Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Vzácny poklad
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 30/2012 → V kruhu rodiny

Milujte sa!Manželia majú vzácny poklad – Ježiša Krista vo sviatosti manželstva. Preto by mali všetky svoje problémy odovzdať Ježišovi, lebo iba jeho moc im ich pomôže vyriešiť a zvládnuť.

Ježiš Kristus zvíťazí nad všetkými krízami a vykoná úžasné uzdravenie v živote manželov, ktorí mu odovzdajú svoje ťažkosti a utrpenie a sú verní jeho učeniu a svojej manželskej prísahe. Ak sa manželia otvoria na Pánovu uzdravujúcu lásku prostredníctvom každodennej vytrvalej modlitby a sviatostí pokánia a Eucharistie, Ježiš uzdraví ich manželský vzťah a pomôže im prekonať všetky krízy. 

Uzdravenie citov

Počas svojho štúdia v Ríme som sa zoznámil s vynikajúcimi katolíckymi manželmi a ich tromi deťmi. Manžel pracoval na jednom z ministerstiev a v kancelárii mal niekoľko sekretárok. Vyrozprával mi príbeh svojej manželskej krízy. Zamiloval sa do jednej zo svojich sekretárok, ktorá bola oveľa mladšia a príťažlivejšia ako jeho manželka. Jeho pocit zaľúbenosti bol natoľko silný, že sa mu zdalo, že bez tejto ženy nebude schopný žiť, že iba ona mu dá skutočné šťastie. City sa priam domáhali toho, aby opustil svoju manželku a deti a začal žiť so svojou sekretárkou.

„Bol som zúfalý a bojoval som so sebou,“ spomína. „Našťastie som sa vybral na spoveď. Spovedníkovi som vyrozprával svoj problém a on mi odvetil veľmi jasne: ,Je to jedno z najzákernejších pokušení zlého ducha. Musíš odhaliť jeho pôsobenie. Keď sa vrátiš domov, povedz svojej manželke, že si sa zamiloval. Začnite sa každý deň spoločne modliť ruženec. Prosím ťa, aby si každý deň pred prácou išiel na svätú omšu a odovzdával svoje srdce, seba aj svoje utrpenie Ježišovi, aby ťa mohol uzdraviť. Nezabúdaj, že máte s manželkou veľký poklad, ktorým je sviatosť manželstva, čiže samotný Ježiš Kristus, ktorý je jediným prameňom vašej lásky a manželskej jednoty. Ježiš tvoj problém určite vyrieši, uzdraví tvoje city, ale ty sa vyzbroj trpezlivosťou a prijmi Ježišovu výchovu a liečbu.‘ Keď som po spovedi manželke povedal, že som sa zamiloval do sekretárky, rozplakala sa.

Začali sme sa každý deň spoločne modliť ruženec. Každý deň pred prácou som išiel na svätú omšu a raz za dva týždne som sa spovedal, ale city ani napriek tomu neustupovali. Musel som bojovať proti sebe, denne trpezlivo niesť svoje utrpenie a odovzdávať ho Ježišovi, ktorý mal takto prístup k môjmu srdcu a mohol ho postupne uzdravovať zo skrytého egoizmu. Postupne uzdravoval a robil poriadok v mojich emóciách. Po niekoľkých mesiacoch duchovného boja a námahy sa stal zázrak – Ježiš ma uzdravil. Opäť som začal milovať svoju manželku, a to takou láskou, akou som ju dovtedy nemiloval.“

Uzdravenie z postinterrupčného syndrómu

Ženy, ktoré vykonali interrupciu, a nezmierili sa s Bohom a so svojimi zabitými deťmi, prežívajú postinterrupčný syndróm. Môžu trpieť ťažkou depresiou, často nemôžu spávať, majú narušené vzťahy s inými ľuďmi a rozličné zdravotné ťažkosti.

Hlavným prameňom ich tragického stavu je to, že sa nezmierili s Bohom a s deťmi, ktoré boli zabité v ich lone. Každá žena, ktorá má na svedomí zločin interrupcie, veľmi potrebuje pocítiť Božie milosrdenstvo a odpustenie, potrebuje uzdravenie v duchovnej aj psychofyzickej oblasti. Stane sa to vtedy, ak sa úplne odovzdá Ježišovi Kristovi, bezhranične uverí v jeho milosrdenstvo a zmieri sa so svojím zabitým dieťaťom.

Ak si sa dopustila interrupcie, je potrebné, aby si sa pred Boha postavila v úplnej pravde a vyjadrila svoju úprimnú ľútosť nad hriechmi. S detskou dôverou vyznaj milosrdnému Bohu svoj hriech: „Zabila som svoje dieťa a je mi to veľmi ľúto.“ Nezabúdaj, že tvoje dieťa žije v Bohu. Pomodli sa korunku Božieho milosrdenstva a predstav si, že Ježiš Kristus teraz objíma teba aj tvoje dieťa (deti) a zahŕňa vás svojou láskou. Popros Ježiša, aby ti povedal pohlavie tvojho dieťaťa. Daj dieťaťu meno a popros Ježiša aj svoje dieťa o odpustenie. Keď prijmeš odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia, odpusť sebe samej. Poďakuj sa Ježišovi aj svojmu dieťaťu za dar odpustenia a prejav im svoju lásku. Spoj to so svätou omšou slúženou za tvoje zabité dieťa, teba, tvojho manžela a vaše deti. Bude to chvíľa, v ktorej vás Ježiš úplne uzdraví. Podobne by mali urobiť aj rodičia, ktorí odvrhli svoje dieťa po pôrode.

Aj v prípade, že dieťa zomrelo v dôsledku samovoľného potratu alebo sa narodilo mŕtve, by mu rodičia mali dať meno a odovzdať ho Bohu pri svätej omši.

Kristova uzdravujúca moc v Eucharistii sa dotkne nielen tých, ktorí sú prítomní na svätej omši, ale aj tých, ktorí mali podiel na smrti dieťaťa, a momentálne nie sú prítomní. Ježiš Kristus bude počas týchto svätých omší uzdravovať všetky tragické dôsledky hriechu interrupcie, dokonca aj beznádejné prípady psychických ochorení.

Interrupcia nepostihuje len ženu a jej zabité dieťa, ale má ničivý vplyv aj na manžela, ostatné deti, na celú rodinu a spoločnosť.

Vedecký výskum dokazuje, že osobitným spôsobom trpia súrodenci zabitého dieťaťa. Deti, ktoré sa počali po interrupcii a vyvíjali sa v matkinom lone, kde sa predtým odohrala dráma usmrtenia ich súrodenca, prežívajú vo svojom neskoršom živote silné pocity strachu. Tieto deti bývajú agresívne voči svojim rodičom a môžu sa u nich prejavovať samovražedné tendencie.

Dr. Andrew Feldmar uverejnil v roku 1978 výsledky výskumu o ľuďoch, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu. Autor zistil, že takmer všetky skúmané osoby boli ešte v matkinom lone obeťami pokusu o interrupciu. Ich samovražedné myšlienky boli najsilnejšie a najvýraznejšie na výročia „neúspešnej“ interrupcie. Dokonca aj metódy ich samovražedných pokusov sa podobali na metódy, akými sa ich matky snažili zabiť. Feldmar zistil, že skúmaní ľudia mali v podvedomí zakódovanú informáciu o tom, že matka sa ich pokúsila usmrtiť, a to aj napriek tomu, že sa to stalo v prvých týždňoch tehotenstva.

Ak si človek zatvorí srdce pred Božím milosrdenstvom, ničivá sila hriechu bude pôsobiť v jeho živote a spôsobí mu rozličné choroby a utrpenie. Silu hriechu, ktorá človeka zotročuje a ubližuje mu, môže premôcť iba Ježišova láska. Preto je potrebné, aby dieťa aj rodičia otvárali svoje srdce Božej láske prostredníctvom každodennej modlitby, ľutovali spáchané hriechy a nenávideli každý hriech. Ježiš ich potom bude môcť úplne uzdraviť vo sviatostiach pokánia a Eucharistie.

Uzdravenie zranení z prenatálneho obdobia

Každé dieťa, ktoré sa počalo v matkinom lone, je veľkým darom, a preto ho rodičia majú prijať s láskou. Ak rodičia nechcú prijať svoje počaté dieťa, odmietajú ho a považujú ho za agresora, nesmierne ubližujú jemu aj sebe samým. Pre nápravu týchto duchovných zranení je potrebné, aby sa rodičia úprimne vyspovedali a počas svätej omše, slúženej za ich dieťa, odovzdali seba aj svoje dieťa do Božích rúk.

Ak tehotná matka zotrváva v smrteľnom hriechu a podlieha rôznym závislostiam – drogám, alkoholu alebo cigaretám, veľmi negatívne pôsobí na svoje nenarodené dieťa. Takéto dieťa je mimoriadne citlivé a prijíma nielen toxické látky, ale aj to, čo jeho mama prežíva – jej dobré aj zlé myšlienky a emócie. Už v prvých 90 dňoch života v matkinom lone dostáva dieťa od matky všetko to, čo ovplyvní celý jeho život. Prijíma matkinu lásku, prijatie a nehu, alebo odmietnutie, nenávisť a hnev. Mnohé problémy, ktoré ľudia prežívajú v dospelom živote, majú korene v zlých skúsenostiach z prenatálneho obdobia. Jedinečný spôsob na ich prekonanie je odslúžiť svätú omšu na daný úmysel. Ak chceme, aby Ježiš Kristus počas svätej omše svojou láskou uzdravil naše zranenia, medziľudské vzťahy a odstránil to, čo je prameňom našich komplexov, pocitu menejcennosti, agresie, somatických aj duševných chorôb, vyznajme mu všetky svoje hriechy vo sviatosti pokánia a odovzdajme sa mu ako jeho výlučné vlastníctvo.Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in March 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské