posmrtný život. život po smrti.
На русском
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Kresťanský portál
   

Boh vytvoril tento

Články kresťanské

God Has Created This

Pozrite si ďalšie obrázky >>

Laska

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,

neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

Prvý list Korinťanom, 13:1-8

Christos vstal z mŕtvych!

Antikoncepcia, potrat, pornografia, nemorálnosť

Božie milosrdenstvo

Čítajte viac >>


Odporučiť stránku známemu!


 

Články kresťanské