Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Čo by mali ženy vedieť o svojom zdraví Christianity - Articles - V kruhu rodiny
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Čo by mali ženy vedieť o svojom zdraví
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 5/2007 → V kruhu rodinyHormonálna antikoncepcia sa dnes ponúka ako niečo samozrejmé, neškodné alebo dokonca prospešné pre zdravie modernej ženy či dospievajúceho dievčaťa. Skúsenosti z minulých rokov, ako aj nové vedecké poznatky však poukazujú na výskyt závažných zdravotných problémov u užívateliek tohto druhu antikoncepcie. Aká je pravda o jej zdravotných rizikách?

Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia (HA) nemá vplyv len na plodnosť ženy, ale podobne ako prirodzené, telu vlastné hormóny, ovplyvňuje biochemické procesy a pôsobí v každom tkanive ľudského tela.

HA hlavne ovplyvňuje: centrálny nervový systém, zrážavosť krvi, pečeň a pečeňové funkcie, metabolizmus cholesterolu a triglyceridov, metabolizmus cukrov, srdcovocievny systém, kožu (zvýšená pigmentácia), rast dlhých kostí – urýchľuje uzatváranie epifyzárnych štrbín a tým predčasné ukončenie rastu kostí, metabolizmus minerálnych látok (sodík, horčík, zinok atď.), znižuje pohlavnú túžbu, znižuje hladiny vitamínov (kyselina listová, vitamíny B2, B6, B12 a C), zasahuje do včasných štádií rozvoja rakoviny.

HA obsahuje syntetické hormóny, ktoré sa vlastnosťami odlišujú od hormónov produkovaných vlastným telom a zabraňujú tvorbe vlastných pohlavných hormónov, takže biochemické procesy v tele riadia už len cudzie hormóny.

Antikoncepčné tablety

- Nie je možné nimi dosiahnuť presné hladiny hormónov v krvi ako pri vlastnej autoregulácii, preto HA vyvoláva zdravotné komplikácie.

- Pôsobia nefyziologicky na ženský organizmus, lebo syntetické hormóny sa dodávajú do tela v nesprávnom poradí (kombinované antikoncepčné tablety), alebo dodávajú do tela len časť hormónov potrebných pre normálne fyziologické pochody v ženskom tele – gestagénna antikoncepcia (neobsahuje estrogény).

HA tak uvedie reprodukčné orgány ženy do chaosu, folikuly obsahujúce vajíčko nedozrievajú, nevzniká žlté teliesko, vajíčkovody sa nepravidelne pohybujú, maternica sa po tzv. pseudomenštruácii nedokáže zregenerovať ani prijať oplodnené vajíčko. Nastupujú antikoncepčné a abortívne účinky HA.

Menštruačný cyklus

Charakterizuje ho periodická príprava organizmu na oplodnenie. Jeho perfektný mechanizmus je skutočným biologickým zázrakom a podmienkou ľudskej existencie. Jedine zdravý a prirodzený menštruačný cyklus robí ženu takou, aká je, zodpovedá za jej zdravie, telesnú krásu a jej psychickú či duševnú rovnováhu. Ženy si to často uvedomia až potom, keď prejdú strastiplnú cestu užívania HA. V dôsledku vedľajších účinkov prestáva HA v priebehu jedného roka užívať 30 – 50 % nových užívateliek HA, ďalších 10 – 30 % prechádza na iný prípravok.

Fázy menštruačného cyklu

1. folikulárna – výber najlepšieho folikulu (obalu, v ktorom je uložené vajíčko);

2. ovulačná (okolo 14. – 16. dňa cyklu) – zo zrelého tzv. Graafovho folikulu sa uvoľní vajíčko pripravené na oplodnenie;

3. luteálna – z prasknutého Graafovho folikulu sa vytvorí žlté teliesko, ktoré pripravuje maternicu na prijatie oplodneného vajíčka a zabezpečuje výživu oplodneného vajíčka od jeho zahniezdenia v maternici až do vývoja placenty. Ak nedôjde k oplodneniu vajíčka, odlúči sa sekrečne prestavaná sliznica maternice;

4. krvácanie – menštruácia.

Vplyvy HA na cyklus ženy

HA blokuje v menštruačnom cykle folikulárnu fázu, zabraňuje ovulácii, zamedzuje vznik žltého telieska, navodzuje len pravidelné pseudokrvácanie – nepravé krvácanie, teda neupravuje menštruačný cyklus so štyrmi fázami, ale navodzuje pseudokrvácanie a zabezpečuje neplodnosť.

HA spôsobuje: zmenšovanie vaječníkov, v ktorých dozrievajú folikuly, amenoreu – vynechanie menštruačného krvácania, zvlášť u tých žien, ktoré už pred užívaním HA mali nepravidelný menštruačný cyklus, zabraňuje sliznici maternice zregenerovať sa (krvácanie z maternice je jedným z najčastejších vedľajších účinkov HA).

HA zapríčiňuje: zvýšenú tvorbu prolaktínu, hormónu zodpovedného za tvorbu materského mlieka, ktorý spôsobuje poruchy cyklu a neplodnosť; fibrózu sliznice maternice, čo zabraňuje, aby sa vajíčko zahniezdilo v maternici. Gestagénna HA spôsobuje: vznik funkčných cýst na vaječníkoch, mimomaternicové tehotenstvo atď.

HA bola vyvinutá, aby: narušila menštruačný cyklus, zabránila počatiu, v poslednej fáze, ak všetko zlyhá, vlastná maternica nedovolila prežiť oplodnenému vajíčku (abortívny účinok).

Nežiaduce účinky HA

HA spôsobuje bolesť hlavy, nevoľnosť, abnormálne maternicové krvácanie, napätie v prsiach, bolesti brucha, bolesti v krížoch, zvracanie, zmeny nálad, depresie, zníženie záujmu o muža, prírastok hmotnosti, plesňové a kvasinkové infekcie pohlavných orgánov, opuchy nôh, zvýšené ochlpenie, vypadávanie vlasov, žlčové kamene, migréna alebo zhoršenie jej prejavov, rakovina (krčka maternice, prsníka, pečene).

Hormóny obsiahnuté v HA sú na zozname rakovinotvorných látok Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny a amerického Národného inštitútu environmentálnych zdravotníckych vied.

Ďalšie riziká

– Tromboembolická choroba; relatívne riziko je 3 – 4-krát vyššie,

– Infarkt myokardu; relatívne riziko je 2 – 3-krát vyššie, u fajčiarok 10-krát vyššie,

– Centrálna mozgová príhoda – mŕtvica; relatívne riziko je 3-krát vyššie, u fajčiarok 10,7-krát vyššie.

Otázky na telo

Znižuje HA riziko rakoviny endometria (sliznice) maternice?

Vedecké štúdie poukazujú na to , že HA znižuje relatívne riziko vzniku rakoviny endometria maternice .Menej sa však poukazuje na to , že tento účinok je najvýraznejší u žien, ktoré nerodili (tzv. nulipary). Naopak, u žien s viacerými pôrodmi je tento účinok HA zanedbateľný. Nie HA , ale počet tehotenstiev je najvýznamnejším ochranným faktorom, znižujúcim celoživotné riziko ochorenia na rakovinu sliznice maternice.

Znižuje HA riziko ochorenia na rakovinu vaječníkov?

Rakovina vaječníkov sa opäť častejšie vyskytuje u žien, ktoré nerodili. Výskyt tohto ochorenia sa výrazne znižuje počtom tehotenstiev. Okrem tohto aj jedna z posledných významných štúdií (Modan, B., Hartge, P., Hirsch-Yechezkel G. N., Engl J. Med 345, 2001) nepreukázala ochranný vplyv HA na vznik rakoviny vaječníkov.

Takmer 40% všetkých zhubných nádorov žien je lokalizovaných na prsiach, maternici a vaječníkoch!!! U všetkých týchto nádorov je dokázané, že ich výskyt výrazne znižuje počet pôrodov. Pri rakovine prsníka (22% všetkých nádorov) je dôležitým ochranným faktorom aj pôrod pred dvadsiatym rokom života a dlhé kojenie.

Má HA vplyv na liečenie kožných problémov?

Okrem prípravkov s obsahom antiandrogénu cyproteronu žiadna bežne registrovaná HA nemá v indikáciách liečbu kožných problémov. Niektoré druhy HA môžu zlepšovať prejavy akné, len ak sú spôsobené zvýšenou tvorbou mužských pohlavných hormónov a len počas ich užívania. Po vysadení sa problémy vyskytujú opäť. Aj spomínané prípravky s obsahom cyproteronu neliečia chybný metabolizmus mužských hormónov v tele ženy, len znižujú ich tvorbu vo vaječníkoch a hlavne blokujú ich účinok na tzv. androgénnych receptoroch (receptory, cez ktoré účinkujú mužské pohlavné hormóny). Naopak HA tým, že znižuje tvorbu dehydroepiandro­steronu, ktorý má priaznivý vplyv na stav kože najmä na jej hydratáciu, hrúbku epidermis, produkciu mazu a pigmentáciu – zafarbenie kože, môže celkový stav kože zhoršiť napr. vznik chloasmy– žltohnedé zafarbenie kože na tvári.

Upravuje hormonálna antikoncepcia menštruačný cyklus?

HA neupravuje, ale narušuje prirodzený menštruačný cyklus, preto pôsobí proti počatiu. Zabraňuje dozrievaniu folikulu (folikulárna fáza), uvoľneniu vajíčka (ovulačná fáza), vzniku žltého telieska (luteálna fáza). Nenastáva fyziologická obnova sliznice maternice a maternica nie je pripravená na prijatie oplodneného vajíčka. Slabé krvácanie, ktoré nasleduje po vysadení antikoncepčnej tablety, sa odborne nazýva pseudomenštruácia – nepravá alebo falošná menštruácia. Nie antikoncepčná tableta, ale užívateľka antikoncepčnej tabletky rozhoduje o tom, aké dlhé bude obdobie medzi dvoma pseudomenštruáciami a aká dlhá bude pseudomenštruácia. Ak užívateľka HA tabletu užíva, pseudomenštruácia nenastáva, ak užívateľka HA prestane užívať antikoncepčnú tabletku, nastáva pseudomenštruácia. U žien, ktoré užívajú HA, neprebieha fyziologický menštruačný cyklus!!!

Abortívny účinok HA

Každá dnes používaná HA môže mať abortívny účinok. Nijaká žena, ktorá berie HA, nevie, či zaúčinkoval „antikoncepčný“ alebo „abortívny“ účinok HA. Ženy často nevedomky a oklamané nevedia, že užívaním HA ničia nielen svoju plodnosť (narušením funkcie vaječníkov a maternice), ale môžu zničiť aj nový život. Abortívny účinok spočíva v tom, že:

- HA svojím nefyziologickým pôsobením zabraňuje maternici zregenerovať sa, sliznica maternice je príliš tenká na uhniezdenie oplodneného vajíčka;

- HA potláča tvorbu integrínov, látok potrebných na uhniezdenie oplodneného vajíčka.

Poučenie

Nové poznatky a nové objavy vedy dávajú opäť za pravdu Božej stvoriteľskej múdrosti. HA nielenže bráni vzniku nových ľudských životov, ale závažne ovplyvňuje zdravie už žijúcich žien. Obaja rodičia by si mali uvedomiť, že okrem zdravia budúcej matky ide aj o zodpovednosť, do akého biochemického vnútorného prostredia matky prijmú svoje dieťa – či do prostredia, ktoré kedysi riadili syntetické hormóny, alebo do prostredia, ktoré riadili a riadia vlastné pohlavné hormóny. Z hľadiska významu pre vlastnú rodinu a vlastný národ je dôležité dať prednosť genialite vlastnej hormonálnej sústavy.

PharmDr. Jozef Laurinec – klinický farmaceut    

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské