Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Hnutie čistých sŕdc manželstiev Christianity - Articles - V kruhu rodiny
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc manželstiev - 9/2008
   

Autor: editorial staff
Milujte sa! 9/2008 → V kruhu rodiny„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh“ (Hebr 13, 4).

Všimnime si, že autor Listu Hebrejom nezačína tým, že smilníkov a cudzoložníkov čaká Boží súd, ale tým, že manželstvo si zasluhuje úctu a manželské lôžko má ostať čisté a nepoškvrnené.

Žijeme v dobe, keď si ľudia ochotne vyberajú iných bohov, ktorí sľubujú ľahké dosiahnutie pôžitku. Sex bez obmedzení a honba za peniazmi sú cieľom, pre ktorý sa mnohí zriekli trvalého, skutočného manželského šťastia. Občas sa im podarí dosiahnuť to, po čom túžia – ale za akú cenu?

Boh stvoril človeka ako muža a ženu, aby boli spolu, aby si navzájom boli oporou v ťažkých situáciách, aby prežívali spolu radosť aj lásku. Boh chcel, aby z tejto svätej a čistej radosti prichádzali na svet deti, milované a prijímané, ktorým rodičia venujú čas a pozornosť. Nie je ti nijaký utopický ideál – je to normálne, lebo tak to Boh chcel pre človeka. Ak konáme ináč, konáme nenormálne. Stojí však za to podujať sa na odrobinku vlastného úsilia, aby sme sa vrátili k tomu, čo je normálne.

Boh vie, že manželský život nie je ľahký a jednoduchý, že to nejde „samo“. Aj preto sa Ježiš rozhodol obetovať za nás svoj život, aby nám tak skrze Ducha Svätého umožnil vrátiť sa k Otcovi. Vďaka jeho moci môžeme znovu postaviť to, čo zničili naši prarodičia hriechom a čo my ničíme systematicky tým, že sa odvraciame od Boha v „honbe za vetrom“ (Kaz 1, 14).

Nestačí len zdržiavať sa cudzoložstva. Nestačí len dodržiavať Božie príkazy a zákazy. Na vybudovanie manželského puta treba vynaložiť určité úsilie na vzájomné poznávanie sa, ktoré nie je možné bez poznania Boha. Treba vynaložiť úsilie na pochopenie druhého človeka, na počúvanie toho, čo hovorí. Treba mu pomôcť vyriešiť jeho problém. Treba sa naučiť byť pre druhého. Až vtedy sa dosiahne harmónia, nazývaná šťastím, v ktorej niet miesta pre smilstvo, zradu či klamstvo.

My všetci sme chorí – všetci hrešíme. Jediným liekom na hriech je Ježiš, ktorý nás uzdravuje cez sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Len zotrvávaním na spoločnej modlitbe, v posväcujúcej milosti, častým posiľňovaním sa Najsvätejšou sviatosťou môžeme dosiahnuť stav čistoty, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre manželské šťastie.

Miroslav Rucki

Povzbudzujeme vás, aby ste sa nebáli námahy, ktorú si vyžaduje úsilie vytrvať spolu, spolu sa učiť a navzájom sa chápať. Niekedy v našom okolí chýbajú manželské páry, ktoré sa o to usilujú. Preto povzbudzujeme všetkých manželstiev, aby sa zapojili do Hnutia čistých sŕdc manželov. Vďaka nemu si uvedomujeme, že na tejto ceste nie sme sami, že iné dvojice prekonávajú tie isté problémy a modlia sa za nás. A aj my môžeme podporiť iných svojou modlitbou a svedectvom.

Ak chcete vstúpiť do HČSM, stačí túžba kráčať životom s Ježišom, ktorému sa odovzdáva úloha hlavy rodiny. Povzbudzujeme vás, aby ste išli spolu s manželom/manželkou na spoveď a po prijatí Eucharistie sa spolu pomodlili Modlitbu zasvätenia:

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás bezhranične miluješ, čím nás chrániš pred zlom, dvíhaš aj z najťažších pádov a uzdravuješ najbolestivejšie rany. Odovzdávame ti svoju pamäť, rozum, duše i telá spolu so svojou sexualitou. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť vo sviatosti manželstva, ktorá je pre nás najcennejším pokladom. Len u teba nájdeme liek a silu na prekonávanie všetkých ťažkostí a kríz. Preto sa chceme každý deň s tebou stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom svätom prijímaní a pri adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Chceme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a hneď vstávať z každého hriechu. Zaväzujeme sa nikdy nečítať, nekupovať a neprezerať si časopisy, internetové stránky, programy a filmy s pornografickým obsahom, propagujúce manželskú neveru a smilstvo. Sľubujeme nepoužívať nijaké antikoncepčné prostriedky a vždy byť pripravení prijať každé dieťa, ktoré chceš ty, Pane, povolať k bytiu. Ježišu, uč nás systematickej práci na sebe, daj nám schopnosť ovládať naše sexuálne hnutia a pocity. Pomôž nám nezištne sa navzájom milovať a milovať aj naše deti. Prosíme ťa o odvahu každý deň napriek tlaku prostredia kráčať proti prúdu, aby sme sa vždy vyhýbali všetkému, čo vytvára závislosť a zotročuje – predovšetkým alkoholu, drogám a cigaretám. Uč nás konať tak, aby najdôležitejšia v našom živote bola láska, aby sme si navzájom boli oporou a pomocou. Premieňaj nás na svoj obraz a podobu, aby sme mohli vydávať svedectvo o tvojej bezpodmienečnej, odpúšťajúcej a posväcujúcej láske.

Panna Mária, naša Matka, veď nás cestami viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. sa ti chceme úplne zasvätiť: „Celý tvoj, Mária!“ Do tvojho Nepoškvrneného Srdca skladáme seba, všetko, čím sme, každý svoj krok, každú chvíľu nášho života. Amen.

Informáciu o svojom vstupe do HČSM pošlite našej redakcii spolu so svojou adresou, dátumami narodenia a dátumom vstupu do HČSM. Zapíšeme vás do Knihy čistých sŕdc a pošleme vám osobitné požehnanie.

Žehnám vás v Kristovi!

P. Mieczyslaw Piotrowski s redakčným spoločenstvom

Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in November 2010

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské