Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (2/2013) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (2/2013)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 2/2013 → WstępKiedy po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus ostatni raz objawił się apostołom, wtedy wezwał ich, aby wszystkim ludziom głosili Ewangelię. Mówił: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ewangelia wg św. Marka 16,16). Największym dramatem człowieka jest brak wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ świadome i dobrowolne odrzucenie tej prawdy skutkuje utratą życia wiecznego.

W każdym pokoleniu są ludzie, którzy tak jak Tomasz Apostoł wątpią, nie dowierzają i stawiają warunki: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę” (Ewangelia wg św. Jana 20,25). Dzisiejszym niedowiarkom zmartwychwstały Chrystus daje bardzo czytelne znaki wzywające do nawrócenia. Są nimi między innymi dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania: płótno grobowe Jezusa z odbiciem całego Jego ciała oraz Chusta z Manoppello z odbiciem Jego twarzy. Dając nam odbicie swojego umęczonego Ciała oraz odbicie Oblicza w momencie Zmartwychwstania, Jezus mówi do współczesnych „niewiernych Tomaszów”: dotknij się moich ran, zobacz moje Oblicze „i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (Ewangelia wg św. Jana 20,27).

Ojciec Święty Benedykt XVI w ostatnim dniu swojego pontyfikatu wydał polecenie, aby z okazji Roku Wiary w Wielką Sobotę, 30 marca 2013 r., został wystawiony na widok publiczny Całun Turyński, i pozwolił, aby telewizja włoska Rai Uno przeprowadziła bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia.

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. Pan Jezus pragnie, aby prawda o Jego Zmartwychwstaniu docierała do najdalszych zakątków świata i wzywała ludzi do nawrócenia również poprzez nasze czasopismo. Ostatnio wydaliśmy „Miłujcie się!” po chińsku, portugalsku, łotewsku i fińsku, a do druku przygotowujemy po ormiańsku i gruzińsku. Módlmy się, aby nakład wydania polskiego wzrósł do miliona egzemplarzy, by została zatrzymana fala demoralizacji i ateizacji naszego społeczeństwa. Pozyskujcie nowych czytelników, gdyż Pan Jezus pragnie „wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 List św. Piotra 3,9). Niech radosna prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa będzie źródłem Waszej największej radości. Niech Zmartwychwstały Pan w sakramentach pokuty i Eucharystii napełni Wasze serca radością, miłością i pokojem!

Z kapłańskim błogosławieństwem i darem modlitwy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: