Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Povolaní k láske Christianity - Articles - Hnutie čistých sŕdc
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Povolaní k láske
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 5/2007 → Hnutie čistých sŕdc„Žite... slobodne, bez zvyčajného predsudku, že kresťanstvo so svojimi príkazmi a zákazmi kladie prekážky radosti z lásky a najmä bráni naplno si vychutnať šťastie, ktoré muž a žena hľadajú vo svojej vzájomnej láske“ (Benedikt XVI.).

Svätý Otec v posolstve k 22. svetovému dňu mládeže píše: „Boh má pre vás plán lásky, týkajúci sa vašej budúcnosti vo dvojici a v rodine... Láska muža a ženy stojí na začiatku ľudskej rodiny... Učiť sa milovať jeden druhého vo dvo­jici je obdivuhodná cesta, ktorá si však vyžaduje náročnú učňovskú dobu. Obdobie zasnúbenia, ktoré je veľmi potrebné na vytvorenie manželského páru, je časom čakania a prípravy a má sa prežívať čisto v gestách i slovách. To umožní dozrievať vo vzájomnej láske, starostlivosti a pozornosti; pomáha cvičiť sa v sebaovládaní a pestovať rešpekt voči druhému. Všetko sú to dôležité charakteristiky pravej lásky, ktorá nehľadá v prvom rade vlastné uspokojenie, ani vlastné blaho... Neváhajte veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie, pretože kresťanské manželstvo je v Cirkvi opravdivým a vlastným povolaním... Váš príklad bude povzbudením pre mnohých vašich ďalších rovesníkov, ktorí hľadajú pravé šťastie.“

Niektorí sa už pustili do namáhavej práce budovania svojej budúcnosti – spolu s Ježišom v spoločenstve Hnutia čistých sŕdc. A ty? Tu je úryvok z jedného listu:

„Rozhodli sme sa vstúpiť do HČS, pretože si myslíme, že to bude pre nás dodatočná motivácia k životu v čistote. Svoje telá si chceme navzájom darovať ako svadobný dar až vtedy, keď budeme manželmi. Snívame o vytvorení šťastnej rodiny v budúcnosti a veríme, že Boh nám v tom pomôže. Darek a Asia

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské