Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Šanca, ktorú ti dáva Ježiš Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Šanca, ktorú ti dáva Ježiš
   

Autor: świadectwo,
Milujte sa! 2/2006 → Hnutie čistých sŕdcPo prečítaní článku o Hnutí čistých sŕdc som veľa rozmýšľala a po niekoľkých dňoch uvažovania som sa rozhodla vyjsť zo svojho egoizmu a uveriť Bohu. Sľúbila som, že sa budem liečiť na jeho „klinike čistých sŕdc“. Jana

Keď som čítala o Hnutí čistých sŕdc, uvedomila som si, že je to pre mňa šanca, ktorú mi dáva sám Ježiš. Dlho som však váhala – bála som sa, že sľub nedodržím. Tento strach spôsoboval, že som sa nevedela rozhodnúť. Napokon predsa len vyhral Ježiš: uverila som mu a prijala som jeho láskavé pozvanie zapojiť sa do HČS. Keď sa cítim osamotená, usilujem sa viac modliť a počúvať hlas Ježiša, ktorý mi hovorí, že vždy je so mnou. Veľkou pomocou je pre mňa aj ruženec k Božiemu milosrdenstvu, ktorý sa rada modlím. Boh je pre mňa priateľom, pred ktorým plačem; v ňom hľadám upokojenie. Robí mi spoločnosť, prejavuje svoju otcovskú lásku. Niekedy sa však bojím, že si nedám rady, stratím dôveru a podľahnem zlým vplyvom. Preto túžim celkom sa odovzdať Ježišovi a spolu s ním kráčať životom, žiť v súlade s jeho príkazmi, vždy vstávať z pádov. Veď Ježiš ma nikdy nesklame. Len s ním budem víťazne bojovať so zlými sklonmi. Odovzdávam mu svoje srdce, aby ho napĺňal láskou, uzdravoval, očisťoval. Nechcem premárniť šancu, ktorú mi Ježiš dáva, a preto sa pripájam k HČS. Ježišu, dovoľ mi radovať sa z daru čistej lásky. Dorota

Pred dvoma mesiacmi som sa rozhodla vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc. Najprv som sa bála, že moja prihláška bude len znáškou prázdnych slov, ktoré navyše nebudú mať nijaký význam tvárou v tvár veľkému spustošeniu, ktoré vo mne vyvolal hriech nečistoty. V súvislosti s tým som prosila všemohúceho Boha o milosť dokonalého prijatia slov prihlášky a ich „vyslovenia“ srdcom. Dnes z toho pociťujem veľkú radosť! Táto modlitba ma naučila veriť, že pre Kohosi som nenahraditeľná a dôležitá. Boh ma uzdravil! Verím tomu! Kristus bol so mnou aj v dňoch najväčších pádov, útekov od života, sklamaní v láske, bolestí z rozchodu. Teraz mi je ešte bližšie. Silnejšie ma vinie k sebe, pričom lieči všetky moje zranenia. Viem, že mu ešte veľmi málo dôverujem, ale zároveň verím, že na príhovor Pomocnice kresťanov sa naučím plne ho prijímať do svojho života, nebáť sa jeho lásky a aj svedčiť o ňom v dnešnom svete. Všetko, čo som dostala, je milosťou a nechcem tento dar premárniť. Mám šancu na krásnu lásku a nechcem ju prepásť! Modlím sa o dobrého manžela, ktorý ma bude milovať a ctiť tak, ako svätý Jozef svoju milovanú Máriu. Modlím sa aj o dary Ducha Svätého pre seba, lebo viem, že bez jeho pomoci nedokážem byť verná, dobrá a milujúca žena. Kristus premohol naše slabosti. Je väčší ako všetko, čo je pre nás najťažšie a najnamáhavejšie. Verím, že Boh si každého vinie k svojmu srdcu ako najnežnejší Otec. Obnovuje naše srdce a ukazuje nám cestu k plnému šťastiu. Dokonca si ani neuvedomujeme, ako veľmi túži byť blízko pri každom z nás! Uverte mu, zverte sa do jeho rúk! On všetko premohol! Už zvíťazil! Anežka, 22 rokov

Ešte pred niekoľkými mesiacmi som váhal, či sa pripojiť k Hnutiu čistých sŕdc, ale čím som bol bližšie pri Bohu, tým väčšmi som každým dňom chcel práve takto poďakovať za všetko, čo pre mňa urobil. Kedysi som svoj život pokladal za reťaz nešťastí a neúspechov. Myslel som si, že Boh sa mi vyhýba. Keď nastala situácia, že som mal robiť dve komisionálne skúšky, vošiel som do kostola a povedal som: „Pane Ježišu, zverujem ti celý svoj život. Teraz všetko závisí od teba.“ Ale potom som už do kostola nešiel. Skúšky som urobil. Vtedy som pochopil, že Boh napriek môjmu vzdialeniu sa od neho bol stále blízko pri mne. Chcel teda, aby som sa vrátil. Dával mi znamenia, no ja som ich dlho nedokázal vidieť. Napriek tomu som sa vrátil. Odvtedy sa môj život zmenil. Začali sa plniť moje túžby – po piatich rokoch som sa stretol so svojím priateľom, stretol som úžasné dievča a stalo sa mi ešte mnoho iných pekných vecí. Žije sa mi lepšie, lebo viem, že Ježiš je stále pri mne, vždy sa s ním môžem porozprávať a mám v ňom skutočného priateľa. Milujem ho! Smelo to môžem povedať aj napísať! Každý deň mi dáva silu. Od chvíle, keď som Ježišovi odovzdal svoj život, naučil som sa odpúšťať, vidieť v iných dobro a pomáhať im. A je to krásne! Preto prosím, aby ste mi poslali požehnanie a zapísali ma do Knihy čistých sŕdc. Peter

Spolu so svojím dievčaťom Annou sme sa pripojili k HČS. Chodíme spolu štyri mesiace. Často sa rozprávame o čistote. Vieme, aká je dôležitá pri budovaní trvalého vzťahu. Obaja vidíme, ako veľmi dnešný svet deformuje obraz lásky. Často sme padali, ale Kristus nám vždy dával silu vstať. Dôverujeme, že nám ju dá aj teraz, aby sa sme v deň sobáša mohli jeden druhému úplne darovať. Zároveň veríme, že úkonom odovzdania sa nás Ježiš očistí od našej minulosti. A aj keď naše hriechy väzia v našich telách, duše sa stali opäť čistými. Anna a Andrej

Chcela som vám povedať o svojom ťažkom, niekoľkoročnom boji s hriechom nečistoty. Chcela, ale ešte to nedokážem. Moja sexuálna abstinencia trvá ešte len dva mesiace – a možno AŽ DVA MESIACE. No len včera som sa zmohla na to, aby som Pánu Ježišovi zverila celý svoj život, pričom som mu sľúbila čistotu srdca. Až včera som sa s plným vedomím rozhodla pripojiť sa k Hnutiu čistých sŕdc. Preto vás s dôverou prosím o zaslanie osobitného požehnania a o modlitbu na môj úmysel, modlitbu, ktorú veľmi potrebujem. Iza

Pozdravujem vás a ďakujem za časopis Milujte sa, vďaka ktorému som začal vidieť. Bol som egoistom, ktorý sa hnal od jedného pôžitku k druhému. V istej chvíli som si však uvedomil, že niečo mi chýba, že môj život nemá zmysel. Zmysel a radosť som našiel v Ježišovi, ktorý sa pre mňa stal cestou, pravdou a životom. Vďaka nemu som sa znovu narodil. Niekedy ešte upadám, ale viem, že stále ma miluje a vedie. Prosím o prijatie do HČS, pretože túžim takto plnšie budovať civilizáciu lásky. Artur

Ak túžiš stať sa členom HČS, aby si sa od Krista učil milovať s čistým srdcom, choď najprv na spoveď a po prijatí Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti sa pomodli modlitbu zasvätenia

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný

The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské