Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Drahí čitatelia! Christianity - Articles - Cirkev
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Drahí čitatelia!
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 1/2006 → CirkevDo vašich rúk vkladáme prvé číslo katolíckeho časopisu Milujte sa!, ktoré v Poľsku od roku 1975 vydáva rehoľné spoločenstvo Spoločnosť Kristova. Časopis je v Poľsku veľmi populárny. Vychádza každé dva me-siace v neustále stúpajúcom náklade, teraz 220 000 výtlačkov.

Drahí čitatelia!

Do vašich rúk vkladáme prvé číslo katolíckeho časopisu Milujte sa!, ktoré v Poľsku od roku 1975 vydáva rehoľné spoločenstvo Spoločnosť Kristova. Časopis je v Poľsku veľmi populárny. Vychádza každé dva mesiace v neustále stúpajúcom náklade, teraz 220 000 výtlačkov.

Pred niekoľkým rokmi začali od čitateľov poľského vydania v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu prichádzať prosby, aby časopis Milujte sa! vychádzal aj v ruštine. Vďaka štedrosti a obetavosti poľských čitateľov môže Milujte sa! vychádzať raz do roka v ruštine. Doteraz vyšlo šesť čísel Ljubite drug druga, ostatné v náklade 200 000 výtlačkov. Ljubite drug druga sa v štátoch bývalého ZSSR distribuuje zadarmo prostredníctvom katolíckych, ale aj gréckokatolíckych a pravoslávnych farností. Časopis tam má veľkú popularitu a je pre tieto krajiny vizitkou Katolíckej cirkvi. Mnohé svedectvá o obráteniach, dokonca aj o telesných uzdraveniach dokazujú, že Milujte sa! sa stalo neobyčajne účinným nástrojom evanjelizácie v Poľsku a v štátoch bývalého ZSSR. Redakcia v túžbe zapojiť do diela evanjelizácie Východu podľa posolstva Panny Márie vo Fatime aj katolíkov z anglicky hovoriacich krajín začala vydávať časopis aj v angličtine pod názvom Love One Another (LOA).

Vďaka iniciatíve sestier Misionárok lásky, ktorých zakladateľkou je blahoslavená Matka Terézia z Kalkaty, rozhodli sme sa vydávať časopis Milujte sa! aj v rumunskom, slovenskom a maďarskom jazyku. Čakáme na vaše názory a svedectvá, ktoré môžete poslať na adresu redakcie. Obraciame sa na vás s prosbou o modlitby na úmysel našej redakcie a ak to je možné, aj o finančnú podporu pre ďalšie vydania Milujte sa! vo vašom materinskom jazyku.  

Milodary a objednávka predplatného

S Kristovým požehnaním

P. Mieczysław Piotrowski TChr s redakčným kolektívom

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské