Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drodzy Czytelnicy! (4/2013) Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Drodzy Czytelnicy! (4/2013)
   

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym,
Miłujcie się! 4/2013 → Spis treściNikogo nie powinno dziwić, że ludzie kochający grzech próbują na wszelkie sposoby zdyskredytować, wyśmiać i poniżyć Kościół katolicki. Popełniając zło, czują się lepiej, kiedy całe społeczeństwa zaczynają nazywać zło dobrem – a ponieważ nauczanie Kościoła ciągle przekonuje świat o ludzkim grzechu, sprawiedliwości Bożej i sądzie ostatecznym, to kierują na niego całą swoją nienawiść i agresję. Pan Jezus mówił: „[Świat] Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki” (Ewangelia wg św. Jana 7,7) oraz „Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (...) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli Moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,19-20).

Naszym największym skarbem jest rzeczywista obecność Chrystusa, który żyje i działa w Kościele katolickim, który w sakramencie pokuty przebacza nam wszystkie grzechy, a w tajemnicy Eucharystii fizycznie i materialnie czyni nas uczestnikami swojej chwały: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” (1 List do Koryntian 10,16). Dlatego każdego dnia zawierzajmy całe swoje życie Chrystusowi poprzez Maryję. Trwajmy nieustannie w łasce uświęcającej, a gdyby przydarzył się grzech ciężki, to natychmiast korzystajmy z sakramentu pojednania. Codziennie odmawiajmy różaniec, czytajmy Pismo św. i jak najczęściej przyjmujmy Jezusa w Komunii św. Jest to jedyna droga do pełni szczęścia w niebie. Idźmy nią i głośmy innym prawdę, by „wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie Boże” (Ewangelia wg św. Łukasza 3,6).

Modląc się za nieprzyjaciół i pamiętając o tych, „którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz” (Dz 2,39), staramy się odpowiadać na wciąż ponawiane prośby wspólnot Kościoła katolickiego z różnych krajów. Dzięki Waszym modlitwom i ofiarom składanym na fundusz wydawniczy możemy darmowo wysyłać „Miłujcie się!” do krajów misyjnych. Nie można jednak zaniedbywać swojego kraju i własnej przyszłości, dlatego prosimy: propagujcie to pismo w swoim środowisku i zdobywajcie nowych czytelników. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy środki masowego przekazu w naszej Ojczyźnie lansują treści wrogie chrześcijaństwu i kiedy zło nazywają dobrem. Matka Boża, której oddaliśmy „Miłujcie się!” na wyłączną własność, zaprasza Was wszystkich do wspierania tego wielkiego dzieła ewangelizacji.

Codziennie w redakcji modlimy się w Waszych intencjach, odmawiając różaniec i Koronkę do Bożego miłosierdzia, a raz w tygodniu sprawuję za Was ofiarę Mszy św.

Z serdecznymi pozdrowieniami i kapłańskim błogosławieństwem
ks. M. Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym

Zamów w sklepie

sklep.milujciesie.org.pl

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany prenumeratą papierową kliknij tutajArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w styczniu 2017 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: