzielając sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. To nie ksiądz „udziela im ślubu”, nie urzędnik „rejestruje” ich wolę bycia razem. To oni sami zawierają z Bogiem przymierze, na mocy którego stają się „jednym ciałem”, którego nikt nie może rozdzielić (Ewangelia wg św. Mateusza 19,6).

Bóg nie jest zaledwie „świadkiem wydarzenia”, Bóg jest osobą, która ma władzę ich połączyć lub nie połączyć w jedno. Kiedy małżonkowie udzielają sobie nawzajem sakramentu, Bóg dokonuje niewidzialnej przemiany, łącząc ich w jedno. Będąc wiernym Bogiem, nigdy już nie wycofuje się z raz zawartego przymierza. Tak było od początku stworzenia i tak będzie do końca świata.

Niestety, coraz częściej się zdarza, że człowiek lekceważy zawarte z wiernym Bogiem przymierze i próbuje się z niego wycofać, zdradzając swojego współmałżonka i wchodząc w nowy, grzeszny związek. Dla Boga sprawa jest jednoznaczna: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Ewangelia wg św. Marka 10,11-12). Dla szatana jest to najprostsza metoda wciągnięcia człowieka w stan trwałego grzechu – wchodząc w nowy związek, człowiek sam sobie odcina możliwość trwania w łasce uświęcającej i przyjmowania Eucharystii. Wystarczy tylko przekonać człowieka, że wygaśnięcie zakochania i zauroczenia współmałżonkiem jest wystarczającym powodem do zdrady.

Grzech jest grzechem i jedynym sposobem powrotu do Boga jest odrzucenie grzechu i przyznanie się do błędu. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 List św. Jana 1,8-9). Wierny i sprawiedliwy Bóg pragnie przebaczać nam i oczyszczać nas z grzechu, ponieważ grzech prowadzi do zatracenia, a Bóg chce nas wszystkich obdarzyć życiem wiecznym.

Współmałżonek trwający w wierności pomimo zdrady drugiej osoby ma niesamowitą przewagę nad szatanem: Bóg jako wierny i sprawiedliwy jest po jego stronie. Bóg jest zwycięzcą i Sędzią, który potępił szatana i odniósł ostateczne zwycięstwo nad grzechem. Dla Boga małżeństwo pozostaje ważne pomimo zdrady; małżonkowie sakramentalni nadal są jednym ciałem. Strona, która trwa w wierności pomimo niewierności współmażonka, która przebacza i modli się za swoją „połówkę”, ma Boże błogosławieństwo, ponieważ wybiera trudniejszą drogę, prowadzącą do życia wiecznego. Co więcej, jest przed Bogiem rzecznikiem zbawienia również swojego współmałżonka, który nie dochował wierności – bo przecież przed Bogiem ich droga do świętości nadal jest wspólna. Bóg nie może działać w życiu człowieka, który Go nie prosi o działanie; może jednak działać w życiu męża na prośbę żony oraz w życiu żony na prośbę męża. Jest to w pełni zgodne z naturą Boga, który szanując wolność człowieka, pozostaje wierny sam sobie i zawartemu przymierzu.

Wiem, że nie jest łatwo przebaczyć zdradę. Wiem też, że nie jest łatwo modlić się za kogoś, kto tak boleśnie skrzywdził. Ale znając Boga, któremu zaufałem, mogę stwierdzić, że choć jest to trudne, to jednak możliwe. Święty Paweł zapewnia nas: „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 List do Koryntian 10,13). Bóg w swojej wierności nie dopuści, ażeby pokusa przekroczyła moje siły. Dlatego Pan Jezus zachęca do trwania w wierności przysiędze małżeńskiej, do przebaczania, do modlitwy, do nadziei – „aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona” (1 List do Tesaloniczan  5,23-24). Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia w trwaniu w wierności małżeńskiej, zachęcam do włączenia się do Ruchu Wiernych Serc.

Mirosław Rucki

Jestem w małżeństwie od 18 lat, jednak już od 7 jestem osobą samotną. Mój mąż poznał inną, dużo młodszą kobietę, zakochał się w niej i po prostu odszedł, zostawiając mnie z dwójką dzieci. Ja nadal kocham męża i cały czas modlę za niego, jednak wstępując do RWS, wiem, że nie jestem sama w mojej modlitwie. Jego odejście było momentem mojego nawrócenia. Gdy wszystko to, co do tej pory sobie poukładałam, runęło, dostrzegłam Jezusa w moim życiu i to, że nie zostawił mnie z moim problemem samej. Postawił na mojej drodze wspaniałych ludzi – wspólnotę, w której trwam do dziś, i już nie wyobrażam sobie życia bez Boga i bez wspólnoty. Dzięki temu wiem także, że nie mogę i nie chcę „układać” sobie życia na nowo, jak to podpowiadają mi moi starzy znajomi. Ja cierpliwie się modlę o nawrócenie swego męża i o siły dla mnie do wytrwania w tej miłości, czystości i wierności.

S.M.

Pragnę przystąpić do Ruchu Wiernych Serc. Chcę ratować swoje małżeństwo, a także godność męża i swoją. Po 40 latach naszego małżeństwa mój mąż (chociaż fizycznie mnie nie zdradził) uczuciowo i myślami jest przy swojej młodej asystentce. Mnie odsuwa ze swojego życia. Wypełniłam już warunki przystąpienia do RWS, a także deklaruję wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających z faktu przystąpienia do tego ruchu.

A.M.

Od 21 lat jesteśmy z mężem w związku sakramentalnym. Od 4 lat on ma romans z inną kobietą. Poznali się przez Internet. Nie chcę pisać o szczegółach tego koszmaru. Znamy się z mężem od 12. roku życia. Mamy dwoje dzieci. Całościowo ten romans został określony przez pewnego księdza jako zniewolenie duchowe. Modlę się za niego i za tę kobietę, która jest wdową i dla której jest to już nie pierwszy rozbity związek. Uczestniczyłam w spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. Postanawiam wstąpić do RWS. Zapoznałam się z zasadami. Proszę o modlitwę.

S.E.

Od ośmiu lat pozostaję w samotności i czystości, czekając na uzdrowienie naszego małżeństwa i na powrót męża do domu. Nieustannie się o to modlę. Mąż zostawił mnie z dwójką dzieci po 21 latach małżeństwa i zamieszkał z kobietą. Oboje byli nauczycielami w LO. Ma z nią ślub cywilny, nie mają dzieci. Gorąco proszę o modlitwę.

K.B.

9 lat temu mój mąż odszedł ode mnie do zamężnej kobiety i jej dziecka. Czułam się niekochana, odrzucona i zlekceważona. Bardzo bolało. Na imieniny podarowałam mu wtedy tom poezji ks. Jana Twardowskiego Miłość miłości szuka. Pomiędzy kartki książki włożyłam nasze ślubne zdjęcie, a na jego odwrocie napisałam tekst przysięgi małżeńskiej i złożyłam swój podpis. Wiem, że sama w sobie nie miałam tyle siły, żeby się na to zdobyć. To dobry Bóg mnie do tego uzdolnił. Sięgnęłam też wtedy po Pismo Święte i czytałam Hymn o miłości. Czytałam i płakałam. W tym bardzo trudnym dla mnie czasie odczuwałam bliską obecność Boga; czułam się, jakbym była niesiona przez Niego na rękach. Wtedy też zainteresowałam się dwumiesięcznikiem „Miłujcie się!”. Od tamtego czasu czytam go regularnie.Mój mąż wystąpił o rozwód, na który się nie zgodziłam. Sąd orzekł rozwód. Podjęłam decyzję, że będę trwać w małżeństwie i że jeśli mąż wróci, to go przyjmę. Ostatni raz widzieliśmy się w lutym 2005 r. na sali sądowej. Dowiedziałam się wtedy, że w nowym związku męża urodziła się córka. Codziennie modlę się w intencji naszego małżeństwa. Uczę się ufać Bogu i z Jego pomocą poznawać prawdę o sobie. Chcę się zmieniać i stawać coraz bardziej wolnym człowiekiem.

Joanna

Aby włączyć się do RWS, wystarczy podjąć decyzję trwania w wierności małżeństwu sakramentalnemu i w stanie łaski uświęcającej odmówić poniższą Modlitwę zawierzenia, aby potem codziennie modlić się o pojednanie i odbudowę małżeństwa.

Do zobowiązań członka RWS należy:

• żyć w łasce uświęcającej, pielęgnując osobistą więź z Panem Jezusem,

• często przystępować do Komunii św. i regularnie czytać Pismo św.,

• zaleca się codzienną modlitwę poranną wzbogacać dodatkowymi modlitwami, których tekst można znaleźć na stronie www.rws.org.pl,

• powierzać Bogu siebie, współmałżonka i swoich bliskich w koronce do Miłosierdzia Bożego i w modlitwie różańcowej (w miarę możliwości – również codziennie).

Prosimy, poinformuj nas telefonicznie, listowo lub mailowo o swojej decyzji. Wówczas prześlemy Ci specjalne błogosławieństwo, a Twoje imię zostanie wpisane do Księgi wiernych serc, byśmy mogli modlić się za Ciebie i Twoje małżeństwo.

Modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.

Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.

Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.

Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.

Pozwól mi trwać w wierności w mojej trudnej sytuacji i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).

Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga codzienna modlitwa – różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia, uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin.

Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie. Postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.

Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a).

Amen.

Zachęcamy również do przeczytania artykułów dotyczących Ruchu Wiernych Serc, opublikowanych w poprzednich numerach „Miłujcie się!”: 1-2011, 4-2010, 1-2010, 3-2009 oraz 5-2008. Strona internetowa Ruchu: www.rws.org.pl

Red

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w marcu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: