Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (4/2012) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (4/2012)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 4/2012 → Spis treściOjciec Święty Benedykt XVI prosi, abyśmy w Roku Wiary na nowo odkryli radość z posiadania tego bezcennego skarbu, jakim jest wiara oparta na spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem, który naucza w Kościele katolickim, przebacza wszystkie grzechy i daje pełnię życia. Papież Benedykt XVI pisze, że „wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o nim świadectwo. (…) »Podwoje wiary« (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. List do Rzymian 6,4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga, zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego pragnął włączyć w swą własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. Ewangelia wg św. Jana 17,22)” (Podwoje wiary, 1).

Niech w tym Roku Wiary każdy z nas doświadczy radości i piękna bycia chrześcijaninem, abyśmy się stali przekonującymi i radosnymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Osobiste przylgnięcie do Chrystusa dokonuje się w codziennej wytrwałej modlitwie (w lekturze Pisma św., różańcu, Koronce do miłosierdzia Bożego, w Eucharystii), w nieustannej pracy nad sobą, w przezwyciężaniu lenistwa i egoizmu, w odrazie do najmniejszego nawet grzechu, w regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz w stałym pogłębianiu swojej wiedzy religijnej przez lekturę Katechizmu Kościoła katolickiego, katolickich książek i prasy katolickiej.

Codziennie prośmy o dar silnej, radosnej wiary oraz o zapał do dzielenia się wiarą z innymi. W tym dziele nowej ewangelizacji bardzo ważną funkcję pełni czasopismo „Miłujcie się!”, które wydajemy już w 16 wersjach językowych. Dzielimy się wielką radością, że wydrukowaliśmy pierwsze numery w językach chińskim i portugalskim.

Niech ten Rok Wiary będzie dla każdego z nas czasem pogłębienia osobistej relacji z Jezusem na modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii, a także czasem intensywnej ewangelizacji, w ramach której możecie posługiwać się czasopismem „Miłujcie się!” w różnych wersjach językowych. Jeżeli zgłosicie do redakcji zapotrzebowanie na „Miłujcie się!”, to prześlemy Wam tyle promocyjnych egzemplarzy, ile będziecie potrzebowali. Prosimy, zdobywajcie nowych czytelników naszego pisma, również poza granicami Polski, dzięki dostępnym wersjom językowym.

Prosimy Was przede wszystkim o modlitwę, a chorych o ofiarowywanie swego cierpienia za nawrócenie grzeszników i w intencji ewangelizacji świata poprzez „Miłujcie się!”. Jeżeli jest to możliwe, to, prosimy, wspierajcie nasz fundusz wydawniczy, „adoptując” czytelników z krajów misyjnych. Dzielcie się swoją wiarą przez pisanie świadectw, które będziemy publikować na łamach naszego czasopisma. Czujcie się współodpowiedzialni za to ważne narzędzie ewangelizacji, którym jest „Miłujcie się!”.

Codziennie w redakcji modlimy się za każdego z Was – przed rozpoczęciem pracy odmawiamy wspólnie różaniec, a o godz. 15 Koronkę do miłosierdzia Bożego. Ponadto raz w tygodniu w intencjach redakcji oraz Waszych odprawiana jest Msza św.

Dziękując za Waszą modlitwę i wielką ofiarność, z serca Wam błogosławię

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! we wrześniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: