Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Našiel som základ Christianity - Articles - Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosť
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Našiel som základ
   

Autor: świadectwo,
Milujte sa! 8/2008 → Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosťSom jedináčik a vždy som dostal to, čo som chcel. Keď som mal jedenásť rokov, rodičia mi kúpili a dali do mojej izby televízor. Odvtedy som mal prístup ku všetkým programom, ktoré boli v našej sídliskovej káblovej televízii – vrátane pornografických filmov. Dôsledkom tohto chaosu bol môj vstup na cestu masturbácie.

Až známosť s dievčaťom, keď som mal devätnásť rokov, a skúsenosť opätovanej lásky ma zmobilizovali k zápasu s týmto zlozvykom. Plodom tejto novej známosti bolo aj otvorenie sa na záležitosti viery. Avšak puto, ktoré ma s týmto dievčaťom spájalo, nebolo celkom otvorené na Krista. Malo to vplyv na to, že po roku života v čistote bez masturbácie som sa vrátil k starým zlozvykom z minulosti, hoci presne si pamätám, ako som pri spovedi – istý sám sebou – kňazovi tvrdil, že pre mňa je to už dávna minulosť...

Rok 2000 bol pre mňa časom osobitnej milosti. Vtedy som zakúsil, čo je to modlitba. Každý večer, naplnený modlitbou a čítaním Svätého písma, sa pre mňa končil spokojným usnutím. Keď som to však vynechal, skončil som pozeraním televízie do neskorých nočných hodín. Našťastie vďaka milosti vždy, keď som padol, zahanbený a skrúšený som sa vracal k Bohu, k modlitbe. Veľmi mi pomáhala častá, úprimná spoveď.

Prelomové boli pre mňa Vianoce roku 2000, keď moje dievča súhlasilo, že počas sviatočných prázdnin si zachováme úplnú čistotu. Bolo to skutočné vnuknutie Ducha Svätého. Vďaka tomu sme nadobudli väčšiu vzájomnú slobodu. Priateľské vzťahy nám pomohli spo­znať, že nedokážeme si vybudovať trvalý vzťah, a rozišli sme sa v kamarátskej atmosfére. Došli by sme k takým odvážnym záverom, keby sme zotrvávali v nečistote, zaslepení opačnými pocitmi?

Dnes mám 25 rokov a o niekoľko mesiacov uplynie päť rokov, čo som bol oslobodený od problému nečistoty. Samozrejme, to neznamená, že nemám pokušenia. Avšak vždy, keď sa objavia, v mysli volám k Ježišovi, vyslovujem jeho meno – a zlo vtedy čo najrýchlejšie uteká. Obdobie štúdia, keď som sa učil žiť v čistote, bolo pre mňa časom poznávania Boha, seba, cirkevných spoločenstiev. Učil som sa zároveň milovať blížnych a slúžiť im. Výborné duchovné vedenie, ktorého sa mi dostalo, spolu s každodennou svätou omšou a modlitbou sa stali piliermi môjho dnešného života. Ďakujem Bohu, že mi každý deň zjavuje svoju vôľu a dáva mi schopnosť plniť ju. Každému mladému človeku želám, aby hľadal Ježiša, aby ho našiel a od neho sa učil skutočnému životu.

Michal

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské