Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Antikoncepcia – podceňované zlo
   

Autor: Mirosław Rucki,
Milujte sa! 19/2010 → V kruhu rodinyJán Pavol II. učí, že Cirkev uznala za „mravne neprípustné používanie antikoncepcie, priamu sterilizáciu, sebaukájanie, predmanželské spolužitie, homosexuálne styky, ako aj umelé oplodnenie“ (Veritatis splendor 47). Môžeme súhlasiť so zlom, ktoré odsúdil Svätý Otec, ktorý je najväčšou autoritou v oblasti morálky?

Ján Pavol II. vo svojich dokumentoch (posolstvách, encyklikách a exhortá-ciách) až desať ráz spomína antikoncepciu. Vždy sa o nej vyjadruje negatívne ako o zle, ktoré je neprípustné tak morálne, ako aj vo vzťahu manželov k Bohu. Pápež, neberúc ohľad na trendy, ktoré sa šíria vo svete, napísal: „Je preto morálne neprípustná taká politika regulácie pôrodnosti, ktorá povzbudzuje alebo dokonca donucuje používať antikoncepčné prostriedky, robiť sterilizáciu a potrat“ (Evangelium vitae 91). Škoda, že si tieto slová nevzali k srdcu všetci politici, ktorí síce navštívili pápeža, no  napriek tomu „obšťastňujú“ celé spoločnosti antikoncepčnými prostriedkami, ktoré ničia rodiny a morálny poriadok.

„Nemožno napokon poprieť, že aj masovokomunikačné prostriedky sa často podieľajú na tomto sprisahaní [proti rodine a životu], keď vo verejnej mienke potvrdzujú kultúru, ktorá považuje uplatňovanie antikoncepcie, sterilizácie, potratu, ba aj eutanázie za znak pokroku a výdobytok slobody, zatiaľ čo postoj bezpodmienečnej obrany života predstavujú ako nepriateľa slobody a pokroku“ (Evangelium vitae 17). Pod vplyvom tejto kampane, ustavične opakovaných sloganov a pomýlených názorov „väčšiny“ manželia často podliehajú tlaku okolia, prehlušia svoje svedomie a používajú antikoncepciu.

Avšak morálne zlo ostáva morálnym zlom nezávisle od toho, ako sa o ňom vyjadrujú masmédia. Manželia, ktorí používajú antikoncepciu, sa vystavujú vplyvu diabla, ktorý rýchlo a rád nahradí Boha tam, kde sa prijíma to, čo je zlé. Manželia si takto zatvárajú cestu k stavu posväcujúcej milosti, a preto nemôžu v plnosti čerpať zo sily Ducha Svätého, ktorý posilňuje medziľudské vzťahy, zvlášť tie rodinné. Tým, že si manželia medzi sebou vytvárajú umelé hranice v takej intímnej sfére, akou je manželské sexuálne spolužitie, nevyhnutne vytvárajú aj duchovné hranice, ktoré ich oddeľujú od seba navzájom a od Božej vôle. Vedie to k hriechu a neposlušnosti Božej vôli aj v iným oblastiach života „a keď je hriech dokonaný, splodí smrť“ (Jakubov list 1, 15).

Z celej teológie tela Jána Pavla II. vyplýva, že morálne zlo, akým je antikoncepcia, treba považovať za ťažký hriech, z ktorého sa manželia musia vyspovedať a urobiť predsavzatie, že tieto prostriedky nebudú používať. Znamená to, že spoveď, pri ktorej manželia nevyznali hriech antikoncepcie, je neplatná a prijatie Eucharistie by bolo svätokrádežou.

Zomrel azda Ježiš za naše hriechy preto, aby sme stále žili vo svojich hriechoch? Biblia nám vraví: „Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. A hriech už nebude panovať nad vami“ (List Rimanom 6, 12 – 14); „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (Druhý list Korinťanom 5, 20 – 21).

Ak sa teda chceme zmieriť s Bohom a žiť v stave posväcujúcej milosti, musíme sa vzdať hriechu používania antikoncepcie. Musíme prestať podporovať antikoncepčný priemysel, ktorý je úzko spätý s pornografickým priemyslom, prostitúciou a interrupčným priemyslom. Keď platíš za antikoncepčný prostriedok, máš účasť na obchode so ženami, výrobe pornografie a zabíjaní nenarodených detí. Chceš niesť za to zodpovednosť pred Bohom? Dobre si to premysli...

Jedna z našich čitateliek napísala: „Som mladá manželka a matka. Asi pred rokom som začala meniť svoj život. Odvtedy sa snažím modliť, poznávať Boha, aby som sa s jeho pomocou stávala lepšou. Okolo mňa je mnoho ľudí, ktorí si neuvedomujú, čo robia, podobne ako aj ja predtým. Používajú antikoncepciu a vôbec sa z toho nespovedajú, nepovažujú to za hriech. Niektorí dokonca tvrdia, že im kňaz povedal, že sa z toho nemusia spovedať.“

Skutočne, v Desatore nie je výslovne uvedený zákaz používať antikoncepciu. Ale je samozrejmé, že antikoncepcia odporuje Božiemu zámeru. Ničí nielen fyzickú plodnosť, ale ničí aj posvätnú jednotu manželov, ktorí majú byť podľa Božieho plánu jedným telom.

„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené“ (List Hebrejom 13, 4). Nepoškvrňujme teda svoje manželské lôžko, svätyňu manželskej jednoty a rodinného života, antikoncepčnými prostriedkami, ktoré sú proti prirodzenosti aj proti Božiemu plánu. Spolupracujme rozumne a dobrovoľne s Bohom a používajme prirodzené metódy regulácie plodnosti. Vynaložme námahu a povedzme hriechu rozhodné nie!

Mirosław Rucki Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské