Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Śpiewnik przedszkolaka Christianity - Articles - Śpiewnik przedszkolaka
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Śpiewnik przedszkolaka
   

Piosenki miesiąca (grupa „Słoneczka”)


Kwiecień

Pociąg krasnoludków
1. Ze stacyjki siedmiu smutków
rusza pociąg krasnoludków.
Maszynista z kozią bródką
zagwizdał cichutko.

2. Wyruszają na wycieczkę,
zaczynają w drodze sprzeczkę:
Czy ma pociąg jechać z planem?
Czy, może w nieznane?

3. Jeden prosi do Warszawy,
drugi woła Huta Nowa,
trzeci chce wziąć kurs na Sopot,
to ci mieli kłopot.

4. Dwóch w pociągu łowi ryby,
ten na niby zbiera grzyby,
gdy się jeden z drugim kłócił
pociąg się wywrócił!

Marzec

Pisanki, pisanki, jajka malowane,
nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki, jajka kolorowe,
na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiateczki, a na piątej gwiazdki,
Na każdej pisance piękne opowiastki.

Luty

Dżungla, dżungla,
taka wielka dżungla.
Poplątane zwoje dzikich lian,
mieszka sobie w bambusowej klatce
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan

Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na gitarach grają (2x)
Ambo tu, Ambo tam
Ambo tu i tam

Ambo Sambo
doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców
w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Styczeń

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku.

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli.
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku
Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

Grudzień

1.Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

2.Maryja Panna, Maryja Panna
dzieciątko piastuje,
I Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

3.Choć w stajeneczce, choć w stajenecze Panna syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

4.I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

5.Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królmi uwielbiać Chrystusa.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

Listopad

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Październik

Cyt, cyt, śpij niedźwiadku mój,
Bo już usnął pszczeli rój.
Dmie wiatr, z drzewa opada liść,
Niedźwiedź musi spać już iść.

Cyt, cyt, śpij braciszku też,
Gdy śpi taki duży zwierz.
Już noc, dzieci muszą spać,
Lecz nie trzeba palca ssać.

Wrzesień

Od samego ranka, od samego ranka,
Widzisz na drzewie małego kasztanka.
Kiwa ładnie głową, klak, klak, klak,
Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.

Od samego ranka, od samego ranka,
Widzisz na drzewie małego kasztanka.
Tupie ładnie nóżką, klak, klak, klak,
Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.

Od samego ranka, od samego ranka,
Widzisz na drzewie małego kasztanka.
Klaszcze ładnie w rączki, klak, klak, klak,
Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.

... i coś dla wszystkich :)

Adwent

1. Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej
Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".

2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa,
wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego".


1. A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.

REF.
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!

2. A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
żebyś przyszedł pomiędzy ludzi.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
byś drzemiące serca obudził.

Święty Mikołaj

Siedzę cichuteńko
patrzę na okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę, zabrzęczały
jego sanek dzwonki

Ref:
Dzyń. Dzyń. Dzyń
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty

Co to? Co to? Co to?
Kto to? Kto to? Kto to?
Pan Mikołaj już się skrada
Ojej! Ja się boję}x2
Ale bać się chyba nie wypada

Ref:
Dzyń, dzyń...

Boże Narodzenie

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.


Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego. /2x

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony. /2x

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. /2x

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem /2x


Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu!

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
Li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy,
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku,
Li li li li laj, miluchny Robaczku.

O Matce Bożej

1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.
2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Ref.: Ave, Ave ...
3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.
Ref.: Ave, Ave ...
4. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj.
Ref.: Ave, Ave ...
5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
Poczęciem Niepokalanym jestem Ja.
Ref.: Ave, Ave ...
6. O, gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.
I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.
Ref.: Ave, Ave ...

Mario proszę spraw,
Aby życie mi nie było obojętne
Abym zawsze kochał to co piękne
Pozostawił ciepły świat na czyjejś ręce.

Zima

Zima, zima, zima,
Pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń , dzyń, }x9

Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń,
Śnieg rozbija kopytami.
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń , dzyń, }x9

Dzyń, dzyń, dzyń!
Zasypane pola
W śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń , dzyń , dzyń)x9

Różne piosenki i zabawy

Braciszkowie skrzydlaci
Do kogo mówisz,
Do kogo się uśmiechasz
Święty Franciszku.
Tu ludzi nie ma, las szumi
I w drzewach ptaszki świergocą
I słychać Twój głos
Ref.
Braciszkowie skrzydlaci
Chwalcie Boga, chwalcie Boga,
Bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić
Jeśli nie piosenką ubogą.
Za słońce jasne, niebo czyste
I łąki zieleń i łąki zieleń

Żarnowce rozsiadły się na polanie
Tworząc złocistą plamę,
A Ty jakby Cię tłum otaczał
W katedrze wspaniałej
I słychać Twój głos

Ref.
Braciszkowie skrzydlaci…

Coś podniósłszy w dłonie tłumaczysz
Gestami rąk zaciekawiasz
Aż stukać przestały głośne dzięcioły,
Liście umilkły
I słychać Twój głos

Ref.
Braciszkowie skrzydlaci…

Umilkł święty zabrzmiał świergot jak dzwonki 3x

Ref.
Braciszkowie skrzydlaci…


Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.


Bądź z nami w kontakcie Panie Boże chociaż diabeł robi nam zwarcie,
niech iskra miłości między nami przeskoczy.
Niech zapalą się nasze latarnie.


1. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,
ale proszę Cię Panie, wejdź do mego serduszka.(2x)
2. Jesteś w moim serduszku, Wszechmogący mój Panie.
Wspieraj mego tatusia, pobłogosław też mamie.(2x)


1. Kto stworzył mrugające gwiazdki,
Mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki
Kto stworzył mrugające gwiazdki
Nasz Ojciec
2. Kto stworzył falujące morze…
3. Kto stworzył fruwające ptaszki…
4. Kto stworzył ciebie i mnie…
5. Kto stworzył mrugające gwiazdki
Falujące morze, fruwające ptaszki
Kto stworzył ciebie i mnie
Nasz Ojciec Bóg
6. Kto stworzył małą mróweczkę…
7. Kto stworzył dużego słonia…


Ci co zaufali Panu
Odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia


Sercem kocham Jezusa /2x
Zawsze będę Go kochał,
Bo On pierwszy ukochał mnie.

Czy dzieci kochają Jezusa?
Tak, kochamy Jezusa.
Dlaczego kochacie Jezusa?
On pierwszy ukochał nas

Czy Rodzice kochają Jezusa?
Tak, kochamy Jezusa.
Dlaczego kochacie Jezusa?
On pierwszy ukochał nas.


Ja, mała owieczka, do Jezus śpieszę,
Słucham Jego głosu i bardzo się cieszę /2x
Cieszę się, cieszę się, że sam dobry Jezus kocha mnie /2x

A mój dobry Pasterz chroni mnie od złego
I tuli mnie mocno do Serca Swojego /2x
Cieszę się…

Jestem dzieckiem Bożym, toteż się raduję.
Do Jezusa spieszę i tak wyśpiewuję /2x
Cieszę się…


Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
W radosne progi nasze wejdź!
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc.


Ogórek wąsaty
Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.

Ref.:
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.

Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,
I deszczem podlewa ogórki.


Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.

Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali wesoło bawię się,
Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam
Przedszkole domem drugim jest.

Czasem rano trudno mi wstać. Chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś. W co będziemy bawić się dziś?

Ja chodzę tam...

Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni.

Ja chodzę tam…


Kotek Puszek z czarną łatką
dziś w przedszkolu był z Agatką.
A z kieszeni u fartuszka
wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek
na podłogę skoczył Puszek.
Teraz kotku będziesz z nami
my już ciebie nie oddamy.


W ogródku warzywnym
Zajączki siedziały /2x
I kapustę ogrodową
Smacznie zajadały /2x

Zosia to spostrzegła
Do ogródka wbiegła
Husia huś /2x
I zajączków nie ma już /2x
Źródło: http://www.serafitki.eu/
Artykuł opublikowany w czerwcu 2012 r.

Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: