Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Nieskończona godność i wartość każdego człowieka Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Nieskończona godność i wartość każdego człowieka
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2012 → Sprawy społeczneBoże Narodzenie mówi o tym, do jak wielkiej godności został wyniesiony przez Boga każdy człowiek. Jest prawdą wiary, że Jezus Chrystus, stając się prawdziwym człowiekiem, jako Boska Osoba Słowa zjednoczył się z każdym człowiekiem (por. Gaudium et spes, 22).

W ten sposób sprawił, że każdy człowiek od momentu poczęcia ma nieskończoną godność i wartość oraz nienaruszalne prawo do życia i wolności sumienia. O godności człowieka decyduje jego człowieczeństwo, z którym zjednoczony jest Chrystus. Dlatego taką samą godność i takie samo prawo do życia mają ludzie dorośli jak i ci, którzy dopiero co zaistnieli w momencie poczęcia, upośledzeni umysłowo i laureaci Nagrody Nobla, żebracy i milionerzy.

Z prawdy o nieskończonej godności każdego człowieka wynika fundamentalne prawo do życia i wolności sumienia dla wszystkich bez wyjątku ludzi. Żadne gremium nie może w demokratycznym głosowaniu decydować o możliwości zabijania dzieci nienarodzonych, o dopuszczalności eutanazji czy o stosowaniu metody in vitro, z którą w sposób nieunikniony związana jest selekcja i uśmiercanie wielu poczętych istnień ludzkich.

Błogosławiony Jan Paweł II stwierdza, że „ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa” (Evangelium vitae, 72); „Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. (…) Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu” (tamże, 73).  

ks. M. Piotrowski TChr

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: