Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Čakanie na pravú lásku Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Čakanie na pravú lásku
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 1/2006 → Hnutie čistých sŕdc„S Agátou sa skutočne ľúbime. Nedáva nám samotná láska právo na sex? Prečo máme čakať, kým sa zoberieme?“ (Peter, 19 rokov)

Milý Peter,

aby si pochopil, prečo máš čakať, porozmýšľaj najskôr o tom, čo ti hovorí Boh o láske a sexe. Jeho názor na tieto veci sa podstatne líši od názorov súčasnej, ako aj pohanskej doby. Pohania uctievali bohov a bohyne sexu. Aj dnes vidno ozajstný kult sexu. Len sa pozri na záplavu pornografie, sex shopov, erotických nočných klubov a podobne. Mnohí autori obľúbených časopisov kŕmia mladých výrokom, že sexuálne potešenie a jeho najhlbšie prežitie sú to najdôležitejšie. Ich „morálka“ je asi takáto: ak ste fyzicky schopní sexu, oddávajte sa mu toľko, koľko chcete. Ak pociťujete potrebu alebo máte príležitosť, môžete ukojiť svoju sexuálnu túžbu bez strachu z následkov. Hocikto s hocikým. Hocijako. Pri každej príležitosti. Títo autori nielenže odmietajú Ježišovo učenie o láske a ľudskej sexualite, ale aj prevracajú a zosmiešňujú tieto hodnoty.

Ako slobodný človek máš právo odmietnuť Božie prikázania. Môžeš si vybrať, či budeš veriť všetkým, ktorí zosmiešňujú to, čo náš milujúci Otec hovorí o sexe. No najskôr si odpovedz na nasledovnú otázku: Existuje logické odôvodnenie, ktoré popiera pravdu o tom, čo hovorí Sväté písmo o láske a ľudskej sexualite? Písmo nám hovorí: „Kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom“ (1 Sol 4, 8). Čo nás Sväté písmo učí o sexe? Z Knihy Genezis (1, 27–28) vieme, že sex a sexualita pochádzajú od Boha a tvoria podstatnú časť ľudskej prirodzenosti. Náš Stvoriteľ chcel, aby sexuálny akt bol 1) výrazom lásky v manželstve, 2) miestom, kde Boh utvára každú ľudskú bytosť a 3) zdrojom veľkého potešenia manželov. Boh stvoril sex a sexualitu a dal nám ich. Na tomto dare nie je nič zlé. Telesná túžba po opačnom pohlaví, telesnom splynutí a potešení, ktoré sprevádza pohlavný akt, je súčasťou našej sexuality stvorenej Bohom. Tieto veci sú vo svojej podstate dobré.

Ak sa na sex pozeráme z pohľadu biológie, vidíme, že telo muža a ženy je stvorené tak, aby mohlo dosiahnuť spojenie spermie a vajíčka a splodiť nový život. Pohlavný akt je miestom intenzívnej Božej prítomnosti. Práve pri telesnom spojení muža so ženou Boh láskyplne vytvára novú bytosť. Preto Sväté písmo prísne odsudzuje homosexuálne vzťahy, neprirodzený pohlavný styk a iné sexuálne úchylky. Odporujú základnému biologickému zákonu – funkcii sexu splodiť nový život. Jediná povolená forma pohlavného splynutia podľa Biblie je splynutie muža a ženy spojených v nerozlučnom manželskom zväzku (Mt 19, 3–9). Pravdaže, nie každý pohlavný akt splodí nový život, no Boh chce, aby manželské splynutie vyjadrovalo hlbokú dôvernosť a úplné zjednotenie v láske, aby sa muž a žena mohli naozaj stať jedným telom.

Peter, mal by si vedieť, že manželstvo je platné len vtedy, keď je pohlavne naplnené. Z Písma vieme, že najdôležitejšie nie je sexuálne potešenie, ale láska a vyzretosť v láske. Všetko má byť podriadené tomuto procesu dozrievania a týka sa to aj oblasti sexuality. Všetky tvoje sexuálne pudy a túžba po telesnom splynutí s Agátou znamenajú, že si normálny. No táto sexuálna energia sa musí riadiť zákonom lásky, inak sa staneš jej otrokom. Musíš si uvedomiť, že ľudia, ktorí sa neriadia zákonom lásky (t.j. prikázaniami) a neprestajne sa snažia ukojiť svoje sexuálne túžby, sa stávajú otrokmi vždy, keď pociťujú sexuálnu túžbu. Odborne sa to nazýva sexuálna závislosť. Z ľudí, ktorých zotročuje sexuálne potešenie, sa stávajú sebci. Snažia sa uspokojiť svoje potreby čoraz dômyselnejšie. Možno, že si sa už stretol s rôznymi druhmi aktov, o ktorých píšu autori sexuálnych článkov v časopisoch ako je napríklad Bravo. Jednoducho demoralizujú čitateľov tým, že ich učia stať sa sebcami a otrokmi sexu. Ako drogoví díleri, aj oni takto veľmi škodia mladým ľuďom. O takýchto ľuďoch Ježiš povedal: „Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza“ (Mt 18, 7).

Peter, ty a Agáta máte príležitosť dozrieť v láske a takto sa pripraviť na náročné, no nádherné povinnosti manželského života. Inými slovami, môžete sa naučiť milovať sa navzájom, keď podriadite sexuálnu túžbu zákonom lásky. Ak skutočne miluješ Agátu, nedotkneš sa pred svadbou jej tela. Až keď jej uzavretím manželstva prisľúbiš, že jej budeš verný a postaráš sa o ňu aj o deti, ktoré splodíte – len vtedy budeš mať právo vyjadriť svoju lásku k Agáte pohlavným aktom. Skutočne milovať znamená starať sa o druhého po zvyšok svojho života, a preto je pohlavný styk výrazom vašej vzájomnej lásky len vtedy, ak je splnená táto podmienka.

Pravá láska nikdy nezomiera. Nepodlieha meniacim sa citom či náladám. Ježiš Kristus je jedinou zárukou takejto lásky. Preto je sviatosť manželstva taká potrebná. To je hlavný dôvod, prečo by si mal odložiť sex. Zapamätaj si, že najdôležitejšia je láska. Práve láska poskytuje pravé šťastie. Preto aj sex sa musí podriadiť zákonu lásky. Ako je napísané v Písme: „Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť... Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo... Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem... ich urobiť údmi neviestky? Vonkoncom nie!... Varujte sa smilstva!“ (1 Kor 6, 12–20). Dar sexu sa stane ozajstným dobrom len vtedy, keď sa použije na účel, pre ktorý je určený, to jest vo sviatosti manželstva podľa Kristovho zákona lásky. Ak skutočne miluješ Agátu, počkáš. Inak zničíš vašu lásku.

            Úprimne vás oboch pozdravujem a modlím sa a dúfam, že neprestanete veriť a dôverovať v Krista.

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské