Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Cirkev a kolonizátori Christianity - Articles - História
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Cirkev a kolonizátori
   

Autor: Grzegorz Kucharczyk,
Milujte sa! 6/2008 → HistóriaKatolícka Cirkev nikdy neospravedlňovala ukrutnosti a nespravodlivosť, ktorú páchali Španieli a Portugalci v Novom Svete, a bolo ich nemálo. Všímala si ich a rázne ich pranierovala.

Už roku 1512 španielsky dominikán Bartolomeo de Las Casas vydal známy traktát na obranu Indiánov pred chamtivosťou kolonizátorov. Viacerí pápeži sa ostro stavali proti neopodstatneným názorom, ktoré ospravedlňovali obchod s americkými otrokmi a tvrdili, že Indiáni vlastne ani nie sú ľudia. Pápež Pavol III. (1534 – 1549) oficiálne odsúdil všetky formy otroctva a obchodov s Indiánmi. Odsudzoval aj prax zotročovania Indiánov, ktorí neboli ešte pokrstení – čo malo v očiach niektorých kolonizátorov tento proces ospravedlňovať. Pavla III. nasledovali aj ďalší pápeži, napr. Urban VIII a Benedikt XIV. (pred r. 1789). Za slovami prišli činy. Začiatkom 17. storočia vznikali tzv. paraguajské redukcie, čiže osady paraguajských Indiánov, ktoré boli v tom čase pre Indiánov jedinou bezpečnou ochranou pred obchodníkmi s otrokmi. Treba pripomenúť, že omnoho skôr vznikali zvláštne rehole, ktorých hlavnou činnosťou bolo vykupovanie kresťanských otrokov. Roku 1198 vznikla rehoľa svätého Jána z Mathy, roku 1223 rehoľa Panny Márie Milostivej, ktorý založil svätý Peter Nolasque. Teda nie francúzska revolúcia, ako sa obyčajne uvádza, začala odsudzovať otroctvo a odstraňovať ho, ale počiatky boli tristo rokov pred tým.

Keď teda spomíname barbarskú stránku kultúry Aztékov a Inkov, je to preto, aby sme vrátili obrazu dejín vlastnú tvár. Nikdy neboli „dobrí divosi“, ako svojho času hovorili osvietenci a ako to dnes tvrdia stúpenci multikultúry. Cirkev nemala nikdy účasť na vyhladzovaní Indiánov a ničení ich národných kultúr. Indiáni sa, žiaľ, vyhubili sami – dávno pred tým, ako do Ameriky prišiel prvý Európan. Katolícka cirkev vždy učila, že každý človek od počatia až po prirodzenú smrť má nekonečnú hodnotu a neodňateľné právo na život a slobodu svedomia. Veľká hodnota každej osoby vychádza zo skutočnosti, že sám Boh sa stal opravdivým človekom. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril dvere spásy pre všetkých ľudí bez výnimky. Evanjelizácia Ameriky znamenala zrušenie barbarských obradov a koniec ukrutným praktikám desaťtisícov ľudských obetí pohanským bôžikom. Len v tomto zmysle sa Cirkev pričinila o zánik indiánskych kultúr, ktoré jestvovali pred Kolumbom. Bol to nepopierateľný pokrok. Pokrok – paradoxne! – úplne nepovšimnutý najhlasnejšími stúpencami „pokroku“.

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské