Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Odpowiedzialność rodzicielska Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Odpowiedzialność rodzicielska
   

Autor: Mirosław Rucki,
Miłujcie się! 3/2013 → Sprawy społeczneBóg powierza rodzicom niezmiernie ważne zadanie: „Te słowa, które Ja ci dziś nakazuję, wpoisz twoim synom” (Księga Powtórzonego Prawa 6,6-7). Nie można zbagatelizować roli, jaką my, jako rodzice, możemy odegrać w życiu swych dzieci, wpływając na przyszłość swojego kraju i całego świata.

Bóg jako ten, od którego pochodzi rodzicielstwo jako takie, obdarza nas płodnością i odpowiedzialnością. Podejmując życie w czystości małżeńskiej, odcinając się od wszelkiej rozpusty, pornografii, antykoncepcji oraz innych postaw urągających godności dzieci Bożych, chrześcijańscy małżonkowie uzdalniają siebie do wychowania następnego pokolenia zgodnie z wolą Stwórcy.

„Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” (List do Efezjan 6,4; Biblia warszawska) – tak uczy św. Paweł, ukazując istotę i cel wychowania. Dziecko musi wiedzieć, jakie fatalne konsekwencje niesie w sobie grzech, i musi nauczyć się wybierać Pana, odkrywając Jego obecność w Kościele, w Eucharystii i w innych sakramentach. Bóg oczekuje, że przekażemy swojemu dziecku ufność oraz umiejętność zawierzania Jezusowi całego swojego życia i szukania Jego woli w każdym zdarzeniu i w każdej sytuacji.

Mamy więc obowiązek stworzenia swoim dzieciom atmosfery czystej miłości rodzicielskiej, a także zdrowej przestrzeni publicznej, która nie zagrażałaby wolności i integralności osobowej dziecka. Musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie w sobie komercjalizacja i seksualizacja życia, musimy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami o obecność w życiu naszego społeczeństwa symboli religijnych i innych odwołań do Boga oraz o niedopuszczenie do niej demonicznych sił, bezwzględnego hedonizmu i rozpusty. Ale nade wszystko musimy otoczyć nasze dzieci modlitwą, chroniąc ich serca i dusze przed niszczącym działaniem zniewalających zabiegów szatana, jak napisano: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (List do Efezjan 6,12). Modlitwa jest najmocniejszą bronią w tej walce, a ponieważ chodzi o nasze dzieci, musimy wytrwale i bezkompromisowo dbać o własną czystość, przebywać ciągle w stanie łaski uświęcającej, często przyjmować Eucharystię i regularnie modlić się za nasze dzieci słowami poniższej modlitwy:

Boże Ojcze, od którego bierze początek ojcostwo na ziemi, chcemy Ci w szczególny sposób podziękować za opiekę nad naszą rodziną. Pragniemy wychować nasze dzieci, które nam powierzyłeś, na Twoją chwałę, aby dobrze wypełniały zamierzony przez Ciebie zamysł. Wspieraj nasze rodzicielskie wysiłki swoją łaską. Wzmacniaj naszą cierpliwość i życzliwość wobec nich. Niech się urzeczywistnia Twoja odwieczna miłość w naszym ojcostwie i macierzyństwie.

Naucz nasze dzieci patrzeć w czysty sposób na inne osoby. Niech Twój Święty Duch pomoże nam tak je kształtować, aby dobrze wypełniły powołanie do miłości – realizowane w życiu małżeńskim, kapłańskim, zakonnym czy bezżennym. Chroń je przed zgorszeniem, bezwstydem i rozwiązłością, które niesie dzisiejszy świat. Ustrzeż je przed pornografią, samogwałtem, cudzołożeniem i innymi grzechami nieczystości. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Święta Rodzino, opiekuj się nami.

Matko Najczystsza, módl się za nami.

Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Błogosławiona Karolino Kózkówno, módl się za nami.

Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami.

Zachęcamy wszystkich małżonków do przystąpienia do Ruchu Czystych Serc Małżeństw oraz do regularnej modlitwy o czystość dla swoich dzieci. „Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca. [...] Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (List św. Jakuba 4,8).

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutaj

Zamów e-prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w grudniu 2015 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: