Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Siewcy Bożego Słowa Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Siewcy Bożego Słowa
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 1/2013 → ŚwiadectwoWielu z nas, podobnie jak pan Sławek, dzięki codziennej lekturze Ewangelii zrozumiało, że oddalenie od Boga i trwanie w grzechach jest źródłem największego cierpienia dla każdego człowieka. Skoro tak, to „największą, najwspanialszą rzeczą, jaką można w życiu robić, to pomagać ludziom odkryć Boga”.

Zrodziła się więc myśl, aby powołać do istnienia wspólnotę katolickich mężczyzn Siewców Bożego Słowa, którzy angażowaliby się w nieustanną ewangelizację swojego środowiska, aby poprzez ich posługę Duch Święty mógł docierać do wszystkich ludzi, z którymi się spotykają, i przemieniać ich serca. Każdy, kto pragnie trwać w Chrystusie i dzielić się z innymi swoją wiarą, może do niej dołączyć.

Każdy Siewca Bożego Słowa powinien wyróżniać się dążeniem, codziennie wcielanym w życie, aby być cały dla Jezusa przez Maryję, aby Jezus był jedynym Skarbem, którego się kocha niepodzielnym sercem: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Ewangelia wg św. Mateusza 6, 21).

Dlatego Siewcę Bożego Słowa powinna cechować nieustanna troska o to, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, aby mieć stałego spowiednika, systematycznie poznawać, wcielać w swoje życie i głosić zbawcze orędzie Bożego Miłosierdzia.

Jeżeli jest możliwe, to w ciągu tygodnia powinien uczestniczyć we Mszy św., adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, każdego dnia czytać i rozważać teksty Pisma św., modlić się na różańcu i Koronką do miłosierdzia Bożego, stale pogłębiać swoją wiedzę religijną przez studium Katechizmu Kościoła katolickiego, dobrych książek, „Miłujcie się!” i innej dobrej prasy katolickiej.

Siewca Bożego Słowa powinien modlić się za ludzi w swoim środowisku oraz o odwagę dla siebie, by przynajmniej raz w tygodniu porozmawiać o Bogu z kolejną osobą, zachęcając ją do zaufania Jezusowi oraz do czytania Pisma św. Zachęcamy, by w takich rozmowach dzielić się wiadomościami opublikowanymi na łamach „Miłujcie się!”.

Przystępujący do naszej wspólnoty SBS powinni postarać się o to, by w ich parafii powstała grupa Siewców Słowa Bożego, która mogłaby raz w tygodniu spotykać się na wspólnej modlitwie i braterskiej agape, aby wypraszać dary Ducha Świętego, dzielić się doświadczeniem i ustalać konkretne akcje ewangelizacyjne. Jednym z podstawowych zadań ewangelizacyjnych Siewców Bożego Słowa powinno być docieranie z egzemplarzami „Miłujcie się!” do jak największej liczby ludzi. 

Propozycja codziennej modlitwy Siewców Bożego Słowa:

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie na Twoją wyłączną własność. Ofiarowuję Ci wszystko, co mam, wszystko, co posiadam jako dar od Ciebie. Ofiarowuję Ci wszystkie swoje zamiary i myśli, uczynki i uczucia, prace i słowa tego dnia na Twoją cześć i chwałę.

Ofiarowuję Ci na zawsze swój umysł, ciało i duszę ze wszystkimi zmysłami i władzami. Ty wiesz, Panie, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić, dlatego uciekam się do Ciebie, źródła łaski, abyś mi raczył udzielać pomocy, bym unikał wszystkich grzechów i abym kierował wszystkie swoje uczynki  na Twoją większą chwałę, a swoje zbawienie.

Spraw, abym z odwagą i radością dzielił się z innymi skarbem wiary oraz głosił przykładem, słowem i czynem radosną prawdę Ewangelii.

Postaw dziś na mojej drodze ludzi, którym pragniesz dać się poznać przez moje świadectwo oraz przez czasopismo „Miłujcie się!”. Daj wzrost Twojego Słowa w sercach tych, z którymi dzieliłem się wiarą wczoraj, by „zbawienie przyszło do ich domu”.

Nie dopuść, bym popadł w pychę, lecz spraw, abym wszystko wykonywał z tą intencją, jaką miałeś Ty, Panie, gdy przebywałeś na ziemi.

Maryjo, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła życia i miłości – do Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: