Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Božia pracovitosť
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 29/2012 → Svedectvo

Milujte sa!Hlboko ma oslovil článok Intelektuálna čestnosť, ktorý som si prečítal v 28. čísle Milujte sa!, a preto sa chcem s vami podeliť so svojou skúsenosťou z roku 2003. Počas štvrtého týždňa ignaciánskych duchovných cvičení som rozjímal o téme Božia pracovitosť. Dovtedy som si myslel, že Boh pri stvorení sveta ledva pohol prstom a... všetko začalo existovať. Prosil som Boha, aby mi ukázal, v čom spočíva jeho pracovitosť. Duchovný zrak aj telesné oči sa mi otvárali od údivu, keď mi začal ukazovať skutočnosti, ktoré musel naplánovať, aby človek bezpečne žil na zemi. Týkali sa makro- aj mikrokozmu, zemegule, celej prírody, človeka aj jeho vnútra.

Na to, aby na Zemi mohol existovať život, musela mať slnečná sústava veľmi konkrétne vlastnosti – Zem sa musela nachádzať vo vhodnej vzdialenosti od Slnka. Napríklad: planéta Jupiter vďaka svojej hmotnosti a z toho vyplývajúcej gravitácii pôsobí v slnečnej sústave ako vesmírny „vysávač“, ktorý bráni tomu, aby vesmírne telesá (meteority, kométy) ohrozovali Zem. Zem má ozónovú vrstvu, ktorá chráni život pred kozmickým žiarením. Boh vzal dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka, spojil ich a tak vznikla jedinečná látka, nevyhnutná pre existenciu života – voda! Všetky živé organizmy na našej planéte fungujú len vďaka vode, bez nej by život zanikol. Boh vytvoril v oceánoch konvekčné prúdy (ktoré prúdia ako v uzavretom obvode cez všetky oceány) – je to „klimatizácia“ Zeme, ktorá udržiava teplotu oceánov aj atmosféry v primeraných medziach. Boh vytvoril prvky, ktoré sú vhodné a potrebné pre ľudský organizmus a pre rozvoj ľudskej civilizácie.

Treba poznamenať, že v prírode sa nevyskytujú „hotové“ látky, ktoré by sa dali priamo použiť na výrobu zbraní hromadného ničenia, napr. na výrobu atómovej bomby. Na to je potrebný obohatený urán, ktorý sa v prírode nevyskytuje vo forme, aká je potrebná na výrobu atómovej bomby. Ľudia ho ťažia a obohacujú, aby dosiahli účinok, ktorý Boh nemal v pláne, a takto vytvárajú zbraň na ničenie Božích aj ľudských diel, ktorá rozsieva smrť a utrpenie.

Okrem toho Boh vytvoril imunologické bariéry na ochranu živých organizmov, genetické bariéry na ochranu prirodzenosti druhov a mnohé iné obdivuhodné biologické mechanizmy, ktoré sú presné ako švajčiarske hodinky. Všetko okolo nás je na správnom mieste, plní svoju úlohu a je nekonečne krásne, pretože je to stvorené z lásky.

Ale najobdivuhodnejšie je to, že do ľudského srdca je vpísaný Boží zákon a mechanizmus sebakontroly Božieho dieťaťa – svedomie. Okrem toho všetkého, čo som opísal vyššie a čo je len vrcholom ľadovca, ktorý svedčí o Božej pracovitosti, nám Pán dal desať prikázaní: sedem, aby sme neublížili sebe ani iným, a tri, aby sme nezabudli, komu za všetko vďačíme. A to všetko preto, aby ľudia „hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Skutky apoštolov 17, 27 – 28).

Otče, náš Kráľ, Stvoriteľ a Spasiteľ, buď zvelebený a oslávený vo všetkých svojich dielach!

Adam RajskiObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské