Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Cirkev bojuje za pravdu
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Milujte sa! 20/2010 → V kruhu rodinyNeprekvapuje nás, že na Katolícku cirkev neprestajne útočia, pretože neprijíma antikoncepčné prostriedky. Antikoncepcia je diabolský vynález, ale väčšina cirkví podľahla tlaku sveta a prestala mu odporovať

V 30. rokoch 20. storočia mali takmer všetky kresťanské denominácie zhodné presvedčenie, že ničenie ľudskej plodnosti je neprípustné. Boh daroval mužovi a žene schopnosť dávať život v láske. Avšak antikoncepcia je popretím tohto daru. Je to samozrejmá pravda, ktorú chápe každý, kto vníma problém objektívne, tak ako ho predstavuje Biblia. Vytrvať v presvedčení o tejto pravde bolo však veľmi ťažké, takže v súčasnosti len Katolícka cirkev nekompromisne odmieta používanie antikoncepcie.

Niektorí ľudia tvrdia, že Cirkev by mala zmeniť svoje učenie a prijať umelé ovplyvňovanie ľudskej plodnosti. Ale takáto zmena by bola zradou pravdy. Svedčia o tom manželia Kimberly a Scott Hahnovci, protestanti, ktorí vytrvalo hľadali pravdu a našli ju v Katolíckej cirkvi. Vo svojej pôvodnej cirkvi nikdy nepočuli vyučovať o antikoncepcii. Až v knihách katolíckych autorov našli správny, biblický prístup k plodnosti – ako k Božiemu daru.

Kimberly si prečítala knihu Johna Kippleya Sex and the Marriage, ktorú potom dala prečítať aj svojmu manželovi. Autor knihy tvrdí, že manželstvo je zmluva s Bohom, a nie len ľudská dohoda. Spočíva vo výmene osôb, a nie len služieb a dobier. Manželský úkon sprítomňuje silu životodarnej lásky, obnovuje manželskú zmluvu a Boh môže počas neho povolať k bytiu nového človeka. Keď si manželia manželským úkonom obnovujú zmluvu, ale pritom používajú antikoncepciu, ničia Boží dar plodnosti, odmietajú Boží plán, degradujú manželský úkon, Božiu a aj svoju vzájomnú lásku. Katolík Kippley hovorí, že takýto postoj sa podobá na prijatie Eucharistie, ktorú by sme potom vypľuli na zem, alebo na starorímskych hodovníkov, ktorí sa objedali a následne si vyvolávali dávanie, aby unikli dôsledkom obžerstva.

Keď si prekvapený Scott prečítal túto knihu, uznal, že jej autor má úplnú pravdu. Používanie antikoncepcie odporuje prirodzenému zákonu, profanuje manželskú zmluvu, pretože odmieta záväzok manželov úplne sa darovať jeden druhému. Scott bol hlboko veriaci človek, ktorý hľadal v Biblii smerovky pre svoj život. Preto dobre vedel, že keď Boh stvoril človeka (ako muža a ženu) na svoj obraz a podobu, prikázal im, aby sa plodili a množili. Manželské spojenie muža a ženy má byť obrazom dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice: Otca, Syna i Ducha Svätého. Tri božské osoby žijú v ustavičnom sebadarovaní z nezištnej lásky. Manželský úkon má byť obrazom tohto úplného, nezištného darovania božských osôb, a preto je svätý. Akékoľvek používanie antikoncepcie je zas profanovaním tohto úkonu. Ba čo viac, manželstvo je obrazom spojenia Krista a Cirkvi (List Efezanom 5, 22 – 23). V tomto kontexte vidíme, že keď manželia cielene obmedzujú svoju plodnosť používaním antikoncepcie, ich intímne spojenie v manželskom úkone už nie je obrazom dokonalej a nezištnej lásky troch božských osôb ani puta medzi Kristom a Cirkvou.

Toto učenie otvorilo Scottovi oči a prijal celú pravdu, ktorú hlása Katolícka cirkev. Hahn si všimol, že protestanti sa sústreďujú len na niektoré aspekty pravdy, pričom iné veľmi dôležité prvky Božieho zjavenia zanedbávajú. Protestantskí teológovia tvrdia, že texty Svätého písma vždy hovoria o deťoch ako o veľkom Božom požehnaní (napr. Ž 127, 3). Plodnosť je teda dôvodom na radostnú oslavu a vzdávanie vďaky Bohu, a nie dôvodom k strachu pred počatím dieťaťa alebo pocitu ohrozenia. Deti sú v Biblii znamením mimoriadneho Božieho požehnania a milosti. V textoch Svätého písma nenájdeme požehnanie pre rodičov, ktorí bez závažného dôvodu odkladajú počatie dieťaťa alebo sa vyhýbajú námahe rodičovstva. Protestantskí teológovia to vedia, ale, žiaľ, neučia dôsledne, že antikoncepcia je ťažký hriech, pre ktorý sa nemôže uskutočniť plán, aký má Boh s človekom, a ktorý ničí aj samotný vzťah človeka s Bohom.

Scott Hahn si to uvedomil. Po istom čase opustil protestantizmus a prijal krst v Katolíckej cirkvi, aby mohol čerpať plnosť Božích milostí z prameňov našej viery. Vydal tým svedectvo, že katolícke učenie o antikoncepcii je hlboko biblické a teológia tela, ktorú rozvinul pápež Ján Pavol II., je v súlade so Zjavením a ukazuje celú pravdu o človeku. Žiaľ, mnohým katolíkom nezáleží na tomto veľkom duchovnom bohatstve Cirkvi. Niektorí dokonca stoja na protivníkovej – diablovej strane a kritizujú Cirkev za to, že dôsledne bráni ľudskú dôstojnosť.

Mirosław Rucki, P. Mieczysław Piotrowski TChrObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské