Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Antikoncepcia vedie k interrupcii
   

Autor: Antoni Zięba,
Milujte sa! 26/2012 → Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosť

Milujte sa!Antikoncepcia je sama osebe veľké morálne zlo. Jej používanie ničí vzájomnú manželskú lásku, pretože prekrúca pravdu o manželskom pohlavnom úkone, ktorý má byť nezištným darovaním seba. Predovšetkým je však prejavom neposlušnosti voči Bohu Stvoriteľovi, ktorý chce povolať k životu dieťa.

V mnohých prostrediach, zvlášť v masmédiách, sa propaguje klamný názor, že antikoncepcia pomáha eliminovať interrupciu. Pravda je však opačná. V hromadnom meradle vedie propagovanie antikoncepčných prostriedkov a ich používanie k nárastu počtu interrupcií, a nie k ich poklesu.

Niektorí nazývajú antikoncepciou dokonca aj potratové tabletky („tabletky po“ a napr. „the morning after pill“) RU-486 alebo vnútromaternicovú špirálu (IUD). Interrupciu často skrývajú aj za pojem „regulácia menštruačného cyklu“. Takýto chaos v pojmoch je príčinou nepresných štatistických údajov, ktoré napr. v Holandsku hovoria o relatívne nízkom počte interrupcií. Deti zomierajú v dôsledku interrupčného účinku špirál a hormonálnych tabletiek, čo sa však v štatistikách neuvádza.

Mnohí odborníci (rovnako tí, ktorí sú za ochranu ľudského života od počatia, ako aj tí, ktorí súhlasia s interrupciou) vidia spojitosť medzi antikoncepciou a interrupciou. Uvádzame niekoľko výrokov:

Profesor Dr. Christopher Tietze, jeden z najskúsenejších štatistikov zaoberajúcich sa problematikou interrupcie vo svetovom meradle, tvrdí: „Treba očakávať vysokú koreláciu medzi interrupčnou a antikoncepčnou skúsenosťou v prípade populácií, v ktorých je dostupná tak antikoncepcia, ako aj interrupcia... Väčšia pravdepodobnosť interrupčnej skúsenosti sa vyskytuje u žien, ktoré používajú antikoncepciu“ (citované podľa: Clowes, B.: Facts of Life, Human Life International. Front Royal, Virginia 1997, s. 58).

Dr. Judy Bury: „Existujú jednoznačné dôkazy, že – napriek tomu, čo by sa dalo predpokladať – propagovanie používania antikoncepčných prostriedkov vedie k nárastu počtu interrupcií“ (citované podľa: Sex Education for Bureaucrats.The Scotsman, 29. jún 1981).

Dr. Janet E. Smith, profesorka z univerzity v Dallase v USA: „Podstatný rozdiel medzi antikoncepciou a prirodzeným plánovaním rodičovstva je skutočnosť, že ženy, ktoré podstupujú interrupciu, používali vo väčšine prípadov antikoncepciu. Zato ženy, ktoré používajú prirodzené metódy plánovania rodičovstva, takmer nikdy neprerušujú tehotenstvo. Ak takéto ženy neplánovane otehotnejú, prijmú to.

Antikoncepcia odstraňuje zo sexuálneho spolužitia prokreačný rozmer. Spôsobuje, že tehotenstvo sa javí väčšmi ako nehoda než ako prirodzený dôsledok, na ktorý by mali byť zodpovední ľudia pripravení. Vtedy sa interrupcia stáva riešením problému nechceného tehotenstva. Antikoncepcia umožňuje sexuálne spolužitie tým ženám, ktoré nie sú pripravené starať sa o dieťa. Keď otehotnejú, vyčítajú nenarodenému dieťaťu, že zasiahlo do ich života, a utiekajú sa k interrupcii...

Je faktom, že názorový systém a psychologický postoj, ktorý pripúšťa antikoncepciu, rovnako ochotne pripúšťa aj interrupciu“ (citované podľa: Smith, J. E.: The connection between contraception and abortion. The Rescuer, Vol. VII, 4, 1993).

Na potvrdenie vyššie uvedených tvrdení odborníkov uvádzame niekoľko štatistických údajov:

Španielsko: Zdravotnícky časopis Contraception (I/2011) uverejnil výsledky výskumu, ktorý prebehol v rokoch 1997 – 2007 na vybranej skupine 2000 Španielok. Z výskumu vyplýva, že v Španielsku v danom období narástol počet žien používajúcich antikoncepciu zo 49,1% na 79,9%. V tom istom období narástol v Španielsku aj interrupčný ukazovateľ z 5,52 interrupcií na 1000 žien na 11,49.

USA: Zo správy amerického Guttmacher Institute (2011) vyplýva, že až 54% žien, ktoré v USA v roku 2008 vykonali interrupciu, používalo antikoncepčné prostriedky v mesiaci, ktorý predchádzal interrupcii (predovšetkým prezervatívy a antikoncepčné tabletky).

Francúzsko: Z výskumu vykonaného na 163 ženách, ktoré podstúpili interrupciu vo Francúzsku, vyplýva, že 46% z nich šesť mesiacov pred interrupciou používalo antikoncepčné tabletky alebo špirálu IUD; 20,5%  používalo prezervatív; 10,1% inú metódu zabraňujúcu počatiu; a len 13,7% žien vôbec nepoužívalo antikoncepciu (Human Reproduction 2006, Vol. 21, N. 11).

Z iného výskumu, vykonaného na 14 704 Francúzkach, vyplýva, že spomedzi 1034 žien, ktoré neplánovane otehotneli alebo podstúpili interrupciu v priebehu posledných piatich rokov, 65% používalo antikoncepciu (21% používalo antikoncepčné tabletky; 9% špirálu; 12% prezervatív a 23% inú metódu) (Human Reproduction, 2003, Vol. 18, N. 5).

Švajčiarsko: podľa údajov Informačného centra o rodine a antikoncepcii (CIFERN) percento žien, ktoré používali antikoncepčné tabletky a prezervatívy, a napriek tomu požiadali o interrupciu, bolo v roku 1990 49%, a v roku 1992 až 73% (Medizin und Ideologie, 1/2002).

Veľká Británia: V interrupčnom stredisku M. Stopes v Leeds sa v priebehu piatich rokov opýtali 4666 žien, ktoré podstúpili interrupciu, aká bola príčina toho, že otehotneli. 46,6% odpovedalo, že otehotneli v dôsledku nespoľahlivosti prezervatívov (British Journal of Family Planning, 22, 1996).

Klamstvo o spoľahlivosti antikoncepcie

Jednou z príčin interrupcií, zabíjania počatých detí, je mediálna propaganda falošného mýtu o takmer stopercentnej účinnosti antikoncepčných prostriedkov. Mnohí začínajú sexuálne spolužitie s dôverou v túto klamnú reklamu a neskôr, „prekvapení“ neúčinnosťou metódy, sa rozhodnú zabiť „neplánovane“ počaté dieťa. Navzdory rozšíreným názorom neexistuje stopercentne účinná antikoncepčná metóda. Faktom je však to, že ekologické prirodzené metódy: termická metóda, ovulačno-termická metóda a ovulačná (Billingsova) metóda sú vysoko účinné. Zvlášť trestuhodné je, že masmédia zamlčujú výsledky výskumov o vysokej nespoľahlivosti antikoncepcie u mladých ľudí. V liberálnej, demoralizujúcej tlači sa takéto informácie neuvádzajú.

Vysoká nespoľahlivosť antikoncepcie u maloletých

Z údajov uvedených v článku vo Family Planning Perspectives (1999, 31(2)) vyplýva okrem iného aj to, že napriek používaniu prezervatívu otehotnelo v priebehu roka 71,7% chudobných žien, mladších než 20 rokov a žijúcich v konkubináte. V skupine priemerne bohatých žien to bolo 51,3%. Stupeň nespoľahlivosti prezervatívu je u mladých žien takmer 4-krát väčší než stupeň jeho nespoľahlivosti v rovnako početnej skupine žien, ktoré majú vyše 30 rokov.

Z údajov, ktoré uverejnila Americká pediatrická akadémia v Pediatrics (Vol. 104, Nov. 1999), vyplýva, že nespoľahlivosť antikoncepčných tabletiek je u maloletých žien viac než 10-krát väčšia než u dospelých žien, kde ich nespoľahlivosť dosahuje 15%.

Musíme smelo zdôrazňovať, že antikoncepcia nielenže nevedie k zníženiu počtu interrupcií, ale k jeho zvýšeniu, a jej propagovanie má za následok nárast zabíjania počatých detí.

Dr. Ing. Antoni Zięba,

predseda Poľského združenia

ochrancov ľudského života.

Pozývame na internetovú stránku www.forumzivota.skObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské