Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Prejavil nám svoje milosrdenstvo Christianity - Articles - Božie milosrdenstvo
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Prejavil nám svoje milosrdenstvo
   

Autor: świadectwo,
Milujte sa! 6/2008 → Božie milosrdenstvoHľa, čo urobil Ježiš... Bol ponurý jesenný večer. Netrpezlivo som čakala na návrat zaťa z nemocnice.

Bol navštíviť moju dva a polročnú vnučku, ktorá s infekčným zápalom pľúc bola v nemocnici už niekoľko týždňov spolu so svojou matkou. Keď vystúpil z auta, v jeho očiach som uvidela slzy. Pomyslela som si, že to je už určite koniec. Našťastie nebol, hoci stav dieťaťa bol kritický a lekári pochybovali, či prežije noc. Ovládlo ma skutočné zúfalstvo. Kľakla som si pred zázračný obraz Božieho milosrdenstva a s bolesťou som prosila o pomoc. Neustály plač a intenzita mojej modlitby spôsobili, že som si pritisla obraz k sebe. Nedokážem opísať pocity, ktoré sa ma zmocnili. Slová sa mi začali mýliť. Prestala som úpenlivo prosiť. Ostali už len slzy. Nikdy som doteraz neprežila také duchovné spojenie s Bohom.

Na druhý deň zatelefonovala dcéra z nemocnice. Lekári počas rannej vizity s údivom zistili, že kritický stav pominul a nedokážu vysvetliť, ako nastala nečakaná zmena k uzdraveniu. Ja som to už vedela – Ježiš prišiel k nášmu dieťaťu, priniesol pomoc, vyslyšal moje prosby, prejavil svoje milosrdenstvo. Chvála nášmu Pánovi!

Pane, verím, že si uprostred nás. Viem, že vždy môžem rátať s tvojou pomocou, lebo si čistá láska. Chvála Ježišovi, bez ktorého je ťažko žiť.

Vďačná stará mama

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské