Articles for Christians at TrueChristianity.Info. „Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii!” (Mk 1,15) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
„Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii!” (Mk 1,15)
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 1/2013 → Zagrożenia duchoweKochani „świadkowie Jehowy”!
Niezmiernie cieszymy się, że wielu z Was czyta nasze czasopismo i zastanawia się nad artykułami, ukazującymi prawdę o Bóstwie Jezusa. Z ostatnich rozmów telefonicznych i korespondencji wynika, że przywódcy Towarzystwa Strażnica uznali boskość Jezusa, ale wciąż nie uznają Go za równego Bogu Ojcu w majestacie.

Przytaczają taki argument: owszem, św. Jan nazywa Jezusa Bogiem w swojej Ewangelii (1,18) i nawet prorok Izajasz nazywa Go Bogiem Mocnym (hbr. El gibbor, Iz 9,6) – ale Pismo św. nigdy nie nazywa Jezusa „Bogiem Wszechmocnym”. W ten sposób „bracia 
z Brooklynu” kompromitują się totalnie i ujawniają swoją nieznajomość Biblii (lub celowe jej fałszowanie w celu oszukiwania posłusznych sobie „świadków Jehowy”). Bo oryginalny tekst Biblii hebrajskiej w ogóle nie zna pojęcia „wszechmocny” (czyli bardziej mocny niż po prostu mocny – gibbor) i nazywa Boga Ojca słowem gibbor wiele razy: zob. np. Księga Psalmów 24,8;  Księga Powtórzonego Prawa 10,17; Księga Nehemiasza 9,32; Księga Jeremiasza 32,18. Nic nie sugeruje, jakoby Mesjasz, El gibbor- – „Bóg mocny” – był „mniej mocny” niż Bóg Ojciec, który Go posyła na świat.

Ale najciekawsze jest to, że ten sam prorok Izajasz w następnym rozdziale swojej księgi nazywa imieniem El gibor samego Boga: „prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela. Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego” (Księga Izajasza 10,20-21). A jeśli przyjmiemy, że „reszta Jakuba” powróci do Jezusa Chrystusa – wówczas te słowa oznaczałyby, że jeśli ktoś nie nawróci się do Jezusa Chrystusa (który jest jednocześnie Panem, Świętym Izraela), ten nie należy do resztki Izraela, czyli do grona ludzi zbawionych – co wyłącza „świadków Jehowy” nieuznających bóstwa Jezusa Chrystusa spośród tejże „reszty”.

Zatem prorok Izajasz, operując imieniem Mesjasza El gibor, jednoznacznie pokazuje nam to samo, co powtarza później Pan Jezus: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ewangelia wg św. Jana 10,30) oraz „kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał” (Ewangelia wg św. Jana 12,45).

Zacznijcie czytać Biblię zamiast kłamliwej „Strażnicy”, a sami odkryjecie Prawdę o Bogu w Trójcy Jedynym, który objawia się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Towarzystwo Strażnica już wystarczająco dużo razy skompromitowało się, ujawniając swoją niekompetencję, niewiedzę oraz celowe fałszerstwo (zob. artykuły w numerach 1-3/2012 „Miłujcie się!”).

Kochani, Jezus do Was woła: „opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii!” (Mk 1,15; Biblia warszawska).

Mirosław Rucki

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: