Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Wiernych Serc (1/2012) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Wiernych Serc (1/2012)
   

Autor: Red,
Miłujcie się! 1/2012 → Ruch Wiernych Serc„Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Ewangelia wg św. Marka 10,11-12).

Niestety, coraz częściej się zdarza, że człowiek lekceważy zawarte z wiernym Bogiem przymierze i próbuje się z niego wycofać, zdradzając swojego współmałżonka i wchodząc w nowy, grzeszny związek. Taki związek utrudnia opamiętanie i pojednanie, ponieważ niewierny małżonek, nawet jeśli odczuje skruchę i zapragnie powrotu, nie będzie miał tej możliwości. W ten sposób człowiek zaczyna życie w stanie permanentnego grzechu, z którego coraz trudniej się wydostać.

Jedynym sposobem pojednania się z Bogiem jest odrzucenie grzechu i przyznanie się do błędu, dlatego zdradzony współmałżonek trwający w wierności ma ogromną przewagę nad szatanem. Wierny i sprawiedliwy Bóg staje po jego stronie, pokrzepia go sakramentami Kościoła i umacnia w trudnych zmaganiach z pokusami. Ruch Wiernych Serc jest wspólnotą, w której wierni małżonkowie trwają w jedności z Bogiem pomimo doznanej krzywdy, uczą się przebaczać i doznawać przebaczenia, pragną powrotu niewiernego współmałżonka, a przede wszystkim modlą się za niego.

Aby włączyć się do RWS, wystarczy podjąć decyzję trwania w wierności małżeństwu sakramentalnemu i w stanie łaski uświęcającej odmówić poniższą Modlitwę zawierzenia, aby potem codziennie modlić się o pojednanie i odbudowę małżeństwa.

Do zobowiązań uczestników RWS należy:

• żyć w łasce uświęcającej, pielęgnując osobistą więź z Panem Jezusem,

• często przystępować do Komunii św. i regularnie czytać Pismo św.,

• powierzać Bogu siebie, swego współmałżonka i wszystkich członków RWS w codziennej modlitwie (w miarę możliwości – w koronce do Bożego Miłosierdzia i w modlitwie różańcowej),

• zaleca się codzienną modlitwę poranną wzbogacać dodatkowymi modlitwami, których tekst można znaleźć na stronie www.rws.org.pl.

Prosimy, poinformuj nas telefonicznie, listowo lub mailowo o swojej decyzji. Wówczas prześlemy Ci specjalne błogosławieństwo, a Twoje imię zostanie wpisane do Księgi wiernych serc, byśmy mogli modlić się za Ciebie i Twoje małżeństwo.

Modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.

Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i zjednoczyłeś nas nierozerwalnymi więzami sakramentu małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.

Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało oraz wszystkie cierpienia spowodowane odejściem mojejżony (mojego męża). W mojej trudnej sytuacji daj mi siły do trwania w wierności przysiędze małżeńskiej i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w wypadku separacji, rozwodu). Oczyszczaj moje myśli, abym trwał­(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga codzienna modlitwa – różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia, uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy mój cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się Twoją obecnością w naszym sakramencie małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin. Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za swoją żonę (swojego męża). Postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca. Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) miłością, która pochodzi od Ciebie. Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła naszej małżeńskiej miłości  – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Za bł. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiony Janie Pawle II, wypraszaj mi dar czystego i wiernego serca. Amen!

Zachęcamy również do przeczytania artykułów dotyczących Ruchu Wiernych Serc opublikowanych w poprzednich numerach „Miłujcie się!”: 3-2011, 1-2011, 4-2010, 1-2010, 3-2009 oraz 5-2008.

Strona internetowa Ruchu: www.rws.org.pl

Red.

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w kwietniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: