Chrześcijańska biblioteka. Orędzie Glorii Polo. List Jaira Misaela Romero Wikariusza Generalnego Diecezji PUNTO FIJO. Chrześcijaństwo, katolicyzm, ortodoksja, protestantyzm. Orędzie Glorii Polo.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List Jaira Misaela Romero Wikariusza Generalnego Diecezji PUNTO FIJO
   

Spis treści: "Orędzie Glorii Polo"


Orędzie Glorii PoloPunto Fijo, 28 grudnia 2005

Korespondencja nr 139

Pani Gloria Constanza Polo
Żołnierze Eucharystyczni
Santa Fe de Bogota – Kolumbia

Droga Siostro w Chrystusie Panu:

Proszę przyjąć nasze braterskie pozdrowienie w miłości Jezusa, Maryi, św. Józefa, w jedności ze wszystkimi świętymi i niewinnymi męczennikami, w których wstawiennictwo pokładamy naszą ufność.

Pani wizyta w naszej paragwajskiej diecezji PUNTO FIJO minionego 26 listopada 2005 roku była dla nas wielkim darem od naszego Pana. Zaraz po tym, jak złożyła Pani wizytę w naszym lokalnym kościele (diecezji), dostrzegamy bardzo wyraźnie owoce DUCHA ŚWIĘTEGO – dzięki Pani świadectwu wiary. GLORIA, chwała niech będzie Trójjedynemu Bogu, dla którego żyjemy! Wiele osób, które łakną i pragną Jedynego Boga, było zasmuconych faktem, że nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu!

Uważamy, że świadectwa takie jakie Pani składa, są naglącą koniecznością dla naszej pracy duszpasterskiej i ratowania zagubionych owiec. Dlatego też jako wikariusz generalny w imieniu naszego Biskupa Diecezjalnego, Juana Maria Leonardi Villasmil, oficjalnie zapraszam Panią do przybycia do Punto Fijo w dniach 18-19 marca 2006r., abyśmy mogli jeszcze głębiej i skuteczniej przeżyć owe dwa dni rekolekcji w naszej diecezji, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu.

Mając na uwadze Pani napięty grafik prosimy, powołując się na Pani miłość do Jezusa Eucharystycznego, aby z Bożą pomocą i w ramach możliwości przyjęła Pani nasze serdeczne zaproszenie, obiecała i zagwarantowała nam swe pewne przybycie.

W oczekiwaniu na rychłą odpowiedź - z racji organizacyjnych przygotowań - udzielam Pani mego błogosławieństwa i jednoczę się z Panią w modlitwach pod ochronnym płaszczem Matki Bożej z Coromoto, patronki naszej diecezji.

Z wyrazami szacunku

Pbro. Jairo Misael Romero

Wikariusz Generalny Diecezji PUNTO FIJO (Wenezuela)

(pieczęć Wikariusza Generalnego Diecezji PUNTO FIJO)

Orędzie Glorii Polo

Dozwolone jest rozpowszechnianie, kopiowanie i używanie tekstu dla sprawozdań, czasopism, gazet, telewizji i radia jak i Internetu przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Treść nie może być skracana ani zmieniana – zdania nie mogą być wyrywane z kontekstu. W przypadku przedruku własnych skrótów czy streszczeń świadectwa należy uprzednio skontaktować się z polski at ane.in
  2.  Nie jest dozwolona sprzedaż i dzierżawa w celach komercyjnych tekstu lub jego części, zdjęć, nagrań video i audio.
  3. Świadectwo i jego przedruki mogą być rozpowszechniane jedynie bezpłatnie i używane w celach niekomercyjnych. Ponadto wyraźnie musi zostać  podane źródło tekstu: www.gloriapolo.net

Na www.gloriapolo.net można przejrzeć strony, które w wielu językach opisują historię pani Glorii Polo.


Spis treści: "Orędzie Glorii Polo"

Pobierz: "Orędzie Glorii Polo"

Źródło: Gloria Polo. Stałam u bram nieba i piekła.


English: The Testimony of Gloria Polo.

Deutsch: Gloria Polo. Der Blitz hat eingeschlagen.

Slovenská: Svedectvo pani dr. Glorie Polo.

Українська: Глорія Поло. Вражена блискавкою.

Русский: Глория Поло. Свидетельство. (перевод с немецкого)
Русский: Глория Поло. Поражённая молнией. (перевод с польского)


W górę

Poleć tę stronę znajomemu!

Przeczytaj teraz: