Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (1/2013) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (1/2013)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 1/2013 → Wstęp„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5,4). Największym skarbem, jaki posiadamy, jest dar wiary, który otrzymaliśmy od Boga na chrzcie św. Trzeba ten dar strzec, umacniać i pogłębiać przez codzienną wytrwałą modlitwę, różaniec, Koronkę do miłosierdzia Bożego, lekturę Pisma św., uczestniczenie w Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, stałą troskę, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, regularnie przystępować do sakramentu pokuty.

Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy nie zaniedbywali modlitwy, nie lekceważyli sakramentów pokuty i Eucharystii, nie trwali w niewoli grzechów, bo inaczej ukształtuje się w nas przewrotne serce niewiary, „której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego” (List do Hebrajczyków 3,12). Trzeba pamiętać, że „kto wierzy w Chrystusa, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (Ewangelia wg św. Jana 3,18).

Ludzie, którzy nie znają Chrystusa, którzy żyją tak, jakby Boga nie było i trwają w śmiertelnych grzechach, są największymi biedakami i nędzarzami. Powinniśmy się modlić o ich nawrócenie i ich ewangelizować.

W tej misji ewangelizacyjnej niezwykle ważną rolę pełni „Miłujcie się!”. Do naszej redakcji przychodzą listy z krajów byłego ZSRR, z Hong Kongu, Indii, Afryki i Ameryki Południowej z podziękowaniami za treści, które publikujemy w naszym czasopiśmie. Dzięki lekturze „Miłujcie się!” wielu ludzi nawróciło się, odnalazło Boga, umocniło i pogłębiło swoją wiarę.

Kochani Czytelnicy, dzięki Waszej modlitwie, ofiarowanemu cierpieniu i wsparciu materialnemu „Miłujcie się!” dociera już do ponad 100 krajów w 17 językach. Ostatnio wydaliśmy „Miłujcie się!” w języku fińskim, a wersja ormiańska i gruzińska jest już przygotowywana do druku.

Dzięki Waszej ofiarności radosna prawda o Chrystusie dociera poprzez „Miłujcie się!” do ludzi na całym świecie. Niech Chrystus wynagrodzi Waszą ofiarność, niech „zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (List do Efezjan 3, 17-19).

Codziennie w modlitwie różańcowej i podczas Koronki do miłosierdzia Bożego cała redakcja modli się w Waszych intencjach, a raz w tygodniu odprawiam Mszę św. za Was i za redakcję. Polecamy się Waszej pamięci w modlitwie.

Z Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: