Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Našli sme Lásku
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 30/2012 → Hnutie čistých sŕdc

Milujte sa!Čistá láska je to, po čom každý túži. Neprichádza však len tak. Treba sa učiť milovať čistou láskou a rozvíjať ju. Iba Ježiš, ktorý je láska, nám dáva dar čistej lásky, ak si otvoríme srdce a zavrhneme hriech, nečistotu a klamstvo. Už takmer 9000 ľudí sa zasvätilo Ježišovi v Hnutí čistých sŕdc. Chcú totiž, aby Ježiš premieňal ich život. Našli sme opravdivú čistú Lásku! Pridaj sa k nám!  

Úryvky z listov, ktoré prišli do našej redakcie:

Katarína

„Pochopila som, že musím ,plávať proti prúdu‘, pretože môj život bez opravdivej lásky, ktorou je Ježiš Kristus, by nestál za nič. Dnes viem, že Ježiš ma bezpodmienečne miluje a že diabol sa ma snaží odtiahnuť od Boha – vnímam to skrze pokušenia, ktoré prežívam. Uvedomujem si, že bez Božej pomoci sa mi nepodarí vytrvať v čistote srdca a že len Boh mi dá silu a očistí ma vo sviatostiach pokánia a Eucharistie.

Vďaka svedectvám uverejneným vo vašom časopise som pochopila, že osud človeka nezávisí od hviezd alebo horoskopov, ale od stretnutia s Pánom Ježišom Kristom, ktorý bezpodmienečne miluje každého z nás aj napriek tomu, že sme hriešni.

Pred rokom som vstúpila do HČS a zasvätila som svoj život Panne Márii a Ježišovi... Každý deň bojujem proti pokušeniam a so svojou slabošskou povahou a prosím Ježiša, aby som sa nikdy nevrátila k svojim hriechom a k svojmu zlému správaniu...

Každý deň sa modlím aj za čistotu srdca všetkých členov HČS, aby sme rástli vo viere a boli ,vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote‘ (1 Tim 4, 12).“

Brat v Kristovi

„Proti masturbácii bojujem už niekoľko rokov. Z tohto hriechu som sa síce spovedal, ale pocit rozkoše s ním spojený bol natoľko silný, že som padal čoraz hlbšie. Niekedy sa mi podarilo vytrvať v čistote týždeň alebo dva. Pred dvomi rokmi som si uvedomil, ako ničivo táto závislosť ovplyvňuje moje vzťahy s blížnymi. K svojmu dievčaťu som sa správal ako k veci. Museli sme sa rozísť, hoci išlo o nádejnú známosť, pretože som veľmi ublížil sebe aj jej. Nedokázal som milovať. Uvedomil som si, ako veľmi ničím svoj život, a preto som začal bojovať proti hriechu. Ale moja vôľa bola príliš slabá... Boh mi dal pochopiť, že som závislý. O HČS som sa dozvedel pred pol rokom. Pochopil som, že proti svojej slabosti nemusím bojovať sám, ale že ju môžem odovzdať Ježišovi a prosiť o príhovor a modlitbu svätých a svojich blížnych. Na začiatku som nechcel vstúpiť do HČS, ale postupom času, keď som zakúšal svoju slabosť, som o tom začal uvažovať. Po tom, ako som na duchovných cvičeniach HČS zakúsil Božiu lásku, sa chcem zveriť Ježišovi, Panne Márii a príhovoru blahoslavenej Karolíny. Verím, že s ich pomocou a vďaka vašej modlitbe sa oslobodím zo svojej závislosti a zmením svoj pohľad na túto oblasť života. Preto vstupujem do HČS a zároveň vás prosím o modlitbu. Nikomu neprajem podobné skúsenosti, akými som prešiel ja, a budem sa modliť, aby ste sa im vyhli.“

Michal

„Do HČS som vstúpil minulý rok vo februári. Urobil som to preto, lebo som chcel byť ,lepší‘. O HČS som sa dozvedel z Milujte sa! a vďaka svojim závislostiam. Veľmi rád som čítal svedectvá iných ľudí, pretože som prežíval rovnaké problémy, a využil som niektoré praktické rady, ako plánovanie dňa, skoré vstávanie a pod. Najmenej pozornosti som však venoval svojmu vzťahu s Ježišom, o ktorom ľudia často písali. Jednoducho, viac mi záležalo na tom, aby som sa čo najskôr oslobodil od svojho hriechu, ktorý ma ponižoval. Samozrejme, že táto moja túžba bola dobrá, ale chýbalo mi to najdôležitejšie. Spočiatku som vôbec nechcel vstúpiť do HČS. Myslel som si, že je to zbytočné. O to viac, že v tom čase som už dlhšiu dobu nepodľahol pokušeniu, a tak som mal pocit, že sa ma to už netýka. Jednoducho som si myslel (a niekedy si to ešte stále myslím), že som výnimočný, že nepotrebujem spoločenstvo na to, aby som žil v čistote. Po istom čase som však začal znovu padať – a zdalo sa, že to bude mať veľmi zlý koniec... Boh však spravil, že som sa z toho akosi dostal. Po týchto posledných udalostiach ma svedomie potislo k tomu, aby som urobil to, čo ostatní – čiže aby som vstúpil do HČS. Po týchto udalostiach sa vo mne čosi začalo pomaly meniť. Začal som sa so svojím problémom viac utiekať k Bohu a po istom čase boli moje pády čoraz zriedkavejšie. Vždy, keď príde pokušenie, volám k Bohu, že ak mi nepomôže, tak padnem, a zároveň sa zo svojej strany snažím urobiť všetko, čo môžem, aby som sa vyhol pádu. Teraz sa učím, že všetko, čo chcem dosiahnuť, musím odovzdať Bohu, pretože len on vie, čo je pre mňa dobré. Je to náročné a musím vynakladať úsilie, aby som sa v každej situácii rozhodol pre dôveru. Často totiž robím veci podľa svojho uváženia, čo mi dáva akúsi teoretickú istotu. Na druhej strane nejde ani o to, aby sme všetko nechávali na Boha... Snažím sa spolupracovať, kráčať životom s Bohom. Keď vidím, že moja motivácia nie je celkom úprimná a nezištná, pridŕžam sa myšlienky, že ani napriek tomu sa nesmiem vzdávať, ale ďalej mám robiť to, čo je správne. Ak poprosím Boha, on ju očistí.“

Barbara

„Strom, ktorý rastie sám, je vystavený náporom vetra, a preto vám píšem, že som vstúpila do HČS.“

Katarína

„V každodennom živote pociťujem silu modlitby iných ľudí. Viem, že duchovné puto má veľmi veľkú hodnotu, a preto chcem vstúpiť do HČS. Sľubujem, že budem modlitbou podporovať ľudí, ktorí bojujú za to, aby vytrvali v predmanželskej čistote. Preto sa chcem o 15. hodine prostredníctvom korunky Božieho milosrdenstva duchovne spájať s redakciou Milujte sa!... Verím, že len Ježiš nás môže oslobodiť z otroctva hriechov, vrátiť nám čistotu srdca a urobiť nás schopnými milovať.“Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in March 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské