Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (5/2012) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (5/2012)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 5/2012 → WstępTajemnica Bożego Narodzenia na nowo uświadamia nam, do jakiego stopnia Pan Bóg ukochał nas wszystkich, grzeszników, objawiając ogrom swojego Miłosierdzia. Prawdziwy Bóg staje się prawdziwym człowiekiem i jednoczy się z każdym człowiekiem. Bierze na siebie wszystkie cierpienia i grzechy z historii życia każdego człowieka. Czyni to, „aby zniszczyć dzieła diabła” (1 List św. Jana 3,8) i przeprowadzić nas ze śmierci do pełni życia i miłości.

Tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim nasze życie ma sens, nasze cierpienie i śmierć stają się drogą do pełni szczęścia w niebie. To jest główny powód naszej radości w święta Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem – jest z nami i pozostanie z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Ewangelia wg św. Mateusza 28,20).

Jest z nami, aby dawać nam siebie – szczególnie w sakramentach pokuty i Eucharystii. „»A Słowo stało się Ciałem« – to jest prawda o stajence betlejemskiej, ale urzeczywistnia się ona pod inną postacią” – pisze św. Edyta Stein. „»Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne« (Ewangelia wg św. Jana 6,54). Zbawiciel wie, że jesteśmy i pozostaniemy ludźmi słabymi, zmuszonymi do codziennej walki z własną niedoskonałością, dlatego ofiarowuje nam pomoc prawdziwie boską. Jak nasze ciało ziemskie potrzebuje chleba powszedniego, tak życie Boże w nas domaga się również pokarmu. »Jam jest Chleb, który z nieba zstąpił« (Ewangelia wg św. Jana 6,41). Kto Go przyjmuje jako swój chleb codzienny, w tym też codziennie wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia, cud Słowa Bożego, które staje się ciałem”.

Niech radość tajemnicy Bożego Narodzenia ogarnia i przemienia całe Wasze życie, abyście w codziennej wytrwałej modlitwie, w trudzie życia według wymagań Ewangelii, w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz w ofiarnej miłości bliźniego całym swoim sercem kochali Chrystusa i byli radosnymi świadkami wiary w Niego.

Dziękujemy Wam z całego serca za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i świata poprzez „Miłujcie się!”. To dzięki Waszej ofiarności drukujemy nasze czasopismo już w 16 wersjach językowych i wysyłamy je do krajów misyjnych, a ostatnio mogliśmy po raz pierwszy wydać numer w języku chińskim oraz portugalskim. Otaczamy Was każdego dnia modlitwą różańcową, Koronką do miłosierdzia Bożego, a w każdy piątek w Waszych intencjach odprawiana jest Msza św.

Prosimy, zdobywajcie nowych czytelników naszego pisma i przesyłajcie nam do publikacji świadectwa swojego doświadczenia wiary. Z serca wszystkim Wam błogosławię!

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: