Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Wiara rodzi się ze słuchania Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Wiara rodzi się ze słuchania
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 4/2012 → Fundamenty wiary katolickiejŚwięty Paweł, wybitny żydowski teolog i znawca prawa Mojżeszowego, przekonał się, że wiara w Jezusa jest absolutnie konieczna do zbawienia. Napisał: „A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa” (List do Galatów 2,16). Skąd się bierze takie przeświadczenie, które pobudza do wiary?

Sam św. Paweł wyjaśnia to następująco: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy; tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (List do Rzymian 10,17). Bez słuchania nie ma wiary, bez wiary nie ma zbawienia. Powinniśmy zatem codziennie słuchać, co Jezus ma do powiedzenia.

W krajach Trzeciego Świata dzieci codziennie umierają z głodu. Podobnie dzieje się z naszą duszą: kiedy nie posilamy się słowem Bożym, umieramy na bezdrożach. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga potrzebujemy Jego słowa bardziej niż chleba i wody. Spragniony i wygłodzony po 40 dobach postu na pustyni, Pan Jezus nadal uważał, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ewangelia wg św. Mateusza 4,4). I dzięki posłuszeństwu słowom Boga przezwyciężył szatana próbującego Go oszukać.

Sięgając po słowo Boże sporadycznie, mamy tendencję do tego, by dopasowywać wolę Boga do naszego życia. Wydaje nam się, że Bóg jest takim „chłopcem na posyłki”, którego głównym zadaniem jest załatwianie naszych spraw. Kiedy natomiast czytamy i słuchamy systematycznie, odkrywamy prawdę o osobowości Boga w Trójcy Jedynego, który stworzył świat i majestatycznie w nim panuje, a jednak pochyla się nad nędzą człowieka i wyciąga do nas rękę, by nas z tej nędzy wydobyć. Skierowane do nas słowo Boże przemienia nas i wzbudza w nas pragnienie dostosowywania się do Jego woli. Zaczynamy pragnąć wyzwolenia z naszych grzechów i słabości, chcemy doznać prawdziwego szczęścia, do którego nas Bóg stworzył, i dlatego chcemy pełnić Jego wolę w swoim życiu, by osiągnąć zbawienie. Dla św. Pawła oznacza to konieczność słuchania słowa Bożego w celu zdobycia koniecznej do zbawienia wiary: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (List do Rzymian 10,14-15).

Słowo Boże jest żywe; jeśli chcemy je naprawdę usłyszeć i wysłuchać, musimy się przebić przez skorupę swojego widzimisię: „wydaje mi się, ja jestem pewien, ja wiem najlepiej”. Musimy pochylić się nad delikatnym, cichym, spokojnym Słowem skierowanym do nas. Kiedy decydujesz się na systematyczne czytanie i słuchanie, Jezus wychodzi naprzeciw ze światłem Ducha Świętego i porusza bezpośrednio Twoje serce. Wraz z upływem czasu coraz głębiej dotyka Twego wnętrza. Nie zdążysz zauważyć, kiedy Twoje myśli, pragnienia i czyny zostaną przebóstwione dotknięciem Jezusa. Ze zdumieniem stwierdzisz, z ilu rzeczy Jezus Cię uzdrowił: Twoją wyobraźnię z obrazów pornograficznych, Twoje uczucia z niemoralnych pragnień, Twoje serce z nieczystości, Twoje myśli z egoizmu i pychy. Możesz dostrzec, że działa w Tobie uzdrowione sumienie.

Do zbawienia idzie się wąską drogą – ale nie jest to droga trudna, kiedy idziemy za Jezusem, słuchając Go i wstępując w Jego ślady.

Mirosław Rucki

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! we wrześniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: